نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
تاریخ انتشار : 1392/12/8 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

انیمیشن عملکرد ماشینهای الکتریکی

ANIMATION OF ELECTRIC MACHINES

این انیمیشن های اموزشی همانطور که با کلیک کردن بر روی هرکدام از لینک ها میتوانید مشاهده فرمایید شماتیکی انیمیشنی از مباحث جزئی ماشین های الکتریکی به همراه توضیحی مختصر و مفید درباره روابط وشرح عملکرد هر کدام از اجزای ماشین های الکتریکی را با خود دارد.

انیمیشن های اموزشی ماشین های الکتریکی شامل نمایش های محوری، ویژگی ها، بردار فضا ، میدانهای مغناطیسی و...میباشد.

در ادامه فهرست انیمیشن ها ولینک های دانلود(برای مشاهده روی نوشته ها کلیک نمایید.) را مشاهده می نمایید:


1. دیاگرام شماتیک از یک ماشین DC
2. دیاگرام شماتیک از یک موتور DC بدون جاروبک
3. کنترل موقعیتموتور DC
4. دیاگرام شماتیک از یک موتور القایی روتور گرد
5. ساختار یک ماشین القاء سنجاب قفس

6. اصل بهره برداری از موتور القایی سنجاب قفس و ژنراتور

7. نمایش محوری یک ماشین القاء سنجاب قفس
8. نمایش توسعه یافته از یک ماشین القاء سنجاب قفس
9. سینوسی سیم پیچ توزیع شده و زمینه در یک دستگاه 3 فاز AC
10. توزیع میدان مغناطیسی به دلیل تحریک تک فاز
11. شار شکاف هوایی با توجه به 3 مرحله تحریک
12. توزیع MMF در ماشین 3 فاز AC
13. حرکت از بردارهای فضایی در یک سیستم 3 فاز تحریک
14. تجزیه بردار فضایی درقاب DQ همزمان
15. توزیع MMF های سینوسی و بازنمایی فضای متناظر با بردار
16. بردار فاصله برای3 فاز سیگنال متعادل
17. سینوسی توزیع سیم پیچ
18. فازورها متحرک یک موتور القایی ( منحنی سرعت گشتاور )
19. ولت در کنترل سرعت موتور القایی هرز
20. فضا حرکت بردار در یک موتور القایی تحت بارهای گام
21. دیاگرام شماتیک از4 فاز 8 / 6 تغییر و اکراه موتور
22. 3 فاز ابتدایی دور روتور ژنراتور سنکرون
23. ابتدایی 3 فاز قطب برجسته دینام و ولتاژ تولید شده
24. هماهنگ سازی سیستم 3 فاز AC
25. پایداری گذرا در یک ماشین سنکرون توسط بردارهای ولتاژ فضا
26. نمودار فازور متحرک از یک ژنراتور سنکرون ( منحنی ترکیب )
27. فازور نمودار متحرک یک موتور سنکرون (V منحنی )
28. نمودار فازور متحرک یک موتور سنکرون ( زاویه منحنی برق )
29. سه فاز اینورتر
30. کنترل مستقیم گشتاور ماشین های AC
31. عکس
32. ریاضیات مدل سازی ماشین های الکتریکی

ANIMATION OF ELECTRIC MACHINES:

Axial views, characteristics, space vectors, magnetic fields

1. Schematic diagram of a dc machine
2. Schematic diagram of a brushless dc motor
3. Position control of a dc motor
4. Schematic diagram of a round-rotor induction motor
5. Structure of a squirrel-cage induction machine
6. Principle of operation of squirrel-cage induction motor and generator
7. Axial view of a squirrel-cage induction machine
8. Developed view of a squirrel-cage induction machine
9. Sinusoidally distributed windings and fields in a 3-phase ac machine
10. Magnetic field distributions due to single-phase excitation
11. Air gap flux due to 3-phase excitation
12. MMF distributions in a 3-phase ac machine
13. Motion of space vectors in a 3-phase excitation system
14. Space vector decomposition in the synchronous dq frame
15. Sinusoidal mmf distributions and corresponding space vector representations
16. Space vectors for a balanced 3-phase signal
17. Sinusoidally distributed windings
18. Animated phasors of an induction motor (Torque-speed curve)
19. Volt per Herz speed control of an induction motor
20. Space vector motion in an induction motor under step loads
21. Schematic diagram of a 4-phase 8/6 switched-reluctance motor
22. Elementary 3-phase round rotor synchronous generator
23. Elementary 3-phase salient-pole alternator and generated voltages
24. Synchronization of 3-phase ac systems
25. Transient stability of a synchronous machine described by voltage space vectors
26. Animated phasor diagrams of a synchronous generator (Compounding curve)
27. Animated phasor diagrams of a synchronous motor (V curve)
28. Animated phasor diagrams of a synchronous motor (Power-angle curve)
29. Three-phase inverter
30. Direct torque control of ac machines
31. Still images
32. The mathematics of electric machine modeling

:: مرتبط با: مولتی مدیا های مهندسی ,
:: برچسب‌ها: 1. دیاگرام شماتیک از یک ماشین DC 2. دیاگرام شماتیک از یک موتور DC بدون جاروبک 3. کنترل موقعیتموتور DC 4. دیاگرام شماتیک از یک موتور القایی روتور گرد 5. ساختار یک ماشین القاء سنجاب قفس 6. اصل بهره برداری از موتور القایی سنجاب قفس و ژنراتور 7. نمایش محوری یک ماشین القاء سنجاب قفس 8. نمایش توسعه یافته از یک ماشین القاء سنجاب قفس 9. سینوسی سیم پیچ توزیع شده و زمینه در یک دستگاه 3 فاز AC 10. توزیع میدان مغناطیسی به دلیل تحریک تک فاز 11. شار شکاف هوایی با توجه به 3 مرحله تحریک 12. توزیع MMF در ماشین 3 فاز AC 13. حرکت از بردارهای فضایی در یک سیستم 3 فاز تحریک 14. تجزیه بردار فضایی درقاب DQ همزمان 15. توزیع MMF های سینوسی و بازنمایی فضای متناظر با بردار 16. بردار فاصله برای3 فاز سیگنال متعادل 17. سینوسی توزیع سیم پیچ 18. فازورها متحرک یک موتور القایی ( منحنی سرعت گشتاور ) 19. ولت در کنترل سرعت موتور القایی هرز 20. فضا حرکت بردار در یک موتور القایی تحت بارهای گام 21. دیاگرام شماتیک از4 فاز 8 / 6 تغییر و اکراه موتور 22. 3 فاز ابتدایی دور روتور ژنراتور سنکرون 23. ابتدایی 3 فاز قطب برجسته دینام و ولتاژ تولید شده 24. هماهنگ سازی سیستم 3 فاز AC 25. پایداری گذرا در یک ماشین سنکرون توسط بردارهای ولتاژ فضا 26. نمودار فازور متحرک از یک ژنراتور سنکرون ( منحنی ترکیب ) 27. فازور نمودار متحرک یک موتور سنکرون (V منحنی ) 28. نمودار فازور متحرک یک موتور سنکرون ( زاویه منحنی برق ) 29. سه فاز اینورتر 30. کنترل مستقیم گشتاور ماشین های AC 31. عکس 32. ریاضیات مدل سازی ماشین های الکتریکی ,
تاریخ انتشار : 1393/06/27 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پایان نامه مهندسی شیمی گرایش پتروشیمی

با عنوان:

بررسی تاثیرات میزان هوادهی و دمای کوره بر روی راندمان

عملیاتی کوره الفین بر اساس سیستم عصبی
چکیده
هدف ما از این پایان نامه ، تحقیق و بررسی یکی از مواردی است که در واحدهای فرآیندی الفین بسیار حائز اهمیت بوده ، بطوریکه راندمان تولید واحد به گونه ای با راندمان کوره مرتبط می باشد، لذا اولین مسئله ای که باید مد نظر قرار بگیرد کاهش مصرف انرژی است و این مهم زمانی حاصل می شود که فرآیند بسویی پیش برود که بازده عملیاتی افزایش یابد به عنوان مثال می توان به قیمت بالای خوراک این صنایع نسبت به قیمت تمام شده محصولات این صنایع اشاره کرد که می توان با یک مدیریت صحیح در جهت بهبود راندمان تولید به یک صرفه جویی در هزینه ها دست یافت ، لذا در این پروژه سعی شده پاسخ این سئوال داده شود که: آیا می شود با مشخص نمودن درصد تزریق بخار(بهینه سازی مقدار تزریق) به خوراک در کوره های مایع به راندمان بهتری در حصول محصول رسید، و یا به عبارتی دیگر آیا کنترل دقیق مقدار تزریق بخار آب می تواند بر روی راندمان کوره تاثیر گذار باشد؟ از اینرو ، هم هزینه های اولیه را کاهش یافته و هم قیمت تمام شده محصول برای مصرف کاهش می یابد.

الفین ها از محصولات عمده صنایع پتروشیمی هستند که از حجم بسیار زیاد تولید برخوردارند. مهمترین فرآیند تهیه محصولات الفینی شکست حرارتی هیدروکربنهاست چندین عامل در کراکینگ یا شکست حرارتی تاثیر گذارند از جمله تاثیر تزریق بخار آب بر مواد هیدروکربنی با زنجیره ساده درداخل راکتور حرارتی یا همان کوره های کراکینگ قابل بررسی می باشد این تزریق باعث بوجود آمدن تغییراتی در سیستم می شود نظیر نقش كاهندگی فشار جزئی هیدروكربنها در مخلوط خوراک چون فشار جزئی هیدروكربنها بر روی تعادل ها و سرعت واكنشها تاثیر دارند، نتیجتاً بر توزیع فرآورده های حاصله نیز اثر می گذارد. بویژه فشار تاثیر زیادی بر واكنشهای ثانویه تشكیل آروماتیك ها و كك دادن زیاد دارد مرتبه این واكنشها از مرتبه واكنشهای اولیه بیشتر است . بنابراین بمنظور نامساعد ساختن واكنشهای ثانویه نسبت به واكنشهای اولیه باید محیط را رقیق كرد. پدیده هایی که باید دقیقاً پدیده های انتقال در آن در نظر گرفته شود .علاوه بر این بخار آب اثرات سودمند دیگری نیز دارد از جمله اینكه بعلت هدایت حرارتی زیادش مقدار حرارت لازم برای هر متر لوله را در محدوده واكنشی پایین می آورد. بخار آب بر روی فلز جداره لوله ها اثر اكسید كنندگی نیز دارد . اما در ادامه کار بررسی های دقیقی بر روی نقش تزریق بخار آب بر راکتورهای شکست حرارتی (کوره ها) و کک سازی کویلها ارائه می گردد تا نقش دقیق آنها و تاثیر گذاری آنها در فرآیند مشخص گردد.

کلمات کلیدی:
کوره الفین، راندمان کوره، بخارآب کراکینگ، کوره پتروشیمی امیرکبیر  

 
فهرست
 مقدمه   
 سابقه تاریی شبکه عصبی   
 شبکه های عصبی
 شبکه‌های عصبی مصنوعی چیست؟   
 چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم   
 ایده پیدایش شبکه‌های عصبی مصنوعی   
 شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی   
 بررسی سلولهای مغزی افراد   
 از سلول های عصبی انسانی تا سلول های عصبی مصنوعی   
 انواع یادگیری برای شبکه های عصبی   
 یادگیری با ناظر   
 یادگیری تشدیدی   
 یادگیری بدون ناظر   
 مشخصات مسائل در خور شبکه‌های عصبی مصنوعی   
 کاربردهای شبکه‌های عصبی مصنوعی   
 عملیات شبكه‌های عصبی   
 آموزش شبكه‌های عصبی   
 تفاوت‌های شبكه‌های عصبی با روش‌های محاسباتی متداول و سیستم‌های خبره   
 شباهت با مغز   
 زمینه‌ای در مورد perceptron   
 قدرت Perceptron   
 دنباله‌های Perceptron   
 قضیه بنیادی دنباله‌ها   

فصل دوم
 مقدمه   
 واحد‌‌های عملیاتی صنعت پتروشیمی به پنج بخش عمده تقسیم می‌‌شوند   
 واحدهای بالا دستی   
 واحدهای بنیادی   
 واحدهای واسطه‌ای   
 واحدهای نهایی   
 واحدهای پایین دستی   
 خوراك‌های مصرفی در واحدهای اتیلن ایران   
 مقایسه حاشیه سود دو مورد از واحدهای الفین ایران با خوراك‌های مصرفی   
 بحث و نتیجه گیری   
 صنعت پتروشیمی در منطقه خاورمیانه   
 SABIC رقیب قدرتمند NPC   
 عوامل بسیار مهم موجب كمبود سوددهی واحدهای پتروشیمی ایران   
 بررسی خوراك مصرفی واحدهای الفین ایران   
 بررسی قیمت‌‌گذاری خوراك‌‌های مصرفی واحدهای پتروشیمی   
 تفاوت در قیمت‌‌گذاری خوراك‌‌های مجتمع‌‌های پتروشیمی ایران   
 اختلاف در قیمت گازطبیعی مصرفی واحدهای مشابه   
 اختلاف در قیمت سایر خوراك‌‌های مصرفی واحدهای پتروشیمی   
 انواع روش های تولید اتیلن در جهان   
 لیسانس های تولید اتیلن شركت های پتروشیمی ایران   
 بزرگترین تولید کننده های اتیلن در جهان   
 روند افزایش ظرفیت اتیلن دركشورهای خاورمیانه طی سال های 2010- 2000   
 پتروشیمی اصفهان شركتی زیان ده در سال 1387   
 نیازهای یک واحد عملیاتی   
 ایمنی   
 خصوصیات محصول   
 قوانین محیط زیست   
 شرایط عملیاتی   
 اقتصاد   

فصل سوم
 مقدمه   
 موقعیت جغرافیایی   
 الفین  
 خلاصه فرآیند واحد الفین   
 بخش گرم  
 بخش سرد   
 آشنایی با كوره ها   
 كوره های حرارتی   
 كوره های مستقیم   
 كوره های غیر مستقیم   
 كوره های تابشی   
 كوره های مادون قرمز (IR)   
 كوره های فرابنفش(UV)   
 كوره های تركیبی   
 كوره های هیبریدی   
 بررسی انواع مختلف كوره ها از نظر كاربرد   
 کاربرد کوره ها در صنایع نفت و پتروشیمی   
 ریبویلرستونهای تقطیر   
 پیش گرمكن خوراك ستونهای تقطیر   
 پیش گرمكن خوراك راكتورها   
 تعاریف   
 كراكینگ   
 كراكینگ حرارتی در حضور بخار آب   
 كراكینگ با بخار آب   
 كراكینگ گرمایی   
 كراكینگ كاتالیزوری   
 كراكینگ با هیدروژن   
 تامین حرارت محیط های واسطه ای   
 كوره در نقش گرم كننده سیال ویسكوز   
 راكتورهای اشتعالی   
 كور ه های كراكینگ   
 عواملی كه روی بازده پیرولیز تاثیر گذارند   
 كویل های تشعشی   
 سیستم سرد كننده و تولید بخار پر فشار   
 تفكیك  و تخلیص جریان محصولات   

فصل چهارم
هدف   
 پیشینه علمی   
 روش تحقیق   
 شرح کارهای انجام شده   
 شرح مسئله   
 حل مسئله   
 شرح فرآیندی بررسی   
 نقش تزریق بخارآب   
 تولید بخار   
 تولید بخار Lp   
 تولید بخار سوپرهیت فشار بالا   
 متغیرهای طراحی و كنترل   
 متغیرهای عمده گروه اول   
 متغیرهایی گروه دوم شامل   
 عوامل تاثیر گذار در تولید   
 شرح آزمایشگاهی بررسی   
 تجهیزات مورد نیاز جهت انجام نمونه گیری   
 جداول بدست آمده برای آزمایشها   
 نتیجه گیری   
 
پیشنهاد ها

پیوست ها
 جدول میانگین نتایج آنالیز خوراك مخلوط ورودی به كوره الفین   

 منابع   
 Refrence
 
 

تعداد صفحات: 100

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 50000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: مقدمه سابقه تاریی شبکه عصبی شبکه های عصبی شبکه‌های عصبی مصنوعی چیست؟ چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم ایده پیدایش شبکه‌های عصبی مصنوعی شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی بررسی سلولهای مغزی افراد از سلول های عصبی انسانی تا سلول های عصبی مصنوعی انواع یادگیری برای شبکه های عصبی یادگیری با ناظر یادگیری تشدیدی یادگیری بدون ناظر مشخصات مسائل در خور شبکه‌های عصبی مصنوعی کاربردهای شبکه‌های عصبی مصنوعی عملیات شبكه‌های عصبی آموزش شبكه‌های عصبی تفاوت‌های شبكه‌های عصبی با روش‌های محاسباتی متداول و سیستم‌های خبره شباهت با مغز زمینه‌ای در مورد perceptron قدرت Perceptron دنباله‌های Perceptron قضیه بنیادی دنباله‌ها فصل دوم مقدمه واحد‌‌های عملیاتی صنعت پتروشیمی به پنج بخش عمده تقسیم می‌‌شوند واحدهای بالا دستی واحدهای بنیادی واحدهای واسطه‌ای واحدهای نهایی واحدهای پایین دستی خوراك‌های مصرفی در واحدهای اتیلن ایران مقایسه حاشیه سود دو مورد از واحدهای الفین ایران با خوراك‌های مصرفی بحث و نتیجه گیری صنعت پتروشیمی در منطقه خاورمیانه SABIC رقیب قدرتمند NPC عوامل بسیار مهم موجب كمبود سوددهی واحدهای پتروشیمی ایران بررسی خوراك مصرفی واحدهای الفین ایران بررسی قیمت‌‌گذاری خوراك‌‌های مصرفی واحدهای پتروشیمی تفاوت در قیمت‌‌گذاری خوراك‌‌های مجتمع‌‌های پتروشیمی ایران اختلاف در قیمت گازطبیعی مصرفی واحدهای مشابه اختلاف در قیمت سایر خوراك‌‌های مصرفی واحدهای پتروشیمی انواع روش های تولید اتیلن در جهان لیسانس های تولید اتیلن شركت های پتروشیمی ایران بزرگترین تولید کننده های اتیلن در جهان روند افزایش ظرفیت اتیلن دركشورهای خاورمیانه طی سال های 2010- 2000 پتروشیمی اصفهان شركتی زیان ده در سال 1387 نیازهای یک واحد عملیاتی ایمنی خصوصیات محصول قوانین محیط زیست شرایط عملیاتی اقتصاد فصل سوم مقدمه موقعیت جغرافیایی الفین خلاصه فرآیند واحد الفین بخش گرم بخش سرد آشنایی با كوره ها كوره های حرارتی كوره های مستقیم كوره های غیر مستقیم كوره های تابشی كوره های مادون قرمز (IR) كوره های فرابنفش(UV) كوره های تركیبی كوره های هیبریدی بررسی انواع مختلف كوره ها از نظر كاربرد کاربرد کوره ها در صنایع نفت و پتروشیمی ریبویلرستونهای تقطیر پیش گرمكن خوراك ستونهای تقطیر پیش گرمكن خوراك راكتورها تعاریف كراكینگ كراكینگ حرارتی در حضور بخار آب كراكینگ با بخار آب كراكینگ گرمایی كراكینگ كاتالیزوری كراكینگ با هیدروژن تامین حرارت محیط های واسطه ای كوره در نقش گرم كننده سیال ویسكوز راكتورهای اشتعالی كور ه های كراكینگ عواملی كه روی بازده پیرولیز تاثیر گذارند كویل های تشعشی سیستم سرد كننده و تولید بخار پر فشار تفكیك و تخلیص جریان محصولات فصل چهارم هدف پیشینه علمی روش تحقیق شرح کارهای انجام شده شرح مسئله حل مسئله شرح فرآیندی بررسی نقش تزریق بخارآب تولید بخار تولید بخار Lp تولید بخار سوپرهیت فشار بالا متغیرهای طراحی و كنترل متغیرهای عمده گروه اول متغیرهایی گروه دوم شامل عوامل تاثیر گذار در تولید شرح آزمایشگاهی بررسی تجهیزات مورد نیاز جهت انجام نمونه گیری جداول بدست آمده برای آزمایشها نتیجه گیری پیشنهاد ها پیوست ها جدول میانگین نتایج آنالیز خوراك مخلوط ورودی به كوره الفین منابع Refrence ,
تاریخ انتشار : 1393/06/23 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی:: مرتبط با: آموزش زبان های خارجی ,
:: برچسب‌ها: Tool bit Geometry ,
تاریخ انتشار : 1393/06/20 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پایان نامه مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان:

سیستم‌های كنترل و نظارت (SCADA) در مراكز دیسپاچینگ
شماره پروژه : 522

مقدمه:
سیستم‌های كنترل و نظارت (SCADA)   در مراكز دیسپاجینگ  برای شبكه‌های انرژی الكتریكی دارای اهمیت زیادی هستند. به كمك این سیستم‌ها می‌توان عملیاتی چون كنترل از راه دور تجهیزات و نیز جمع‌آوری اطلاعات را انجام داد.
در ایران مراكز دیپاچینگ به سطوح مختلف كنترلی زیر تقسیم بندی شده‌اند:
1-سطح سفر با دیسپاچینگ ملی (S.C.C)  
2-سطح یك با دیسپاچینگ منطقه‌ای (AOC)  
3-سطح دو یا دیسپاچینگ محلی (RDC)  
4-دیسپاچینگ توزیع (DCC)  
5-دیسپاچینگ فشار ضعیف 

پایانه بعنوان یكی از عناصر مهم سیستم دیسپاچینگ وظیفه جمع‌آوری اطلاعات از پستهای شبكه برق و همچنین وظیفه كنترل و هدایت آنها را بر عهده دارد. پایانه از یك طرف بعنوان یك سیستم فرمانپذیر و غیر فعال در مقابل مركز عمل می‌كند و از طرف دیگر وظیفه جمع‌آوری اطلاعات از دنیای خارج را بر عهده دارد بدین ترتیب پایانه بعنوان یك محیط میانی برای عبور اطلاعات بین دو قطب مركز و فیلد بحساب می‌آید.
پایانه‌های توزیع نیز بعنوان محیطی میانی بین مركز كنترل و فیلد مربوطه كه عموماً به سیسم‌های توزیع برمی‌گردد قرار می‌گیرند و اساس كلی آنها مطابق با پایانه‌های سیستم انتقال می‌باشد ولی از نظر ساختار به نسبت ساده‌تر می‌باشند و پیچیدگی‌هایی را كه پایانه‌های انتقال دارا می‌باشند ندارند.

فهرست مطالب
 
فصل اول
مقدمه
سیستم های اسکادا (SCADA)(2 و 16  
تاریخچه سیستم اسكادا (2 )
ساختار سیستم اسكادا (2)
سیستم‌های كنترل و نظارت بر شبكه‌های توزیع (3)
كنترل نظارتی و مونیتورینگ اسكادا
اتوماسیون پست‌ها و فیدرها

فصل دوم
مقدمه
تعاریف و اصطلاحات مربتط با پایانه (4)
اجزاء تشكیل دهنده پایانه (4)
مشخصات فنی برد خروجی دیجیتال (5)
مشخصات عملكردی برد خروجی دیجیتال
مشخصات سخت‌فزاری برد خروجی دیجیتال
طرح كلی برد خروجی دیجیتال
طبقات خروجی
سیستم خروجی دیجیتال
مشخصات فنی برد خروجی آنالوگ (6)
مشخصات عملكردی مدول خروجی آنالوگ  
مشخصات سخت‌افزاری مدول خروجی آنالوگ
مشخصات فنی برد ورودی دیجیتال (7)
مشخصات سخت‌افزاری برد ورودی دیجیتال
معماری كارتهای I/O
مشخصات فنی برد ورودی آنالوگ (8)

فصل سوم
مقدمه
اصول كلی تقسیم وظایف در پایانه (9)
بردهای هوشمند (9)
ویژگیهای كلی مدولهای هوشمند
شرایط لازم برای ایجاد ارتباط بین مدولهای هوشمند
بردهای ورودی- خروجی مشترك غیر هوشمند (9) 
مشخصات باس سیستم (10)
تشریح فاكتورهای طراحی و كیفیت پایانه (11)
قابلیت اطمینان
دسترسی پذیری
قابلیت تعمیر پذیری
امنیت
درستی داده‌ها
پارامترهای زمانی
صحت
گسترش پذیری 

فصل چهارم
مقدمه
فاكتورها و معیارهای كیفیت نرم‌افزار پایانه (11 و 13)
فاكتورهای كیفیت نرم‌افزار
معیارهای كیفیت نرم‌افزار
لزوم استفاده ازمدیر پایگاه اطلاعاتی در نرم‌افزار پایانه (11)
پنهان سازی اطلاعات
جامعیت سیستم
یكنواختی
استفاده از كدهای اشتراكی
برنامه‌ریزی برروی سیستم‌های مكروپروسسوری (11 و 13)
Firmware
روشهای وقفه و حالت بحرانی
سیستم عامل (OS)
اینترفیس سطح بالا و Monitor
برنامه كاربردی
مراحل گسترش نرم‌افزار (11)
برنامه‌های مخصوص گسترش نرم‌افزار (11)
سیستم‌های زمان حقیقی
روشهای اجرای سیستم عامل

فصل پنجم
مقدمه
مدولهایووردی و خروجی دیجیتال و آنالوگ
مدول واسطه مخابراتی CIU (4)
وظایف عملكردی مدولواسطة مخابراتی
مشخصات سخت‌افزاری مدول واسطه مخابراتی
مدول اصلی (4) 
جمع‌آوری اطلاعات ورودی و پردازش آنها
اعمال فرمانهای خروجی
پروتكل‌های ارسال اطلاعات (14)
Taskهای ناظر بر عملكرد صحیح و قابل اطمینان پایانه 4
ساعت نگهبان (Watchdog)
Task چك كردن دائمی محتوایات EPROM
حفاظت مدول DI (4)
برد حفاظت الكتریكی و تطبیق سیگنال
ترمینالهای لازم جهت اتصال بردها (12)
تجهیزات جانبی پایانه و مشخصات فنی آنها (15 و 4)
دستگاه شبیه‌ساز پست و مركز
دستگاه شبیه‌ساز مركز
دستگاه شبیه‌ساز پست
دستگاه Test Maint
دستگاه تست كننده پایانه
مودم (4 و 15)

فصل ششم
مقدمه
استانداردهای معتبر در طراحی پایانه‌ها (12 و10)
استانداردهای مرتبط با سخت‌افزار پایانه
شرایط محیطی
محیطهای با كلاس A
محیطهای باز در معرض سرما یا گرما (كلاس B)
مكانهای محافظت شده (كلاس C)
محیطهای بیرونی (كلاس D)
مشخصات الكتریكی پایانه
كابینت
برد DI
مشخصات مكانیكی پایانه
استانداردهای نرم‌افزار پایانه


فصل هفتم
مقدمه
پایانة PLC 500 
واحد CPU
مدول (DI320A)
مدول DO 320A
مدول  EP 100
مدول CPI 600
مدول PC210
مدول PS151

فصل هشتم
مقدمه

منابع

نمونه صفحات پروژهتعداد صفحات: 125

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 40000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: برچسب‌ها: پایان نامه مهندسی برق گرایش قدرت با عنوان: سیستم‌های كنترل و نظارت (SCADA) در مراكز دیسپاجینگ , مقدمه سیستم های اسکادا (SCADA)(2 و 16 تاریخچه سیستم اسكادا (2 ) ساختار سیستم اسكادا (2) سیستم‌های كنترل و نظارت بر شبكه‌های توزیع (3) كنترل نظارتی و مونیتورینگ اسكادا اتوماسیون پست‌ها و فیدرها فصل دوم مقدمه تعاریف و اصطلاحات مربتط با پایانه (4) اجزاء تشكیل دهنده پایانه (4) مشخصات فنی برد خروجی دیجیتال (5) مشخصات عملكردی برد خروجی دیجیتال مشخصات سخت‌فزاری برد خروجی دیجیتال طرح كلی برد خروجی دیجیتال طبقات خروجی سیستم خروجی دیجیتال مشخصات فنی برد خروجی آنالوگ (6) مشخصات عملكردی مدول خروجی آنالوگ مشخصات سخت‌افزاری مدول خروجی آنالوگ مشخصات فنی برد ورودی دیجیتال (7) مشخصات سخت‌افزاری برد ورودی دیجیتال معماری كارتهای I/O مشخصات فنی برد ورودی آنالوگ (8) فصل سوم مقدمه اصول كلی تقسیم وظایف در پایانه (9) بردهای هوشمند (9) ویژگیهای كلی مدولهای هوشمند شرایط لازم برای ایجاد ارتباط بین مدولهای هوشمند بردهای ورودی- خروجی مشترك غیر هوشمند (9) مشخصات باس سیستم (10) تشریح فاكتورهای طراحی و كیفیت پایانه (11) قابلیت اطمینان دسترسی پذیری قابلیت تعمیر پذیری امنیت درستی داده‌ها پارامترهای زمانی صحت گسترش پذیری فصل چهارم مقدمه فاكتورها و معیارهای كیفیت نرم‌افزار پایانه (11 و 13) فاكتورهای كیفیت نرم‌افزار معیارهای كیفیت نرم‌افزار لزوم استفاده ازمدیر پایگاه اطلاعاتی در نرم‌افزار پایانه (11) پنهان سازی اطلاعات جامعیت سیستم یكنواختی استفاده از كدهای اشتراكی برنامه‌ریزی برروی سیستم‌های مكروپروسسوری (11 و 13) Firmware روشهای وقفه و حالت بحرانی سیستم عامل (OS) اینترفیس سطح بالا و Monitor برنامه كاربردی مراحل گسترش نرم‌افزار (11) برنامه‌های مخصوص گسترش نرم‌افزار (11) سیستم‌های زمان حقیقی روشهای اجرای سیستم عامل فصل پنجم مقدمه مدولهایووردی و خروجی دیجیتال و آنالوگ مدول واسطه مخابراتی CIU (4) وظایف عملكردی مدولواسطة مخابراتی مشخصات سخت‌افزاری مدول واسطه مخابراتی مدول اصلی (4) جمع‌آوری اطلاعات ورودی و پردازش آنها اعمال فرمانهای خروجی پروتكل‌های ارسال اطلاعات (14) Taskهای ناظر بر عملكرد صحیح و قابل اطمینان پایانه 4 ساعت نگهبان (Watchdog) Task چك كردن دائمی محتوایات EPROM حفاظت مدول DI (4) برد حفاظت الكتریكی و تطبیق سیگنال ترمینالهای لازم جهت اتصال بردها (12) تجهیزات جانبی پایانه و مشخصات فنی آنها (15 و 4) دستگاه شبیه‌ساز پست و مركز دستگاه شبیه‌ساز مركز دستگاه شبیه‌ساز پست دستگاه Test Maint دستگاه تست كننده پایانه مودم (4 و 15) فصل ششم مقدمه استانداردهای معتبر در طراحی پایانه‌ها (12 و10) استانداردهای مرتبط با سخت‌افزار پایانه شرایط محیطی محیطهای با كلاس A محیطهای باز در معرض سرما یا گرما (كلاس B) مكانهای محافظت شده (كلاس C) محیطهای بیرونی (كلاس D) مشخصات الكتریكی پایانه كابینت برد DI مشخصات مكانیكی پایانه استانداردهای نرم‌افزار پایانه فصل هفتم مقدمه پایانة PLC 500 واحد CPU مدول (DI320A) مدول DO 320A مدول EP 100 مدول CPI 600 مدول PC210 مدول PS151 فصل هشتم مقدمه منابع نمونه صفحات پروژه ,
تاریخ انتشار : 1393/06/19 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

دانلود کتاب توانایی ماشین کاری بوث روید

                                                     booth

کتاب توانایی ماشین کاری نوشته بوث روید (Fundamentals of machining and machine tools) کتابی است که در این پست قصد داریم آن را برای کاربران محترم عرضه کنیم. این کتاب بعنوان یکی از منابع اصلی درس توانایی ماشین کاری توسط اساتید دانشگاه های کشورمان و دنیا معرفی می شود.

کتاب پیش رو بعنوان یکی از منابع اصلی توسط دکتر رازفر در کتاب معروف “ابزار شناسی و ماشین کاری” استفاده گردیده است.

در این درس پارامترهای مختلف ماشینکاری از جمله سرعت برشی، سرعت پیشروی،جنس قطعه کار، دمای ماشینکاری ،و… مورد بررسی قرار می گیرد و دانشجویان با روش های بالا بردن راندمان ،کیفیت،دقت و در نتیجه کاهش هزینه های ماشینکاری آشنا می شوند.این کارگاه شامل وسایل پیشرفته و با دقتی از قبیل دستگاه تراش NC،دستگاه زبری سنج، دستگاه ترمومتر و انواع وسایل اندازه گیری دقیق و… می باشد که ضمن آموزش به دانشجویان رشته ی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید قابلیت انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی نیز در آن وجود دارد.

آنچه در این کتاب می خوانیم:

- ماشین های ابزار و عملیات ماشین کاری

- مکانیک برش

- دما در فلزتراشی

- عمر و سایش ابزار

- خنک کاری و صافی سطح

- اقتصاد فلزتراشی

- کنترل براده

- ارتعاشات ماشین ابزار

- سنگزنی

- سیستم تولید و اتوماسیون

- ساخت بکمک رایانه

- طراحی برای ماشین کاری

- و … .


لینک دانلود:  دانلود با لینک مسقیم

رمز: gigle.ws
:: مرتبط با: کتابهای مهندسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود کتاب توانایی ماشین کاری بوث روید booth کتاب توانایی ماشین کاری نوشته بوث روید (Fundamentals of machining and machine tools) کتابی است که در این پست قصد داریم آن را برای کاربران محترم مِک پدیا عرضه کنیم. این کتاب بعنوان یکی از منابع اصلی درس توانایی ماشین کاری توسط اساتید دانشگاه های کشورمان و دنیا معرفی می شود. کتاب پیش رو بعنوان یکی از منابع اصلی توسط دکتر رازفر در کتاب معروف “ابزار شناسی و ماشین کاری” استفاده گردیده است. در این درس پارامترهای مختلف ماشینکاری از جمله سرعت برشی , سرعت پیشروی , جنس قطعه کار , دمای ماشینکاری , و… مورد بررسی قرار می گیرد و دانشجویان با روش های بالا بردن راندمان , کیفیت , دقت و در نتیجه کاهش هزینه های ماشینکاری آشنا می شوند.این کارگاه شامل وسایل پیشرفته و با دقتی از قبیل دستگاه تراش NC ,
تاریخ انتشار : 1393/06/18 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پایان نامه کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک

با موضوع:


مقایسه عملکرد بانک های خازنی سوییچ شونده

 نوع کنتاکـتور با نوع تریستوری


   
 
شماره پروژه : 521

 مقدمه
سیستم های تصحیح ضریب توان  سیستم هایی هستند که در جهت  بهبود کیفیـت توان و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی در نزدیکی بارها و مصرف کننده ها به کار می روند. اکثر بارها از نوع القایی  هستند که توان راکتیو زیادی جذب می کنند و باعث کاهش ضریب توان می شوند که با  بکارگیری خازن هابه صورت موازی با بارها می توان ، توان راکتیو را کاهش داد و ضریب توان را تا مقدار قابل توجهی بهبود بخشید. این خازن ها در تابـلو برق هایـی که به آنها بانـک خازنی گفته می شود ، قرار می گیرند. خازن ها به صورت طبقه طبقه در آن ها جای گرفته اند که بر حسـب نیاز جـهت اصـلاح ضریب توان وارد مدار می شوند.می خواهیم در مورد ضریب توان در شبكه های بدون اعوجاج بحث كنیم، شبكه هایی كه  هارمونیك ها حضور ندارند؛ از این رو فقط توان هایی كه اجزای اصلی آن ها روی 50 هرتز یا  60 هرتز باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به علاوه در این متن، می خواهیم درباره شرایط توان در شبكه هایی كه حاوی سطوح هارمونیك اصلی هستند بحث كنیم، همان هایی كه معمولاً به فیلتر گذاری نیاز دارند. توان غیر فعالی كه در این فصل بررسی خواهد شد عموماً توسط دستگاه های انرژی سنجی كه براساس سیستم فرانتی هستند اندازه گیری می شود. در نتیجه می خواهیم درباره  تصحیح ضریب توان یا بهبود در  شرایط مشابه صحبت کنیم.

اكثر بارهای صنعتی (موتورها، ترانسفورماتورهای قدرت، سیستم های روشنایی فلورنست و غیره) توان اكتیو و  همچنین توان راكتیو از نوع القایی جذب می كنند. توان راكتیو یك توان نوسانی خالص است كه لحظه به لحظه توسط بارها در طول یك سیكل جذب می شود و در امتداد همان سیكل به شبكه باز می گردد، بدین معنا كه این توان نه تولید می شود و نه مصرف. به هر حال، نقل و انتقال این توان نوسانی باعث ایجاد یك جریان مصرفی اضافه (جریان راكتیو) و در نتیجه جریانی بیشتر از نیاز واقعی جهت رسیدن به كار مفید می گردد، پس همچنین موجب تلفات غیر ضروری و افزایش میزان درخواست تولید توان الكتریكی در شبكه های توزیع می شود.

سوییچینگ بانک های خازنی به طور معمول توسط رگلاتور های الکترو مکانیکی ( کنتاکتوری )صورت می گیرد اما در چند سال اخیر  با  پیشرفت و توسعه بخش الکترونیک قدرت استفاده از رگلاتورهای استاتیکی ( تریستوری ) رشد چشمگیری داشته به طوری که امروزه اغلب صنایعی که دارای سیستم های جبران سازی توان راکتیو هستند از این نوع رگلاتورها استفاده می کنند زیرا هنگامی که تغییرات بار سریع باشد رگلاتورهای کنتاکتوری سرعت لازم جهت عملکرد سریع را ندارند و نمی توانند عمل جبران سازی را به خوبی انجام دهند.

  در این پروژه مزایای بانک های خازنی ولتاژ پایین سوئیچ شونده با تریستور (TSC) بر عملکرد نوع الکترومکانیکی آن در هنگام ذخیره سازی انرژی الکتریکی به طور کامل بررسی شده است.
هنگامی که تغییر بار سریع است ، سرعت عملکرد تجهیزات جبران سازی انرژی راکتیو خیلی با  اهمیت می شود. در این پروژه برای سرعت تغییر بارهای مختلف ، اثر سیستم جبران سازی بر سیستم ضریب توان متوسط و تلفات الکتریکی شرح داده شده است . همچنین نشان داده می شود برای بارهایی که تغییرات زیادی دارند مثل ماشین های جوشکاری یا ابزارهای قوس  الکتریکی ، بانک های خازنی الکترومکانیکی نمی توانند به طور موثر سیستم ضریب توان را بهبود
ببخشند و حتی ممکن است عملکرد سیستم را بدتر کنند . نشان داده می شود که عملکرد یک  موجب تقویت هارمونیک و به وجود آمدن حالت های گذرای کلیدزنی نمی شود . این TSC در یک کارخانه اتومبیل سازی را ارائه می دهد .TSC  پروژه همچنین برخی نتایج تجربی عملکرد پس در نهایت می توان نتیجه گرفت استفاده از رگلاتورهای سوییچ شونده با تریستور هم از لحاظ عملکرد وهم از نظر صرفه جویی انرژی الکتریکی بهتر از نوع الکترومکانیکی آن می باشند.

مجموعه ای که پیشرو دارید در رابطه با مقایسه بین این رگلاتورها است ( یعنی مقایسه عملکرد بانک های خازنی سوییچ شونده با کنتاکتور و بانک های خازنی سوییچ شونده با تریستور از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی ) که حاصل کار ما پس از خلاصه برداری  چند کتاب ، و ترجمه  PSCAD مطالب چند سایت اینترنت ، مقاله ، کاتالوگ ، عکس ، شبیه سازی با نرم افزار می باشد
 


فهرست
 
فصل اول : مقدمه  
                                                                                                     
فصل دوم  :  تصحیح ضریب توان در شبکه های سینوسی 
ــ چکیده                                                                                                                    
ــ جریان های ظاهری ، اکتیو و راکتیو 
ــ اصلاح ضریب توان
ــ تعیین نیاز شبکه 
ــ انتخاب ضریب توان هدف 
ــ واحدهای تصحیح ضریب توان
ــ تعداد طبقه ها،تعداد پله ها و توالی کلیدزنی در یک واحد تصحیح ضریب توان
ــ رگلاتورهای ضریب توان 
ــ واحدهای اصلاح ضریب توان همراه با سوئیچ های استاتیک   
ــ جبران سازی انفرادی بارها    
ــ مزایای جبران سازی انرژی راکتیو
ــ خلاصه فصل 
 
فصل سوم  :  تاثیر بانک های خازنی ولتاژ پایین سوییچ شونده با تریستور بر مصرف انرژی الکتریکی
ــ چکیده 
ــ سیستم تحت بررسی
ــ مزایای بانک های خازنی سوییچ شونده استاتیکی بر  بانک های خازنی سوییچ شونده الکترومکانیکی
ــ مقایسه رگلاتورهای الکترومکانیکی با رگلاتورهای استاتیکی
 ــ پیوست     
 ــ محاسبه خازن مورد نیاز برای مثال داده شده
 ــ  شبیه سازی با  نرم افزار  PSCAD       
 
فصل چهارم : مقایسه عملکرد بانک های خازنی الکترومکانیکی و استاتیکی

فصل پنجم  :  نتیجه گیری
مزیت های فنی 
مزیت ها اقتصادی
عکس ها
منابع 

نمونه صفحات پروژه


تعداد صفحات: 85

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 30000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: فصل دوم : تصحیح ضریب توان در شبکه های سینوسی ــ چکیده ــ جریان های ظاهری , اکتیو و راکتیو ــ اصلاح ضریب توان ــ تعیین نیاز شبکه ــ انتخاب ضریب توان هدف ــ واحدهای تصحیح ضریب توان ــ تعداد طبقه ها , تعداد پله ها و توالی کلیدزنی در یک واحد تصحیح ضریب توان ــ رگلاتورهای ضریب توان ــ واحدهای اصلاح ضریب توان همراه با سوئیچ های استاتیک ــ جبران سازی انفرادی بارها ــ مزایای جبران سازی انرژی راکتیو ــ خلاصه فصل فصل سوم : تاثیر بانک های خازنی ولتاژ پایین سوییچ شونده با تریستور بر مصرف انرژی الکتریکی ــ چکیده ــ سیستم تحت بررسی ــ مزایای بانک های خازنی سوییچ شونده استاتیکی بر بانک های خازنی سوییچ شونده الکترومکانیکی ــ مقایسه رگلاتورهای الکترومکانیکی با رگلاتورهای استاتیکی ــ پیوست ــ محاسبه خازن مورد نیاز برای مثال داده شده ــ شبیه سازی با نرم افزار PSCAD فصل چهارم : مقایسه عملکرد بانک های خازنی الکترومکانیکی و استاتیکی فصل پنجم : نتیجه گیری مزیت های فنی مزیت ها اقتصادی عکس ها منابع , مقایــسه عملکرد بانک های خازنی سوییچ شونده نوع کنتاکـتور با نوع تریستوری ,
تاریخ انتشار : 1393/06/17 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پروژه پایانی کارشناسی رشته مهندسی برق گرایش توزیع و انتقال

با موضوع :

انواع اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع و تاثیرات ناشی از آن
شماره پروژه : 520

چکیده
در دنیای مدرن امروزی صنعت برق ، به عنوان عامل پیشرو و تعیین کننده در پیشرفت هر جامعه ایی محصول می شود به طوری که میزان پیشرفتگی و توسعه ی این صنعت در هر کشوری نشان دهنده ی دقت و سطح توانایی مهندسی آن کشور حساب می شود .
امروزه صنعت برق و انرژی الکتریکی به صدها شاخه ی مجزا اما مرتبط با هم تبدیل شده که بی شک نشان دهنده ی گستردگی و ارتباط تنگاتنگ این صنعت با موارد گوناگون زندگی بشر است . انرژی الکتریکی را می توان در سه مرحله ی تولید ، انتقال و توزیع در یک تقسیم بندی ساده و کلی بیان نمود اما آنچه امروزه نسبتاً از اهمیت بیشتری برخوردار است حفظ و نگهداری از سیستم های مربوط به این صنعت مهم و کاربردی می باشد . یکی از موارد مهم آسیب رسانی به سیستم های توزیع انرژی الکتریکی مقوله ی اضافه ولتاژ است که خود به تنهایی می تواند      زیان های جبران نشدنی را به سیستم وارد کند در این گزارش تحقیقی سعی بر آن شده که نگاهی تشریحی هر چند اجمالی به مورد ذکر شده شود و مخاطب بتواند با مطالعه ی این گزارش با    مقوله ی اضافه ولتاژ و انواع آن در سیستم های توزیع و نیز آسیب های ناشی از اضافه ولتاژ آشنا شود ، لیکن لازم است جهت فهمی عمیق و نیز کاربردی تر منابع اصلی رت مدنظر قرار داد زیرا بدون تامل مقوله ای حفظ و نگهداری در صنعت برق خود مبحث مجزا و گسترده ای است که بسیاری از درهای پیشرفت و توسعه در آن هنوز ناگشوده مانده است .

کلید واژه ها
شبکه توزیع ، خط هوایی ، برقگیر ، اضافه ولتاژ ، رزونانس ، فرو رزونانس ، اضافه بار ، افت ولتاژ ، کلید زنی
 
فهرست مطالب

فصل اول اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد صاعقه به خطوط هوایی

1-1 مقدمه    
2-1 بررسی تحلیلی پدیده اضافه ولتاژها در شبکه توزیع    
3-1 بررسی اثر خاصیت اندوکتانسی برقگیر    
4-1 بررسی اثر ولتاژ سیستم    
5-1 مقایسه اثرات اضافه ولتاژها در کابلهای TR-XLPE و EPR   
6-1 شبیه سازی    
7-1 نتیجه گیری   

فصل دوم رزونانس و فرو رزوناس در شبکه های توزیع
1-2 مقدمه    
2-2 شرح پدیده رزونانس و فرورزونانس   
3-2 خصوصیات و شرایط بروز پدیده   
4-2 کمیتهای موثر در بروز پدیده    
5-2 نتایج    

فصل سوم اولویت بندی شرایط اضطراری هنگام اضافه بار و افت ولتاژ در شبکه
1-3 مقدمه    
2-3 اولویت بندی سوءترین خروج احتمالی خط در شبکه و اثر آن بر روی اضافه بار سایر خطوط   
3-3 اولویت بندی سوء ترین خروج احتمالی خط در شبکه و اثر آن بر روی تغییر ولتاژ شین های مختلف شبکه    
4-3 نتایج عددی
  
فصل چهارم اضافه ولتاژهای موجی در شبکه توزیع فشار ضعیف و حفاظت مصرف کنندگان در برابر آن
1-4 مقدمه    
2-4 مکانیزم الکترواستاتیکی انتقال موج ضربه   
3-4 مکانیزم الکترومغناطیسی انتقال منبع ولتاژ ضربه به ثانویه   
4-4 بررسی تاثیر قرار دادن برقگیر در سمت فشار ضعیف   
5-4 خلاصه و نتیجه گیری   

فصل پنجم اضافه ولتاژ نوع کلیدزنی
1-5 مقدمه    
2-5 اضافه ولتاژ نوع کلیدزنی    
3-5 اضافه ولتاژهای نوع AC   
4-5 اضافه ولتاژ نوع DC   
5-5 مدار معادل   
6-5 معرفی سیستم تست    
7-5 نتایج شبیه سازی   
8-5 نتیجه گیری 
 
پیوستها

شکل ها
  
منابع    
 

نمونه صفحات پروژهتعداد صفحات: 75

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 25000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: پروژه پایانی کارشناسی رشته مهندسی برق گرایش توزیع و انتقال با موضوع : انواع اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع و تاثیرات ناشی از آن شماره پروژه : 520 چکیده در دنیای مدرن امروزی صنعت برق , به عنوان عامل پیشرو و تعیین کننده در پیشرفت هر جامعه ایی محصول می شود به طوری که میزان پیشرفتگی و توسعه ی این صنعت در هر کشوری نشان دهنده ی دقت و سطح توانایی مهندسی آن کشور حساب می شود . امروزه صنعت برق و انرژی الکتریکی به صدها شاخه ی مجزا اما مرتبط با هم تبدیل شده که بی شک نشان دهنده ی گستردگی و ارتباط تنگاتنگ این صنعت با موارد گوناگون زندگی بشر است . انرژی الکتریکی را می توان در سه مرحله ی تولید , انتقال و توزیع در یک تقسیم بندی ساده و کلی بیان نمود اما آنچه امروزه نسبتاً از اهمیت بیشتری برخوردار است حفظ و نگهداری از سیستم های مربوط به این صنعت مهم و کاربردی می باشد . یکی از موارد مهم آسیب رسانی به سیستم های توزیع انرژی الکتریکی مقوله ی اضافه ولتاژ است که خود به تنهایی می تواند زیان های جبران نشدنی را به سیستم وارد کند در این گزارش تحقیقی سعی بر آن شده که نگاهی تشریحی هر چند اجمالی به مورد ذکر شده شود و مخاطب بتواند با مطالعه ی این گزارش با مقوله ی اضافه ولتاژ و انواع آن در سیستم های توزیع و نیز آسیب های ناشی از اضافه ولتاژ آشنا شود , لیکن لازم است جهت فهمی عمیق و نیز کاربردی تر منابع اصلی رت مدنظر قرار داد زیرا بدون تامل مقوله ای حفظ و نگهداری در صنعت برق خود مبحث مجزا و گسترده ای است که بسیاری از درهای پیشرفت و توسعه در آن هنوز ناگشوده مانده است . کلید واژه ها شبکه توزیع , خط هوایی , برقگیر , اضافه ولتاژ ,
تاریخ انتشار : 1393/06/12 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پایان نامه مهندسی برق گرایش مخابرات

با عنوان :

دوربین های مداربسته و تجهیزات وسیستم های تحت شبكه
 شماره پروژه : 519


 خلاصه : امنیت از دیرباز یكی از اجزای اصلی زیرساختهای فناوری اطلاعات به شمار میرفته است. تهدیدهای امنیتی تنها منحصر به تهدیدات الكترونیكی نیستند، بلكه هر شبكه باید از نظر فیزیكی نیز ایمن گردد. خطرات الكترونیكی غالباً شامل تهدیدات هكرها و نفوذگران خارجی و داخلی در شبكهها می باشند. در حالی كه امنیت فیزیكی شامل كنترل ورود و خروج پرسنل به سایتهای شبكه و همچنین روالهای سازمانی نیز هست.
 
 
برای پیاده سازی امنیت در حوزههای فوق، علاوه بر ایمنسازی سخت افزاری شبکه، نیاز به تدوین سیاستهای امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات در یک سازمان نیز می باشد. در این راستا لازم است از روالهای استانداردی استفاده شود که به واسطه آنها بتوان ساختار یک سازمان را برای پیاده سازی فناوری اطلاعات ایمن نمود. استاندارد BS۷۷۹۹ که در این پروژه  قصد معرفی آن را داریم به چگونگی پیاده سازی امنیت در همه ابعاد در یک سازمان می پردازد.فهرست :

فصل اول:
1-1 مقدمه
2-1 تعاریفی از دوربین های مدار بسته
3-1 دوربین های مدار بسته
4-1 نمونه ای از دوربین های مخفی
5-1 دوربین مدار بسته ولنز
6-1 دوربین حرارتی

فصل دوم:
1-2 سیستم های ویدئویی تحت شبكه
2-2 سیستم های نظارت تصویری
3-2 سیستم های امنیتی
4-2 سیستم انتقال تصاویر بر روی خطوط معمولی تلفن
5-2 سیستم های 2.4 مداربسته

فصل سوم:
1-3 كابل های انتقال صدا و تصویر
2-3 تعریفی از DVR
3-3 معایب و مزایا دستگاه  DVR, NVR 
4-3 نرم افزار IBM
5-3  network camera  چیست

فصل چهارم :
1-4 رشد صنعت  CCTV
2-4 دوربین های سبك وزن جدید
3-4 سیستم مدیریت ویدئویی جدید

پیوستها :
 فیبر نوری
            
 نمونه صفحات پروژه
تعداد صفحات: 122

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 35000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com


:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: پایان نامه مهندسی برق گرایش مخابرات با عنوان : دوربین های مداربسته و تجهیزات وسیستم های تحت شبكه شماره پروژه : 519 خلاصه : امنیت از دیرباز یكی از اجزای اصلی زیرساختهای فناوری اطلاعات به شمار میرفته است. تهدیدهای امنیتی تنها منحصر به تهدیدات الكترونیكی نیستند , بلكه هر شبكه باید از نظر فیزیكی نیز ایمن گردد. خطرات الكترونیكی غالباً شامل تهدیدات هكرها و نفوذگران خارجی و داخلی در شبكهها می باشند. در حالی كه امنیت فیزیكی شامل كنترل ورود و خروج پرسنل به سایتهای شبكه و همچنین روالهای سازمانی نیز هست. برای پیاده سازی امنیت در حوزههای فوق , علاوه بر ایمنسازی سخت افزاری شبکه , نیاز به تدوین سیاستهای امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات در یک سازمان نیز می باشد. در این راستا لازم است از روالهای استانداردی استفاده شود که به واسطه آنها بتوان ساختار یک سازمان را برای پیاده سازی فناوری اطلاعات ایمن نمود. استاندارد BS۷۷۹۹ که در این پروژه قصد معرفی آن را داریم به چگونگی پیاده سازی امنیت در همه ابعاد در یک سازمان می پردازد. فهرست : فصل اول: 1-1 مقدمه 2-1 تعاریفی از دوربین های مدار بسته 3-1 دوربین های مدار بسته 4-1 نمونه ای از دوربین های مخفی 5-1 دوربین مدار بسته ولنز 6-1 دوربین حرارتی فصل دوم: 1-2 سیستم های ویدئویی تحت شبكه 2-2 سیستم های نظارت تصویری 3-2 سیستم های امنیتی 4-2 سیستم انتقال تصاویر بر روی خطوط معمولی تلفن 5-2 سیستم های 2.4 مداربسته فصل سوم: 1-3 كابل های انتقال صدا و تصویر 2-3 تعریفی از DVR 3-3 معایب و مزایا دستگاه DVR , NVR 4-3 نرم افزار IBM 5-3 network camera چیست فصل چهارم : 1-4 رشد صنعت CCTV 2-4 دوربین های سبك وزن جدید 3-4 سیستم مدیریت ویدئویی جدید پیوستها : فیبر نوری نمونه صفحات پروژه تعداد صفحات: 122 فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 35000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,
تاریخ انتشار : 1393/06/12 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

پایان نامه مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان:

مقایسه كارآیی الگوریتم های عددی در حل معادلات پخش بار
شماره پروژه : 518

مقدمه
    یک شبکه قدرت بسیار گسترده و وسیع می باشد و غالباً تعداد باس ها و خطوط انتقال بسیار زیاد می باشند . با توجه به این که کار همیشه طبق روال و برنامه پیش بینی شده است ممکن است بخوبی پیش نرود و باید منتظر اتفاقات غیر منتظره نیز بود لذا اهمیت بررسی وحفاظت یک شبکه قدرت بخوبی قابل درک است . بهترین شیوه نظارت بر چنین حجم عملیاتی بزرگ استفاده از روشهای کامپیوتری در حل مسأله پخش بار است. این برنامه کامپیوتری باید از سرعت بالایی برخوردار بوده، زیرا حجم حافظه بکار رفته زیاد بوده و زمان رفع خطا نیز خیلی محدود است . باید روشهای گوناگون مورد بررسی قرار بگیرد و بهترین آنها از لحاظ کارائی و سرعت مشخص گردد تا بتوان در هر لحظه با توجه به مقادیر ولتاژها و جریان ها در هر نقطه از شبکه اتخاذ تصمیم مناسب گردد. با توجه به این که دانستن این اطلاعات نیاز به حجم حافظه بسیار زیادی دارد لذا سعی گردیده با توجه به تکنیکهای جدیدتر راه حلهای سریعتر برای رسیدن به جواب استفاده شوند که البته هر کدام دارای ویژگیهای خواص خود بوده و دارای مزایا و معایبی است . در پروژه حاضر سعی بر آن بوده که روشهای مختلف حل مسأله پخش بار بررسی شده و با توجه به نیاز بهترین آنها مشخص گردد. یکی از این روشها نیوتن _ رافسون بوده که مهمترین روش موجود در حل مسأله پخش بار محسوب می شود. لذا تکیه بیشتری بر روی این روش صورت گرفته است و مزایای آن را نسبت به سایر روشها با مثالهای متعدد بیان کرده ایم . امید است که با مطالعه این پروژه خواننده در تعیین روش حل مسأله پخش بار به مهارت کافی برسد .
   مطالب هر فصل بطور جامع توضیح داده شده است و البته برای احاطه کاملتر بر روی مسأله نیاز به مراجع کلی تر بوده که با مطالعه آنها در کنار این پروژه می توان به نتایج بهتری دست یافت .

مقدمه
فصل اول: آشنایی با مسأله پخش بار
بررسی مسأله پخش بار
باس اسلك
باس بار
باس ژنراتور
باس كنترل ولتاژ
روش مستقیم برای حل معادلات خطی جبری
فصل دوم: روش گوس و گوس سایدل
روش گوس Gauss 
متدهایی برای حل معادلات غیر خطی جبری
روش گوس سایدل
روش تكرار گوس با استفاده از Ybus 
 روش تكرار گوس با استفاده از Zbus 
 روش گوس سایدل
روش گوس سایدل برای حل دستگاههای معادلات غیر خطی
روش تكرار گوس سایدل در حل معادلات جبری خطی
 روش G.S Improved برای حل دستگاههای معادلات غیر خطی
 روش گوس سایدل در حل مسأله پخش بار
 شین اسلك
شین بار
شین ژنراتور
 شین كنترل ولتاژ
فصل سوم: روش Relaxation در حل مسأله پخش بار
روش Relaxation در حل مسأله پخش بار
مثال
فصل چهارم: روش نیوتن_رافسون در حل مسأله پخش بار
روش Newton Raphson در حل مسأله پخش بار
 شین اسلك
شین بار
شین ژنراتور
 شین كنترل ولتاژ (بوسیله ترانسفورماتور)
مثال
روش Decoupled Newton 
 تقریبی به روش نیوتن_رافسون
 فصل پنجم: مقایسه روش گوس سایدل و نیوتن_رافسون
مثال: سیستمی با 11 باس و حل بوسیله برنامه نویسی با مطلب
 فصل ششم: روش حذف و مدل كردن در مسأله پخش بار
منابع و مراجع

نمونه پروژه


تعداد صفحات: 122

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 20000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: پایان نامه مهندسی برق گرایش قدرت با عنوان: مقایسه كارآیی الگوریتم های عددی در حل معادلات پخش بار شماره پروژه : 518 مقدمه یک شبکه قدرت بسیار گسترده و وسیع می باشد و غالباً تعداد باس ها و خطوط انتقال بسیار زیاد می باشند . با توجه به این که کار همیشه طبق روال و برنامه پیش بینی شده است ممکن است بخوبی پیش نرود و باید منتظر اتفاقات غیر منتظره نیز بود لذا اهمیت بررسی وحفاظت یک شبکه قدرت بخوبی قابل درک است . بهترین شیوه نظارت بر چنین حجم عملیاتی بزرگ استفاده از روشهای کامپیوتری در حل مسأله پخش بار است. این برنامه کامپیوتری باید از سرعت بالایی برخوردار بوده , زیرا حجم حافظه بکار رفته زیاد بوده و زمان رفع خطا نیز خیلی محدود است . باید روشهای گوناگون مورد بررسی قرار بگیرد و بهترین آنها از لحاظ کارائی و سرعت مشخص گردد تا بتوان در هر لحظه با توجه به مقادیر ولتاژها و جریان ها در هر نقطه از شبکه اتخاذ تصمیم مناسب گردد. با توجه به این که دانستن این اطلاعات نیاز به حجم حافظه بسیار زیادی دارد لذا سعی گردیده با توجه به تکنیکهای جدیدتر راه حلهای سریعتر برای رسیدن به جواب استفاده شوند که البته هر کدام دارای ویژگیهای خواص خود بوده و دارای مزایا و معایبی است . در پروژه حاضر سعی بر آن بوده که روشهای مختلف حل مسأله پخش بار بررسی شده و با توجه به نیاز بهترین آنها مشخص گردد. یکی از این روشها نیوتن _ رافسون بوده که مهمترین روش موجود در حل مسأله پخش بار محسوب می شود. لذا تکیه بیشتری بر روی این روش صورت گرفته است و مزایای آن را نسبت به سایر روشها با مثالهای متعدد بیان کرده ایم . امید است که با مطالعه این پروژه خواننده در تعیین روش حل مسأله پخش بار به مهارت کافی برسد . مطالب هر فصل بطور جامع توضیح داده شده است و البته برای احاطه کاملتر بر روی مسأله نیاز به مراجع کلی تر بوده که با مطالعه آنها در کنار این پروژه می توان به نتایج بهتری دست یافت . مقدمه فصل اول: آشنایی با مسأله پخش بار بررسی مسأله پخش بار باس اسلك باس بار باس ژنراتور باس كنترل ولتاژ روش مستقیم برای حل معادلات خطی جبری فصل دوم: روش گوس و گوس سایدل روش گوس Gauss متدهایی برای حل معادلات غیر خطی جبری روش گوس سایدل روش تكرار گوس با استفاده از Ybus روش تكرار گوس با استفاده از Zbus روش گوس سایدل روش گوس سایدل برای حل دستگاههای معادلات غیر خطی روش تكرار گوس سایدل در حل معادلات جبری خطی روش G.S Improved برای حل دستگاههای معادلات غیر خطی روش گوس سایدل در حل مسأله پخش بار شین اسلك شین بار شین ژنراتور شین كنترل ولتاژ فصل سوم: روش Relaxation در حل مسأله پخش بار روش Relaxation در حل مسأله پخش بار مثال فصل چهارم: روش نیوتن_رافسون در حل مسأله پخش بار روش Newton Raphson در حل مسأله پخش بار شین اسلك شین بار شین ژنراتور شین كنترل ولتاژ (بوسیله ترانسفورماتور) مثال روش Decoupled Newton تقریبی به روش نیوتن_رافسون فصل پنجم: مقایسه روش گوس سایدل و نیوتن_رافسون مثال: سیستمی با 11 باس و حل بوسیله برنامه نویسی با مطلب فصل ششم: روش حذف و مدل كردن در مسأله پخش بار منابع و مراجع نمونه پروژه تعداد صفحات: 122 فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 20000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,
تاریخ انتشار : 1393/06/11 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پایان نامه مهندسی برق گرایش توزیع و قدرت

با عنوان:


بررسی فنی - اقتصادی پست های فشارقوی
OUT DOOR , INDOOR
شماره پروژه : 517

فهرست مطالب

1 ) بررسی فنی اقتصادی پستهای AIS
2 ) بررسی فنی – اقتصادی پست های GIS
2-1 ) بررسی فنی GIS
2-2 ) نقش طراحی و ساخت در كارآیی پست GIS
2-3 )  بریكر
2-4 ) حالات گذرای بسیار سریع (VFTO)
2-5 ) شكست عایقی
2-6 ) تست عایقی GIS در سایت
2-7 ) سیستم مونیتورینگ به منظور پیش بینی خرابی در GIS
2-8 ) جمع بندی مسائل فنی GIS
3 ) بررسی فنی- اقتصادی پستهای هیبرید (فشرده)
3-1 ) سوئیچگیرهای PASS
3-2 ) سوئیچگیرهای COMPASS
3-3 ) سوئیچگیرهای محصور شده در اتاقكهای فلزی
4 ) مقایسه فنی اقتصادی پستهای كنترل شده دیجیتالی با پستهای معمولی
 ساختارسیستم
زیر سیستم ها
كنترل كننده بی
واسط انسان – ماشین (MMI
Gateway
فانكشنهای اصلی
1 ) مانیتورینگ
2 )كنترل
3 ) ذخیره سازی و آنالیز اطلاعات
دسترس پذیری (Availability)


قسمتی از پروژه  بررسی فنی- اقتصادی پستهای فشار قوی

1 ) بررسی فنی اقتصادی پستهای AIS 
این پست ها به لحاظ ضرورت رعایت فواصل هوایی مشخص بین فازها و همچنین بین قسمتهای برقدار با زمین و لزوم درنظر گرفتن فواصل ایمنی، فضای بسیار زیادی را مخصوصا" در سطح ولتاژهای بالا (مانند kv 230kv, 400 ) اشغال می نمایند و بخصوص در این سطوح ولتاژی بالا ، بهیچ وجه بصورت بسته ساخته نمی‎شوند زیرا نه اقتصادی بوده و نه از نظر فنی توجیه پذیر می باشد. تجهیزات مستقل از یكدیگر بوده و پس از نصب در محل های مورد نظر ارتباط الكتریكی بین آنها از طریق سیم و یا لوله و شمش انجام می‎گیرد و به همین دلیل تعمیر تجهیزات در این پست ها با سهولت بیشتری انجام می‎گیرد .
هزینه ساخت سوئیچگیر این پست ها نسبت به سوئیچگیرهای گازی در ولتاژهای پایین ارزانتر بوده و بدون درنظر گرفتن هزینه زمین اقتصادی تر می باشند .
عایق خارجی تجهیزات این پست ها (بخصوص نوع باز) در معرض شرایط محیطی بوده و چنانچه در محیطهای آلوده ، شست و شوی مرتب مقره ها و بوشینگ ها انجام نگیرد، كارایی خوبی در این مناطق نخواهند داشت.
تعمیر و توسعه این پستها با سهولت بیشتری انجام می‎گیرد و بخصوص تعمیرات و یا جایگزینی تجهیزات آسیب دیده به تكنولوژی ساده تری نیاز دارد اما از طرف دیگر به نگهداری بیشتری نیاز دارند
بنابراین به طورخلاصه می‎توان گفت كه این پست ها در مواردی كه زمین از ارزش فوق العاده ای برخوردار نبوده و ضمناً منطقه از آلودگی بالایی ( بخصوص آلودگی نمكی ) برخوردار نباشند برای كشوری مثل ایران كه از تكنولوژی ساخت تجهیزات فشار قوی GIS برخوردار نبوده و طبعا از پرسنل بهره برداری مجرب كمی برخوردار می‎باشد این نوع پست ها به عنوان مناسب ترین گزینه پیشنهاد  می گردد.
در ادامه برآوردی از هزینه اجزاء لازم جهت این نوع پست به عمل آمده كه می تواند در محاسبات اقتصادی تعیین نوع پست كارگشا باشد.

نمونه پروژه
تعداد صفحات: 57

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 15000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: ) بررسی فنی اقتصادی پستهای AIS 2 ) بررسی فنی – اقتصادی پست های GIS 2-1 ) بررسی فنی GIS 2-2 ) نقش طراحی و ساخت در كارآیی پست GIS 2-3 ) بریكر 2-4 ) حالات گذرای بسیار سریع (VFTO) 2-5 ) شكست عایقی 2-6 ) تست عایقی GIS در سایت 2-7 ) سیستم مونیتورینگ به منظور پیش بینی خرابی در GIS 2-8 ) جمع بندی مسائل فنی GIS 3 ) بررسی فنی- اقتصادی پستهای هیبرید (فشرده) 3-1 ) سوئیچگیرهای PASS 3-2 ) سوئیچگیرهای COMPASS 3-3 ) سوئیچگیرهای محصور شده در اتاقكهای فلزی 4 ) مقایسه فنی اقتصادی پستهای كنترل شده دیجیتالی با پستهای معمولی ساختارسیستم زیر سیستم ها كنترل كننده بی واسط انسان – ماشین (MMI Gateway فانكشنهای اصلی 1 ) مانیتورینگ 2 )كنترل 3 ) ذخیره سازی و آنالیز اطلاعات دسترس پذیری (Availability) قسمتی از پروژه بررسی فنی- اقتصادی پستهای فشار قوی , پایان نامه مهندسی برق گرایش توزیع و قدرت با عنوان: بررسی فنی - اقتصادی پست های فشارقوی OUT DOOR , INDOOR ,
تاریخ انتشار : 1393/06/11 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دریل سوراخکاری رادیال ماشین ابزاری پرکاربرد در کارگاه های صنعتی می باشد. این ویدئو برای افرادی که خود اقدام به ساخت دستگاه سوراخکاری میکنند می تواند مفید باشد.


[http://www.aparat.com/v/7MNai]

:: مرتبط با: مولتی مدیا های مهندسی ,
:: برچسب‌ها: گیربوکس مته رادیال , ماشین مته شعاعی Radial Drill ,
تاریخ انتشار : 1393/06/10 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

قالب سازی با CNC پنج محوره

computer numerical control یا اختصارا cnc نوع پیشرفته ای از ماشین های ابزار می باشد که با استفاده از ادوات دقیق و کامپیوتر ، تولید قطعات پیچیده را ممکن ساخته است.

[http://www.aparat.com/v/h1ClZ]


 ویدئوی بیشتر:

 http://mechanicspa.mihanblog.com/post/3787

 http://mechanicspa.mihanblog.com/post/1615

 http://mechanicspa.mihanblog.com/post/1464:: مرتبط با: مولتی مدیا های مهندسی ,
:: برچسب‌ها: قالب سازی با CNC پنج محوره , ماشین کاری با سی ان سی پنج محوره , فرز پنج محوره , computer numerical control ,
تاریخ انتشار : 1393/06/6 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

امروزه با توجه به خواست مشتری با توجه به اینکه قطعات تولید شده باید با کیفیت بالا در زمان کم تولید شود سازندگان را بر آن داشته که با توجه به روشهای ماشینکاری با سرعت بالا بتوانند پاسخگوی مشتری باشند که ماشین کاری سریع برای سرمایه گذاری جدید در ساخت و تولید با توسعه در تکنولوژی اسپندال هنگام ماشین کاری فلزات تعریف می شوند که سرعت محور ماشین را می توان افزایش داده که سیستم ابزار برشی نقش جامعی بر روی پروسه دارد زیرا می تواند برای کاربردهای مشخص استفاده شود وقتی کاربرد پروسه را هدایت می کند این سیستم ابزار سطح کارآیی ساخت و ماشین کاری را تعیین می کند. امروزه به کاربرد و توسعه تکنولوژیهایی تاکید می شود که حاوی ماشین کاری با سرعت بالاست.ماشین کاری با سرعت های بالا شیوه ای جدید از تکنولوژی تولید است که با استفاده از عده دوران بالا ( 30000 دور بر دقیقه) امکان ماشینکاری جنس های سخت و سوپرآلیاژ ها را میسر ساخته است.

ویدئوی این فرایند را مشاهده فرمائید:


[http://www.aparat.com/v/zxT84]اطلاعات بیشتر :

ماشینکاری با سرعت­های بالا و کاربرد آن High-Speed Machining
:: مرتبط با: مولتی مدیا های مهندسی ,
:: برچسب‌ها: امروزه با توجه به خواست مشتری با توجه به اینکه قطعات تولید شده باید با کیفیت بالا در زمان کم تولید شود سازندگان را بر آن داشته که با توجه به روشهای ماشینکاری با سرعت بالا بتوانند پاسخگوی مشتری باشند که ماشین کاری سریع برای سرمایه گذاری جدید در ساخت و تولید با توسعه در تکنولوژی اسپندال هنگام ماشین کاری فلزات تعریف می شوند که سرعت محور ماشین را می توان افزایش داده که سیستم ابزار برشی نقش جامعی بر روی پروسه دارد زیرا می تواند برای کاربردهای مشخص استفاده شود وقتی کاربرد پروسه را هدایت می کند این سیستم ابزار سطح کارآیی ساخت و ماشین کاری را تعیین می کند. امروزه به کاربرد و توسعه تکنولوژیهایی تاکید می شود که حاوی ماشین کاری با سرعت بالاست.ماشین کاری با سرعت های بالا شیوه ای جدید از تکنولوژی تولید است که با استفاده از عده دوران بالا ( 30000 دور بر دقیقه) امکان ماشینکاری جنس های سخت و سوپرآلیاژ ها را میسر ساخته است. ویدئوی این فرایند را مشاهده فرمائید: [http://www.aparat.com/v/zxT84] اطلاعات بیشتر : ماشینکاری با سرعت­های بالا و کاربرد آن High-Speed Machining ,
تاریخ انتشار : 1393/06/2 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

با عنوان:


طراحی قالب تزریق پلاستیک لولا و تحلیل به وسیله

نرم افزار MoldFlow
مدل سازی با نرم افزار Catiaشماره پروژه : 273

چکیده
بحث اصلی این پروژه طراحی قالب تزریق پلاستیک و شبیه سازی فرایند تزریق و تحلیل به کمک نرم افزار مولد فلو می باشدكه با استفاده از ماژولهای قدرتمند این نرم افزار می توانیم مراحل پر شدن, بسته شدن, سرد شدن و تغییر شکل قطعه را تحلیل نمود. به منظور کاهش هزینه های سنگین و تاخیر های زمانی غیر قابل قبول در حین ساخت قالب، بایستی اثرات مربوط به ماده پلاستیک، هندسه قطعه، طراحی قالب و شرایط قالب گیری در کیفیت نهایی قطعه و در زمانی قبل از ساخت قالب در نظر گرفته شود. به کمک نرم افزارهای طراحی و شبیه سازی و در فضای مجازی می‌توان با صرف وقت و هزینه اندک، اثرات پارامترهای مختلف در قالب را تحلیل و ارزیابی نمود .
در فصول پیش رو به دلیل آشنایی و داشتن پیش زمینه ای از قالبها در مورد دستگاه ها و طراحی قالب های تزریق پلاستیک نخست مطالبی به صورت مختصر ارائه گردیده است.سپس با محیط های گوناگون نرم افزار كتیا آشنا می شویم و قطعه را در محیط پارت و كمك از محیط شیپ دیزاین مدل می كنیم.پس از آن مرور مختصری بر نرم افزار مولدفلو داشته و مدل مربوطه را در این نرم افزار تحلیل می كنیم و با توجه به ابعاد قطعه و نتایج حاصل از تحلیل،قالب تزریق محصول را طراحی می كنیم، در انتها نیز به جمع بندی نتایج حاصل شده می پردازیم.


 
فهرست مطالب

فصل اول   
  مقدمه   

فصل دوم   
آشنایی با پروسه تزریق پلاستیک و قسمتهای تشکیل دهنده قالب های تزریق پلاستیک   
2 - 1  مقدمه   
2 – 2  مراحل پروسه تزریق پلاستیک   
2 – 3  بخش های تشکیل دهنده دستگاه تزریق پلاستیک   
2 – 3 –  1  واحد تزریق   
2 – 3 – 2   واحد قفل كننده قالب   
2 – 4  مشخصات ماشینهای تزریق   
2 – 4 – 1  ظرفیت تزریق   
2 – 4 – 2  تناژقفل كردن قالب   
2 –  5  امتیازات شیوه تزریق پلاستیک   
2 – 6   محدودیت های شیوه تزریق پلاستیک   
2 – 7   ساختمان عمومی قالبهای تزریق   
2 – 7 – 1  محفظه   
2 – 7 – 2  صفحات حفره ای و ماهیچه ای   
2 – 7 – 3  بوش تزریق:   
2 – 7 – 4   سیستم راهگاه و ورودی   
2 – 7 – 5  حلقه تنظیم   
2 – 7 – 6  میله ها و بوش های راهنما   
2 – 7 – 7   میله‌ها و بوش‌های راهنما   
2 – 7 – 7 – 1   بوش راهنما   
2 – 7 – 7 – 2   میله راهنما   
2 – 7 – 8     اتصالات صفحات قالب   
2 – 7 – 9    سیستم پران   
2 – 7 – 9 – 1   شبکه پران   
2 – 7 – 9 – 2   مجموعه صفحه پران   
2 – 7 – 9 – 2 – 1   صفحه پران   
2 – 7 – 9 – 2 – 2    صفحه نگهدارنده پران‌ها   
2 – 7 – 9 – 2 – 3  سیستم برگشت مجموعه صفحه پران   
2 – 7 – 9 – 3  انواع روش‌های پران   
2 - 8 دستور العمل نگهداری وتعمیرات قالب های تزریق پلاستیک   
2 –8  – 1  مقدمه   
2 – 8– 2  عوامل تأثیرگذار در تعمیر و نگهداری   
2 – 8– 2 –  1   جنس قالب (مواد قالبگیری)   
2 – 8 – 2 –  2   جنس قطعه تولیدی   
2 – 8 –  2 –  3   پیچیدگی قالب   
2 –8  – 2 –  4   بكارگیری ناصحیح   
2 – 8 – 3  انواع بازرسی و تعمیرات قالب   
2 –8  – 3 – 1   بازرسی روزانه   
2 – 8 – 3 – 2   بازرسی‌های دوره‌ای   
2 – 8 – 3 – 3   تعمیرات عمومی   
2 –8  – 3 – 4   تعمیرات اساسی   
2 – 8 – 4   چك لیست بازرسی قالب   

فصل سوم   
مراحل طراحی لولای پلاستیکی در نرم افزار کتیا   
1 - 3 ورود به محیط پارت    
2-3  وارد شدن به محیط اسکچ   
3-3  شروع کار  در پارت   
1-3-3 اجرای دستور پد  و ایجاد بدنه لولا   
2-3-3اجرای دستور پاکت   
3-3-3 اجرای دستور Chamfer  و ایجاد کردن سطوح شیب دار   
4-3-3 طراحی پره های لولا به كمك محیط Genarative Shape Design   
5-3-3 استفاده از دستور Edge fillet  برای ایجاد سطحوح مدور در گوشه های كار   

فصل چهارم   
آنالیز قطعه به وسیله نرم افزار مولد فلو   
4 – 1 مقدمه   
4 – 2  وارد کردن قطعه به نرم افزار مولد فلو   
4 – 3   مش بندی مدل   
4 – 4 تعیین سکانس آنالیز   
4 – 5  انتخاب نوع پلاستیک تزریقی   
4-6   اجرای آنالیز مكان بهینه دریچه تزریق   
4-6- 1   انجام آنالیز مكان بهینه دریچه تزریق   
4-6 - 2   ورودی‌های مورد نیاز   
4-6-3   بررسی نتایج آنالیز مكان بهینه دریچه تزریق   
4 – 7  ایجاد سیستم تغدیه   
4 – 8  ایجاد سیستم خنک کاری   
4 – 9  اجرای آنالیز   
4 – 10   مشخصات ماشین تزریق ، دمای مذاب و دمای قالب   
4 – 11  گزارش زمان پرشدن   
4 – 12  فشار در لحظه تغییر فاز سرعت به فشار   
4 – 13 دماهای عمده   
4 – 14  نرخ برش عمده   
4 – 15  گراف فشار در محل تزریق   
4 – 16  انقباض حجمی   
4 – 17  گزارش مربوط به زمان انجماد (بدون خنک کاری)   
4 – 18  گزارش نیروی کلمپ   
4 –  19  گزارش فشار   
4 – 20  گزارش مربوط به فشار در پایان تزریق   
4 – 21 دمای عمده در انتهای پرشدن   
4 – 22  درصد لایه منجمد در پایان تزریق   
4 – 23  سرعت متوسط   
4 – 24  تنش برشی در دیواره   
4 – 25  محلهای ایجاد فرورفتگی در قطعه   
4– 26   مبدا حرکت   
4 –27   مرکز اثر نیروی کلمپ   
4 – 28  خطوط جوش   
4 – 29  تله‌های هوا   
4 – 30  دمای سیال خنک کن   
4 – 31  دمای سطح فلز در مدار خنک کاری   
4 – 32  دمای قطعه در سطح فوقانی   
4 – 33  دما در سطح راهگاه سرد   
4 – 34  زمان انجماد قطعه (همراه خنک کاری)   
4 – 35  تصاویر مربوط به اعوجاج در جهات مختلف قطعه  
 
فصل پنجم   
طراحی قالب تزریق پلاستیک   
5 – 1   ایجاد سطوح جدایش̹  سمت سنبه ̹  ماتریس و قسمت کشویی   
5 –2    تهیه قالب قطعه با استفاده از محیط مولد تولینگ دیزاین   
5 –2 – 1  مقدمه   
5 –2 – 2   فراخوانی  بلوک خام قالب   
5 –2 – 2 – 1    تعیین موقیعت قطعه در قالب   
5 –2 – 2 – 2   بریدن صفحات قالب توسط صفحات جدایش و ایجاد شکل قطعه در قالب   
5 – 2 – 3   ایجاد اجزای قالب   
5 –2 – 3 - 1   ایجاد پین های راهنما   
5 –2 – 3 - 2   ایجاد پیچ های بستن قالب   
5 – 2 – 3 - 3   ایجاد پین های پران   
5 –2 – 3 - 4   ایجاد ورودی تزریق ( اسپرو بوش)   
5 –2 – 3 - 5   ایجاد سیستم خنک کاری   
5 –2 – 3 - 6   اضافه کردن بوش به پین های راهنما   
5 –2 – 3 - 7   ایجاد مکانیزم کشویی در قالب   

فصل ششم   
نتیجه گیری   
منابع و مراجع   

نمونه صفحات پروژه


توضیح : فایل های نرم افزاری مدلسازی با کتیا ( 80 قطعه صنعتی ) و شبیه سازی تزریق با نرم افزار مولد فلو موجود است.تعداد صفحات: 137

فرمت:Doc-word 2003

هزینه فایل word : 40000 تومان

هزینه فایل های نرم افزاری CATIA و MoldFlow : 40000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

 


:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: طراحی قالب تزریق پلاستیک لولا و تحلیل به وسیله نرم افزار MoldFlow مدل سازی با نرم افزار Catia , – 3 مش بندی مدل 4 – 4 تعیین سکانس آنالیز 4 – 5 انتخاب نوع پلاستیک تزریقی 4-6 اجرای آنالیز مكان بهینه دریچه تزریق 4-6- 1 انجام آنالیز مكان بهینه دریچه تزریق 4-6 - 2 ورودی‌های مورد نیاز 4-6-3 بررسی نتایج آنالیز مكان بهینه دریچه تزریق 4 – 7 ایجاد سیستم تغدیه 4 – 8 ایجاد سیستم خنک کاری 4 – 9 اجرای آنالیز 4 – 10 مشخصات ماشین تزریق , دمای مذاب و دمای قالب 4 – 11 گزارش زمان پرشدن 4 – 12 فشار در لحظه تغییر فاز سرعت به فشار 4 – 13 دماهای عمده 4 – 14 نرخ برش عمده 4 – 15 گراف فشار در محل تزریق 4 – 16 انقباض حجمی 4 – 17 گزارش مربوط به زمان انجماد (بدون خنک کاری) 4 – 18 گزارش نیروی کلمپ 4 – 19 گزارش فشار 4 – 20 گزارش مربوط به فشار در پایان تزریق 4 – 21 دمای عمده در انتهای پرشدن 4 – 22 درصد لایه منجمد در پایان تزریق 4 – 23 سرعت متوسط 4 – 24 تنش برشی در دیواره ,
تاریخ انتشار : 1393/06/1 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

با عنوان:


دستگاه جوش فرکانس بالا

(High Frequency Welding Machine)
شماره پروژه : 274

مقدمه

امروزه در تکنولوژی اتصال فلزات  نقش ماشین های جوشکاری الکتریکی بسیار برجسته است.
با آنکه روش های متنوعی برای اتصالی اتصال فلزات هم جنس و غیرهم جنس وجود دارد، دستگاه های جوشکاری الکتریکی گوناگونی متناسب با روش های اتصال نیز ساخته  شده است.
دستگاه های جوشکاری  مانند سایر ادوات الکتریکی از زمان  اختراع تا کنون سیرتکاملی داشته است.به طور مثال این دستگاه ها از حیث کیفت جوش، بازده الکتریکی ،  کاهش حجم و وزن و آلودگی  صوتی بهبود چشمگیری داشته است.
خوشبختانه اگر دستگاه های جوشکاری مدرن درکشورمان بومی سازی شده است و به وفور در اختیار کاربران قراردارد واغلب جوشکاری ها توسط دستگاه های موسوم  به رکتفیار و اخیرا دستگاه  های اینونتوری  انجام میشود.
درصنایع   و کارخانجات تولید لوله  و پروفیل فولادی از نوع جوش استفاده میشود که به جوش متوالی یا درز جوش فرکانس بالا یا در زبان لاتین ( High frequency welding) معروف است. اینجانب در پروژه سعی کردم تا در مورد این مورد این نوع جوش و کاربرد های آن درصنعت و نحوه رفع ایراد آن در صورت بروز عیب خطا اطلاعاتی را در اختیار خوانندگان قرار دهم.  فهرست:

مقدمه
پیش گفتار

فصل اول
تقسیم بندی انواع جوش
مقدمه
جوشکاری مقاومتی نقطه ای
جوش با الکترودهای چندتایی
جوش دکمه ای یا دیسکی
جوشکاریی له کردنی
فرآیند جوشکاری کوک
جوش مقاومتی نقطه ای – غلتکی
جوشکاری مقاومتی نواری
 جوشکاری زائده ای
جوشکاری فرکانس بالا
جوشکاری جرقه ای
جوشکاری سر به سر
جوشکاری ضربتی
لحیم کاری سخت و نرم مقاومتی

فصل دوم
آشنایی با دستگاه جوش های فرکانس بالا
 (High Frequency Welder)
فوائد جوشکاری فرکانس بالا
معایب جوشکاری فرکانس بالا
کاربرد های جوشکاری فرکانس بالا
تجهیزات جوشکاری فرکانس بالا
عیوب جوشکاری ERW
تئوری جوش های فرکانس بالا
اجزای تشکیل دهنده دستگاه جوش القایی
نمونه ای از محصولات تولیدی در صنعت لوله و پروفیل
چرا فرکانس بالا?
انواع دستگاه جوش های القایی از لحاظ نوع ساختار
دستگاه جوش های لامپی
دستگاه جوش های ترانزیستوری

فصل سوم:
بررسی قسمت های مختلف دستگاه جوش فرکانس بالا و نحوه کارکرد آنها
بخش منبع تغذیه (power supply) یا تابلوی قدرت
منابع تغذیه خطی
منابع تغذیه سوچینیگ یا اصطلاحی (دیجیتالی)
اجزای داخلی تابلوی قدرت
منابع تغذیه از لحاظ از لحاظ حوزه کار کرد
منابع تغذیه غیر قابل کنترل
منابع تغذیه کنترل شونده
روش های کنترل در  منابع تغذیه سویچینگ
قسمت های تشکیل دهنده رکتیفایر
تریستور ها
برد تریگر
بردPLC
بردProtection
CT های اندازه گیری ولتاژ شبکه
برد محدود کننده ولتاژ
اسیلاتور
شرایط لازم برای نوسان اسیلاتور
وسیله مولد فرکانس
DRIFT (رانش – سوق دهی)
تقویت کننده ی بافر
Chirping
اسیلاتور Armstrong
بایاس نشت دهنده گرید
اسیلاتور هارلتی
اسیلاتور کولپیتس
اسیلاتور کلاپ (Clapp)
کریستال های کوارتز
فرکانس یک کریستال کوارتز
بیشتر از فرکانس رزونانس
ضریب حرارتی
Overtones
مدار یک اسیلاتور اورتون
کریستال اسیلاتور هارمونیک
اسیلاتور کریستالی پیرس
اسیلاتور کریستالی کولپیتس
یک اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ
حلقه قفل شونده فازی
اسیلاتور دستگاه جوش القایی
اینورتر ( inverter) یا تابلو رزیناتور
سیستم خنک کننده ( cooling system )
الکترو پمپ
مخزن 200 لیتری
هیت سینک ها
مبدل حرارتی
تابلوی کنترل (Control Pulpit )

فصل چهارم
معرفی خطاهای دستگاه جوش و نحوه رفع ایراد آنها
خطای (E)
خطای (0)
توضیح - مثال - رفع ایراد
خطای یک (1)
خطای پنج (5)
خطای شش (6)
خطای هفت (7)
تعمیرات و نگهداری سیستم
نکاتی در مورد اینداکتور
نکاتی در مورد ایمپیدر

منابع

نمونه صفحات پروژهتعداد صفحات: 117

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 40000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com
:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: تقسیم بندی انواع جوش مقدمه جوشکاری مقاومتی نقطه ای جوش با الکترودهای چندتایی جوش دکمه ای یا دیسکی جوشکاریی له کردنی فرآیند جوشکاری کوک جوش مقاومتی نقطه ای – غلتکی جوشکاری مقاومتی نواری جوشکاری زائده ای جوشکاری فرکانس بالا جوشکاری جرقه ای جوشکاری سر به سر جوشکاری ضربتی لحیم کاری سخت و نرم مقاومتی فصل دوم آشنایی با دستگاه جوش های فرکانس بالا (High Frequency Welder) فوائد جوشکاری فرکانس بالا معایب جوشکاری فرکانس بالا کاربرد های جوشکاری فرکانس بالا تجهیزات جوشکاری فرکانس بالا عیوب جوشکاری ERW تئوری جوش های فرکانس بالا اجزای تشکیل دهنده دستگاه جوش القایی نمونه ای از محصولات تولیدی در صنعت لوله و پروفیل چرا فرکانس بالا? انواع دستگاه جوش های القایی از لحاظ نوع ساختار دستگاه جوش های لامپی دستگاه جوش های ترانزیستوری فصل سوم: بررسی قسمت های مختلف دستگاه جوش فرکانس بالا و نحوه کارکرد آنها بخش منبع تغذیه (power supply) یا تابلوی قدرت منابع تغذیه خطی منابع تغذیه سوچینیگ یا اصطلاحی (دیجیتالی) اجزای داخلی تابلوی قدرت منابع تغذیه از لحاظ از لحاظ حوزه کار کرد منابع تغذیه غیر قابل کنترل منابع تغذیه کنترل شونده روش های کنترل در منابع تغذیه سویچینگ قسمت های تشکیل دهنده رکتیفایر تریستور ها برد تریگر بردPLC بردProtection CT های اندازه گیری ولتاژ شبکه برد محدود کننده ولتاژ اسیلاتور شرایط لازم برای نوسان اسیلاتور وسیله مولد فرکانس DRIFT (رانش – سوق دهی) تقویت کننده ی بافر Chirping اسیلاتور Armstrong بایاس نشت دهنده گرید اسیلاتور هارلتی اسیلاتور کولپیتس اسیلاتور کلاپ (Clapp) کریستال های کوارتز فرکانس یک کریستال کوارتز بیشتر از فرکانس رزونانس ضریب حرارتی Overtones مدار یک اسیلاتور اورتون کریستال اسیلاتور هارمونیک اسیلاتور کریستالی پیرس اسیلاتور کریستالی کولپیتس یک اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ حلقه قفل شونده فازی اسیلاتور دستگاه جوش القایی اینورتر ( inverter) یا تابلو رزیناتور سیستم خنک کننده ( cooling system ) الکترو پمپ مخزن 200 لیتری هیت سینک ها مبدل حرارتی تابلوی کنترل (Control Pulpit ) فصل چهارم معرفی خطاهای دستگاه جوش و نحوه رفع ایراد آنها , پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان: دستگاه جوش فرکانس بالا (High Frequency Welding Machine) ,
تاریخ انتشار : 1393/06/1 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات

با عنوان :

 دستورالعمل و استاندارد سیم کشی مراکز تجاری ، واحد های مسکونی و کارگاه های صنعتیشماره پروژه : 359

   چکیده
رعایت اصول فنی و استانداردهای ارائه در ساخت ساختمانها اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، تضمین کننده ایمنی ، سلامت و بهداشت افراد جامعه می باشد . لذا تدوین اصول و استانداردها گامی مستحکم در جهت برقراری نظام کیفیت و در نتیجه ایمنی و سلامت جامعه بوده و از طرف دیگر رعایت این ضوابط تضمینی بر استفاده صحیح از حجم بالای سرمایه گذاری در این بخش از فعالیت های اقتصادی کشور می باشد .
  در این راستا جزوه حاضر تحت عنوان استاندارد و آئین نامه سیم کشی ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، به کار فرمایی معاونت تحقیقات و تکنولوژی تهیه گشته است ، لازم به ذکر است که با توجه به اینکه به هنگام تدوین این جزوه ، آئین نامه مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث سیزدهم با عنوان طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها توسط دفتر نظارت مهندسی تهیه و به تصویب هیئت محترم وزیران و ریاست محترم جمهور رسیده است ، در ویرایش نهایی این جزوه سعی شده است که مغایرتی با آئین نامه فوق الذکر وجود نداشته باشد .

کلید واژه ها :
سیم کشی الکتریکی ، استاندارد ساخت ، مدار الکتریکی ، فیوز ، هادی حفاظتی ، ولتاژ اسمی ، جریان اسمی


فهرست مطالب

عنوان                                              
فصل اول هدف و دامنه کاربرد
1-1 هدف   
1-2 دامنه کاربرد   
1-2-1 ساختمانهای مسکونی    
1-2-2 ساختمانهای تجاری   
1-2-3 ساختمانهای درمانی ـ پارکهای تفریحی    
1-2-4 اماکن عمومی   
1-2-5 ساختمانهای صنعتی   
1-2-6 ساختمان های پیش ساخته   
1-2-7 کارگاه های ساختمانی و نمایشگاه   
1-2-8 تاسیسات کشاورزی   
1-2-9 ساختمان های آموزشی   
1-2-10 نمایشگاه های دائمی و موقت   
1-2-11 مقررات خاص برای تاسیسات الکتریکی   
1-2-12 آیئن نامه   

فصل دوم تعاریف
2-1 تجهیزات الکتریکی   
2-2 تاسیسات الکتریکی   
2-3 مدار الکتریکی (مدار)   
2-4 وسایل نصب ثابت   
2-5 کلید مجزا کننده یا جدا کننده   
2-6 کلید فیوز مجزا کننده و قطع بار   
2-7 قسمت برقدار   
2-8 قسمت های بیگانه   
2-9 هادی حفاظتی   
2-10 مقاومت اتصال زمین با مقاومت زمین   
2-11 حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم یا حفاظت تکمیلی   
2-12 جریان مجاز یا جریان حرارتی یک هادی   
2-13 اضافه جریان    
2-14 جریان اضافه بار   
2-15 جریان اتصال کوتاه   
2-16 جریان اتصالی   
2-17 جریان اتصالی به زمین   
2-18 جریان نشت به زمین    
2-19 ولتاژ تماس   

فصل سوم هادی های مورد نیاز برای سیم کشی برق
3-1 استاندارد ساخت   
3-2 پارامترهای تعیین سطح مقطع هادی   
3-3 سطح مقطع انواع سیم های هادی جریان   
3-4 جریان مجاز هادیها   

فصل چهارم پریز
4-1 دامنه کاربرد   
4-2 استاندارد ساخت   
4-3 تعاریف   
4-4 طبقه بندی پریزهای برق   
4-5 محل نصب پریز   
4-6 مقررات نصب پریز   
4-7 شرایط عمومی  
 
فصل پنجم کلید
5-1 حدود   
5-2 استاندارد ساخت   
5-3 شرایط عمومی   
5-4 طبقه بندی   
5-5 علامت گذاری   
5-6 مقررات عمومی   
5-7 ارتفاع نصب کلیدها   
5-8 ساختمان کلیدها
  
فصل ششم فیوزهای ولتاژ ضعیف
6-1 دامنه کاربرد   
6-2 استاندارد ساخت   
6-3 سایر مشخصه های فنی   
6-4 حفاظت سیم ها   
6-5 تعاریف   
6-6 علامت گذاری پایه فیوزها   
6-7 رنگ شناسایی فشنگ    
6-8 جریان های اسمی استاندارد فیوزها   
6-9 محل نصب فیوزها   
6-10 مقررات مربوط به کاربرد فیوزها   
فصل هفتم وسایل اتصال ، ارتباط و انشعاب

7-1 مقدمه    
7-2 هدف و دامنه کاربرد   
7-3 تعاریف و اصطلاحات    
7-4 کلیات   
7-5 نشانه گذاری   
7-6 انواع آزمون ها   
7-7 مقررات مربوطه به جعبه تقسیم   

فصل هشتم لوله کشی الکتریکی
8-1 سیستم های لوله کشی برق   
8-2 طبقه بندی   
8-3 لوله گذاری تو کار و روکار و مقررات مربوطه    
فصل نهم روشنایی
9-1 کلیات   
9-2 استاندارد ساخت و درجه حفاظت پراغهای روشنایی   
9-3 درجه حفاظت   
9-4 دستورهای راهنما برای روشنایی داخلی با نور مصنوعی   

پیوستها   

مراجع   

نمونه صفحات پروژه

تعداد صفحات: 70

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 25000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com
:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: سیم کشی الکتریکی , استاندارد ساخت , مدار الکتریکی , فیوز , هادی حفاظتی , ولتاژ اسمی , جریان اسمی ,
تاریخ انتشار : 1393/05/28 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش نیروگاه و سیالات

با عنوان:

بررسی عملکرد نیروگاه زمین گرمایی (Geothermal Powerplant)شماره پروژه : 351

مقدمه
پیشرفت تمدن جوامع بشری بر دستیابی و استفاده بهینه از منابع استوار است و با توجه به آمار و ارقام مشاهده می كنیم كه در میان كشورهای مختلف جهان میان میزان مصرف انرژی و عوامل مهمی همچون میزان پیشرفته بودن آن كشور چه از نظر اقتصادی، سطح سواد و رفاه عمومی، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، كیفیت زندگی و عوامل اینچنین رابطه تنگاتنگی وجود دارد.
امروزه عمده تامین كننده انرژی مصرفی دنیا بر مبنای انرژی های تجدید ناپذیر متعارفی همچون زغال سنگ، نفت و گاز و بنا نهاده شده است كه استفاده گسترده از این منابع در كنار مساله پایان پذیری آن همراه با آزاد شدن مقدار بسیار زیادی از انواع گازهای آلاینده محیط زیست می باشد كه پیامدهای زیان باری را به دنبال دارند و دامنه آثار نامطلوب آن را در محیط زیست بسیار وسیع است كه امروز با پدیده هایی همچون گرم شدن جهانی و النینو مواجه هستیم از اینرو بسیاری از كشورهای جهان، تلاشی جدی را  برای جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی تجدیدپذیر آغاز نموده اند بطوریكه جامعه جهانی امیدوار است تا با اتخاذ سیاستها و اقدامات جدی در این زمینه از جانب دولتمردان و خبرگان فن شاهد رشد و گسترش هر چه بیشتر این انرژی ها درسر تا سر جهان باشد.
حرارت شكل خاصی از انرژی است و  انرژی ژئوترمال (geothermal) در لغت به معنای حرارت موجود در داخل زمین است با اینحال امرزه غالباً واژه ژئوترمال به آن بخش ا ز حرارت زمین اطلاق می گردد كه بشر می تواند یا خواهد توانست آنرا استخراج و مورد بهره برداری  قرار دهد انرژی زمین گرمایی یكی از منابع عمده انرژی تجدیدپذیر است كه جوانب مثبت زیست محیطی آن طیف وسیعی از مواد را شامل می گردد در دهه های اخیر استحصال انرژی زمین گرمایی از منابع آن به عنوان یكی از گزینه های جدی و موثر برای حل توامان مشكل تامین انرژی و معضلات زیست محیطی ناشی از آن مطرح گردیده است كشور ایران هم با  توجه به برخورداری از منابع سرشار انرژی از جمله انرژی های نو (تجدید پذیر) تلاشهایی را برای توسعه صنایع انرژی خود صورت داده است كه در این زمینه می توان به انجام فعالیتهای پتانسیل سنجی در سرتا سر ایران و اقدام به احداث نیروگاه در برخی از مناطق كشور اشاره نمود كه این كار توسط متخصصین، داخلی و با استفاده از نظریات و تجربیات راهگشای مشاورین نیوزلندی وایتالیایی صورت پذیرفته است. امروزه ٢٠ كشور جهان از انرژی زمین گرمایی برای تولید برق استفاده می كنند، به نحوی كه میزان برق تولید شده از انرژی زمین گرمایی در سال ١٩٩٧ بیش از هشت هزا ر مگاوات بوده است. بر اساس مطالعات انجام شده در ایران و بر روی مناطق آذربایجان و دماوند میزان ظرفیت این مناطق بیش از١٨^ ١٠×١٠٠ ژول برآورد شده است. در سایر نقاط ایران نیز مكانهای متعددی برای این انرژی وجود داردكه توسعه معاونت انرژی وزارت نیرو درحال مطالعه و برسی آن است. با بهره گیری از این انرژی می توان مورد نیاز مناطق محروم و روستایی كشور را تامین نمود تا از این طریق دو مصرف انرژی فسیلی كشور صرفه جویی به عمل آورد.فهرست مطالب
عنوان                                                                                           
 مقدمه
خلاصه ای از تاریخچه ژئوترمال
گردایان ژئوترمال
سیستمهای ژئوترمال
دسته بندی منابع ژئوترمال
بهره برداری از منابع ژئوترمال
كاربردهای حرارتی مستقیم (مصارف غیر الكتریكی)
گرمایش محیطی و منطقه ای
كاربردهای كشاورزی
آبزی پروری
تولید برق
واحدهای نیروگاهی سر چاهی
مهمترین ویژگیهای فنی انواع واحدهای نیروگاهی
توربین بخار خروجی – اتمسفری متداول
توربین بخار خروجی – كندانس متداول
واحد نیروگاهی دو سیاله
توربوآلترناتو دو فازی با جداساز دوار
تجهیزات جانبی نیروگاههای زمین گرمایی
ملاحظات اقتصادی
هزینه تمام شده
ملاحظات اقتصادی مربوط به نیروگاههای كوچك ژئوترمال
اقتصاد مقیاس
ضریب ظرفیت
ملاحضات اقتصادی نیروگاهای خروجی –اتمسفری و خروجی –كندانس
منابع آلودگی
قواعد عمومی رفع زیست محیطی
نتایج
پیوست
مراجع

نمونه صفحات پروژه
تعداد صفحات: 70

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 25000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com


:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: فهرست مطالب عنوان مقدمه خلاصه ای از تاریخچه ژئوترمال گردایان ژئوترمال سیستمهای ژئوترمال دسته بندی منابع ژئوترمال بهره برداری از منابع ژئوترمال كاربردهای حرارتی مستقیم (مصارف غیر الكتریكی) گرمایش محیطی و منطقه ای كاربردهای كشاورزی آبزی پروری تولید برق واحدهای نیروگاهی سر چاهی مهمترین ویژگیهای فنی انواع واحدهای نیروگاهی توربین بخار خروجی – اتمسفری متداول توربین بخار خروجی – كندانس متداول واحد نیروگاهی دو سیاله توربوآلترناتو دو فازی با جداساز دوار تجهیزات جانبی نیروگاههای زمین گرمایی ملاحظات اقتصادی هزینه تمام شده ملاحظات اقتصادی مربوط به نیروگاههای كوچك ژئوترمال اقتصاد مقیاس ضریب ظرفیت ملاحضات اقتصادی نیروگاهای خروجی –اتمسفری و خروجی –كندانس منابع آلودگی قواعد عمومی رفع زیست محیطی نتایج پیوست مراجع ,
تاریخ انتشار : 1393/05/28 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دانلود جزوه امار و احتمالات مهندسی

جزوه امار و احتمالات مهندسی در هشت فصل و 190 صفحه برای کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه طبق فهرست زیر اماده دانلود می باشد.

آمار و احتمالات مهندسی

فصل اول : آمار توصیفی
-مفاهیم اساسی
-شاخص های گرایش مرکزی
-شاخص های پراکندگی
-جدول توزیع فراوانی
-نمودارها
-چولگی و برجستگی
-کدگزاری
-جامعه آماری دو بعدی   

فصل دوم : احتمال

1- فضای نمونه
2- پیشامد
3- شمارش
4- اصول شمارش
5- جایگشت
6- ترکیب
7- احتمال
8- تابع احتمال
9- قوانین احتمال
10- احتمال شرطی
11- دو پیشامد
12- فرمول بیز

فصل سوم : توزیع متغیرهای تصادفی

1- متغیر تصادفی
2- متغیر تصادفی گسسته
3- متغیر تصادفی پیوسته
4- تابع توزیع F(x)
5- تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی
6- تابع توزیع توام
7- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای
8- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی
9- استقلال دو متغیر تصادفی
10- امید ریاضی
11- گشتاورها
12- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی
13- چولگی و برجستگی در جامعه
14- تابع مولد گشتاورها
15- نامساوی مارکف و چبیشف

فصل چهارم : توزیع های احتمال خاص

1- توابع احتمال خاص گسسته
2- توابع چگالی احتمال خاص پیوسته

فصل پنجم : توزیع های نمونه گیری

1- برآوردگر
2- توزیع مشترک
3- توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل
4- توزیع میانگین
5- قضیه حد مرکزی
6- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای
7- توزیع واریانس نمونه
8- توزیع t
9- توزیع نسبت واریانس دو نمونه

فصل 6 : برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر

فصل پنجم : آزمون فرض های آماری

فصل 8 : همبستگی و رگرسیون

ضریب همبستگی
خط رگرسیون
پیش بینی
آزمون فرض برای الفا
آزمون فرض برای بتا

برای دانلود جزوه امار و احتمال مهندسی به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود جزوه امار و احتمالات مهندسی جزوه امار و احتمالات مهندسی در هشت فصل و 190 صفحه برای کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه طبق فهرست زیر اماده دانلود می باشد. آمار و احتمالات مهندسی فصل اول : آمار توصیفی -مفاهیم اساسی -شاخص های گرایش مرکزی -شاخص های پراکندگی -جدول توزیع فراوانی -نمودارها -چولگی و برجستگی -کدگزاری -جامعه آماری دو بعدی فصل دوم : احتمال 1- فضای نمونه 2- پیشامد 3- شمارش 4- اصول شمارش 5- جایگشت 6- ترکیب 7- احتمال 8- تابع احتمال 9- قوانین احتمال 10- احتمال شرطی 11- دو پیشامد 12- فرمول بیز فصل سوم : توزیع متغیرهای تصادفی 1- متغیر تصادفی 2- متغیر تصادفی گسسته 3- متغیر تصادفی پیوسته 4- تابع توزیع F(x) 5- تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی 6- تابع توزیع توام 7- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای 8- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی 9- استقلال دو متغیر تصادفی 10- امید ریاضی 11- گشتاورها 12- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی 13- چولگی و برجستگی در جامعه 14- تابع مولد گشتاورها 15- نامساوی مارکف و چبیشف فصل چهارم : توزیع های احتمال خاص 1- توابع احتمال خاص گسسته 2- توابع چگالی احتمال خاص پیوسته فصل پنجم : توزیع های نمونه گیری 1- برآوردگر 2- توزیع مشترک 3- توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل 4- توزیع میانگین 5- قضیه حد مرکزی 6- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای 7- توزیع واریانس نمونه 8- توزیع t 9- توزیع نسبت واریانس دو نمونه فصل 6 : برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر فصل پنجم : آزمون فرض های آماری فصل 8 : همبستگی و رگرسیون ضریب همبستگی خط رگرسیون پیش بینی آزمون فرض برای الفا آزمون فرض برای بتا برای دانلود جزوه امار و احتمال مهندسی به لینک زیر مراجعه فرمایید : دانلود کنید. پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com ,
تاریخ انتشار : 1393/05/27 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
جوشکاری و برشکاری لیزر بوسیله  یک ماشین مشترک
One Machine Does It All for Laser Beam Welding and Cutting

مزایای استفاده از لیزرهای سه بعدی

كیفیت نور بالا
بازده بالای لیزر
پالس مناسب
ابعاد كوچك
هزینه ی كم ( از دیدگاه اقتصادی )
انعطاف پذیری بالا
دقت مناسب
عملیات تركیبی جوش و برش و ...

برای دانلود تحقیق مهندسی مکانیک با عنوان جوشکاری و برشکاری لیزر بوسیله  یک ماشین مشترک به لینک زیر مراجعه فرمایید:

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: جوشکاری و برشکاری لیزر بوسیله یک ماشین مشترک One Machine Does It All for Laser Beam Welding and Cutting مزایای استفاده از لیزرهای سه بعدی كیفیت نور بالا بازده بالای لیزر پالس مناسب ابعاد كوچك هزینه ی كم ( از دیدگاه اقتصادی ) انعطاف پذیری بالا دقت مناسب عملیات تركیبی جوش و برش و ... برای دانلود تحقیق مهندسی مکانیک با عنوان جوشکاری و برشکاری لیزر بوسیله یک ماشین مشترک به لینک زیر مراجعه فرمایید: دانلود کنید. پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com ,
تاریخ انتشار : 1393/05/27 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دانلود کتاب پایپینگ

لوله کشی در فرایندهای صنعتی ، صنایع دریایی ، انتقال مواد ، مصارف شهری و ... دارای کاربردی وسیع می باشد. در پروسه های صنعتی از لوله کشی برای انتقال اب ، بخار ، هوا ، ترکیبات نفتی ، مواد شیمیایی و ... بین مخازن ذخیره و اجزا مختلف مدار استفاده می شود. معمولا از لوله های با قطر زیاد برای انتقال مایعات و گازها در فواصل طولانی بین محل تولید و مصرف استفاده می شود. نفت خام ، ترکیبات شیمیایی ، اب و برخی مواد جامد را می توان در شبکه های لوله منتقل نمود.

همچنین از شبکه های لوله برای جمع اوری فاضلاب ، پسماندهای صنعتی و جمع اوری اب باران استفاده می گردد. در مصارف ساختمانی ، بیمارستان ها و ... برای انتقال اب اشامیدنی ، صنایع تهویه و ... از لوله کشی استفاده می گردد. در صنایع دریایی و کشتی ها ، سیستم های لوله کشی دارای اهمیت بسزایی هستند.

در کارخانه هایی که برای تامین و راه اندازی یک فرایند شیمیایی خاص مانند تصفیه خانه ها ، پالایشگاهها و... می باشند و به اصطلاح واحدهای فرایندی Process Plant نامیده می شوند از لوله کشی فرایندی جهت انتقال سیالات بین واحدهای ذخیره و واحدهای فرایندی و دیگر واحدها استفاده می شود. لوله کشی تاسیساتی Utility Piping نیز در این صنایع استفاده می شود.

برای دانلود کتاب اموزش جامع پایپینگ یا لوله کشی صنعتی در 192 صفحه به لینک زیر مراجعه فرمایید:

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com
:: مرتبط با: کتابهای مهندسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود کتاب اموزش پایپینگ یا لوله کشی صنعتی دانلود کتاب پایپینگ دانلود کتاب اموزش پایپینگ یا لوله کشی صنعتی لوله کشی در فرایندهای صنعتی , صنایع دریایی , انتقال مواد , مصارف شهری و ... دارای کاربردی وسیع می باشد. در پروسه های صنعتی از لوله کشی برای انتقال اب , بخار , هوا , ترکیبات نفتی ,
تاریخ انتشار : 1393/05/27 | نظرات