قالب گیری معکوس و سطح جدایش غیر مسطح در روش ماسه تر برای قطعات با ارتفاع بیشتر از نیم درجه انجام می شود.آموزش این روش در فیلم زیر ارائه گردیده است.ساخت آلیاژ زاماک5 و سرباره گیری و همگن سازی آلیاژ و ریخته گری آن در قالب ماسه تر و فلزی برای بررسی جدایش و کیفیت سطحی و خواص ریخته گری از دیگر مطالب نمایش داده شده است.لازم به ذکر است دمای بار ریزی زاماک نباید از 600 درجه سانتیگراد بیشتر شود .در صورت اتفاق برای جلوگیری از آتش گرفتن بخارات zn ، سطح مذاب را با گرد زغال پوشش دهید و تا زمان کاهش دما صبر کنید و پس از رسیدن به دمای مناسب ریخته گری نمایید .ریخته گری زاماک های بالای 5 در ماسه توصیه نمی شود ،علت این امر جدایش آلومینیوم از روی در اثر زمان انجماد بالا و اختلاف چگالی آن ها می باشد. مطالب بیشتر پیرامون ساخت و ویژگی های آلیاژهای زاماک در مطلب جزوه ریخته گری آلیاژهای غیر آهنی بیان گردیده است.

لینک دانلود فیلم قالب گیری سطح جدایش غیر مسطح، روش ماسه تر

قسمت اول 44 مگابایت

قسمت دوم 38 مگابایت

لینک دانلود فیلم ریخته گری زاماک 5 در قالب ماسه ای و فلزی و مقایسه آن 33 مگابایت