وبلاگ مهندسی مکانیک
بهترین مرجع برای مهندسان مکانیک، برق ، متالورژی

بازدید : مرتبه
تاریخ : 1392/12/8
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
پایان نامه مهندسی کامپیوتر

با عنوان:

 شبکه بندی ADSL


Downloadطبقه بندی: سایر رشته های مهندسی، 
برچسب ها: پایان نامه مهندسی کامپیوتر با عنوان: شبکه بندی ADSL Download،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی

در کارهای حساس که کنترل کیفی جوش انجام می شود ، شرط لازم برای رسیدن به جوش مطلوب استفاده از الکترود سالم می باشد ( البته این شرط کافی نیست ) . فاسد بودن الکترود به معنای غیر قابل استفاده بودن آن نیست ، اما انتظاراتی که از الکترود می رود و در شناسه الکترود معرفی شده است تأمین نخواهد شد . الکترود ضمن حمل و نقل و یا انبارداری ، به یکی از روش های زیر فاسد می شود.

عوامل فساد الکترود :

۱ – عدم هم محوری پوشش و هسته یکی از عوامل فساد است .

۲ – نیم سوز بودن پوشش الکترود : اگر الکترود به قطعه کار بچسبد و جدا نشود ، گداخته شده و حرکت های چپ و راست جوشکار برای کندن الکترود ، پوشش را خراب نموده و گداخته شدن پوشش باعث نیم سوز شدن آن می شود .


 تأثیر کیفیت پوشش بر کیفیت جوش  

3 – شکسته شدن پوشش الکترود : این پدیده گاهی اوقات در پروسه ساخت صورت می گیرد اما در مواردی در ضمن حمل و نقل و استفاده و نگهداری به دلیل شکننده بودن پوشش الکترود در اثر ضربه خوردن شکسته می شود . البته میزان تردی و چسبندگی پوشش به هسته الکترود در الکترودهای مختلف ممکن است کمی متفاوت باشد . شکسته شدن پوشش الکترود ممکن است همواره با جدا شدن و ریختن بخش هایی از آن باشد .ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی، 
برچسب ها: در کارهای حساس که کنترل کیفی جوش انجام می شود، شرط لازم برای رسیدن به جوش مطلوب استفاده از الکترود سالم می باشد ( البته این شرط کافی نیست ) . فاسد بودن الکترود به معنای غیر قابل استفاده بودن آن نیست، اما انتظاراتی که از الکترود می رود و در شناسه الکترود معرفی شده است تأمین نخواهد شد . الکترود ضمن حمل و نقل و یا انبارداری، به یکی از روش های زیر فاسد می شود. عوامل فساد الکترود : ۱ – عدم هم محوری پوشش و هسته یکی از عوامل فساد است . ۲ – نیم سوز بودن پوشش الکترود : اگر الکترود به قطعه کار بچسبد و جدا نشود، گداخته شده و حرکت های چپ و راست جوشکار برای کندن الکترود، پوشش را خراب نموده و گداخته شدن پوشش باعث نیم سوز شدن آن می شود . تأثیر کیفیت پوشش بر کیفیت جوش 3 – شکسته شدن پوشش الکترود : این پدیده گاهی اوقات در پروسه ساخت صورت می گیرد اما در مواردی در ضمن حمل و نقل و استفاده و نگهداری به دلیل شکننده بودن پوشش الکترود در اثر ضربه خوردن شکسته می شود . البته میزان تردی و چسبندگی پوشش به هسته الکترود در الکترودهای مختلف ممکن است کمی متفاوت باشد . شکسته شدن پوشش الکترود ممکن است همواره با جدا شدن و ریختن بخش هایی از آن باشد . به هر حال این نوع الکترود برای کارهای حساس فاسد تلقی شده و بهتر است استفاده نشود . به هنگام جوشکاری با الکترودی که بخش هایی از پوشش آن ریخته است، وقتی که قوس به این مواضع می رسد وظایفی را که برای پوشش گفته شد ناقص انجام شده و کیفیت جوش مورد نظر در سرتاسر خط اتصال تأمین نخواهد شد . از طرف دیگر ضمن جوشکاری با این نوع الکترود و حتی الکترودهایی که پوشش آن ترک خورده،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1392/10/14
کاربرد 

اطلاعاتی که در این راهنما آمده است برای مسئولیتها و وظایف عمومی بازرسان چشمی جوش و همچنین کسانی که مسئولیتها و وظایف دقیقی که در کد و استانداردهای خاصی تعریف شده ، قابل اجرا می باشد. در این راهنما اطلاعات مربوط به روشهای آزمون چشمی (Vt) قابل اعمال به جوش تهیه شده است.بازرس باید دانش هر یک از اصول و روشهای آزمون موردنیاز جهت یک جوش مشخص را داشته باشد.مدیریت و نظارت بر بازرسی باید از اصول و روشهای اعمال شده ،درک کافی داشته باشند و این جزئی از مسئولیتهای آنان می باشد. این مسئولیت همچنین شامل تاییدیه(certificate) بازرسان می شود.در این رابطه تاییدیه های موجود در استاندارد موسسه جوشکاری آمریکا (American Welding Society) که تایید شده برنامه بازرسی جوشکاری است ،مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی و ذکر خصوصیات مناسب مربوط به بازرسی چشمی باید به عنوان قسمتی از قرارداد در نظر گرفته شود. در غیاب چنین ملزوماتی از سازنده باید خواسته شود که بصورت کتبی ،جزئیات روشهای مورد استفاده شامل روشهای آزمون را تهیه کند. استانداردهای پذیرفته شده باید از طریق سازنده و خریدار ، قبل از هر گونه شروع جوشکاری ، دقیقا درک و تفهیم شود.این مساله فقط به خاطر استفاده موثرتر از روشهای آزمون نمی باشد بلکه برای جلوگیری از بوجود آمدن هر گونه اشکال در جوشکاری انجام گرفته است که ایا جوشکاری ،رضایت بخش و بر طبق خصوصیات ذکر شده در قرارداد بوده یا نه  هدف
این راهنما شامل پیش زمینه ای از اصول ضروری برای پرسنلی که بازرسی چشمی جوش را انجام می دهند، همچون توانایی ها و محدودیت های فیزیکی ، مثل دانش فنی ، آموزش، تجربه، قضاوت و تاییدیه می شود.این راهنما اصولا یک معرفی از آزمونهای چشمی مربوط به جوشکاری را در برمی گیرد. این بازرسی ها بر حسب زمانی که انجام می گیرند در سه بخش طبقه بندی می شوند: 

(1) قبل از جوشکاری (2) در حین جوشکاری (3) بعد از جوشکاری 

بازرسی چشمی ممکن است بوسیله افراد یا سازمانهای مختلفی انجام گیرد.افرادی که بازرسی چشمی را در مراحل جوشکاری انجام می دهند شامل جوشکاران ، ناظران جوش ، بازرس جوش کارفرما، بازرس خریدار یا بازرس هماهنگ کننده ، می شوند.همچنین در این جزوه در مورد وسایل و تجهیزات بازرسی چشمی که مکررا استفاده می شود همچون وسایل اندازه گیری و دستگاههای نشان دهنده مروری شده است.یک بخش نیز در مورد رکوردهای ثبت شده است وابعادی را که در یک سند رسمی نتایج بازرسی چشمی باید در نظر گرفته شود را بیان می کند. بالاخره این راهنما مرجع یا مطالب بیشتری را در بر میگیردکه ضرورت هایی با جزئیات بیشتر را برای برنامه های بازرسی چشمی ویژه در اختیار قرار می دهد.


ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی، 
برچسب ها: آموزش بازرسی فنی و کنترل کیفیت جوش،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1392/10/14

انواع مخازن

در فرآیندهای شیمیایی نیاز به حمل ونقل ونگهداری مواد است که برای اینکاراز مخازن استفاده می کنند . این مخازن بسته به نوع ماده وخواص فیزیکی وشمیایی آن گوناگون هستند

مخازن به دو گروه اصلی تقسیم می شوند :

• مخازن ذخیره

• مخازن

مخازن ذخیره

در این مخازن فشار سیال در محدوده فشار اتمسفر بوده واز آنها برای نگهداری مواد استفاده می شودمخازن ذخیره سرباز

این مخازن برای ذخیره سیالاتی بکار می روند که نگهداری آنها بصورت سرباز امکان پذیر باشد .

مخازن ذخیره بسته

سیالات آتش گیر گاز ها مواد شیمیایی خطرناک وسیالاتی که سمی ازآنها منتشر می شود در مخازن بسته نگهداری می شوند. 

 
مخازن ذخیره سقف ثابت
این نوع مخازن معمولا” بصورت استوانه ای وبا سقف ثابت مخروطی با گنبدی شکل بوده وبرای نگهداری سیالاتی مانند فرآورده های گوناگون نفتی بکار می روند . عواملی نظیر فضای موجود برای نصب مخزن تحمل فشار خاک زیر مخزن فراریت سیال وسرعت ته نشین شدن نا خالصیها در انتخاب قطر وبلندی مخزن موثر است.

مخازن ذخیره با سقف شناور
در این مخازن سقف روی مایع شناور بوده وبا سیال بالا وپایین می رود .برای کاهش میزان تبخیر وجلوگیری از آتش سوزی مخازن فرآورده های نفتی ،این نوع سقف ها از ورود هوا به مخزن وهم آمیزی با بخارهای نفتی ممانعت می کنند . از این رو از انفجار وآتش سوزی جلوگیری می شود .

معمولا” دو نوع از این مخازن بیشتر از انواع دیگر به کار گرفته می شوند:

سقف Pontoon type
در این سقف خزینه ای جعبه مانند وتوخالی پیرامون سقف نصب شده وآنرا شناور کرده است .برتری این سقف این است که با سوراخ شدن یک یها چند خزینه غرق نخواهد شد

ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی، 
برچسب ها: انواع مخازن در فرآیندهای شیمیایی نیاز به حمل ونقل ونگهداری مواد است که برای اینکاراز مخازن استفاده می کنند . این مخازن بسته به نوع ماده وخواص فیزیکی وشمیایی آن گوناگون هستند مخازن به دو گروه اصلی تقسیم می شوند : • مخازن ذخیره • مخازن مخازن ذخیره در این مخازن فشار سیال در محدوده فشار اتمسفر بوده واز آنها برای نگهداری مواد استفاده می شود مخازن ذخیره سرباز این مخازن برای ذخیره سیالاتی بکار می روند که نگهداری آنها بصورت سرباز امکان پذیر باشد . مخازن ذخیره بسته سیالات آتش گیر گاز ها مواد شیمیایی خطرناک وسیالاتی که سمی ازآنها منتشر می شود در مخازن بسته نگهداری می شوند. مخازن ذخیره سقف ثابت این نوع مخازن معمولا” بصورت استوانه ای وبا سقف ثابت مخروطی با گنبدی شکل بوده وبرای نگهداری سیالاتی مانند فرآورده های گوناگون نفتی بکار می روند . عواملی نظیر فضای موجود برای نصب مخزن تحمل فشار خاک زیر مخزن فراریت سیال وسرعت ته نشین شدن نا خالصیها در انتخاب قطر وبلندی مخزن موثر است. مخازن ذخیره با سقف شناور در این مخازن سقف روی مایع شناور بوده وبا سیال بالا وپایین می رود .برای کاهش میزان تبخیر وجلوگیری از آتش سوزی مخازن فرآورده های نفتی، این نوع سقف ها از ورود هوا به مخزن وهم آمیزی با بخارهای نفتی ممانعت می کنند . از این رو از انفجار وآتش سوزی جلوگیری می شود . معمولا” دو نوع از این مخازن بیشتر از انواع دیگر به کار گرفته می شوند: سقف Pontoon type در این سقف خزینه ای جعبه مانند وتوخالی پیرامون سقف نصب شده وآنرا شناور کرده است .برتری این سقف این است که با سوراخ شدن یک یها چند خزینه غرق نخواهد شد این سقف مسطح بوده واز فولاد ساخته می شوند ودارای پایه های عمودی است که به محیط سقف متصل است . نقطه ضعف این سقف این است که به مجرد سوراخ شدن غرق می شود . مخازن تحت فشار یک مخزن تحت فشار اغلب حاوی سیال، بخار یا گاز ی در فشار اتمسفر است .مخازن تحت فشار می توانند حاوی گستره وسیعی از مواد باشند که در صنایع مختلف مثل صنایع شیمیایی، داروسازی، غذایی، نفت وگازوپلاستیک بکار می روند.این مخازن اغلب به صورت ظروف استوانه ای، با دوسر عدسی ساخته می شوند .عدسیها به شکلهای مختلفی مثل نیم کره،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1392/10/14

فلاکس‌ها ترکیبات جامد، مایع یا خمیری شکل هستند که علاوه برکاربرد در صنایع مختلف جهت لحیم‌کاری، در صنایع سرامیک، کاشی، شیشه‌، متالورژی، جوشکاری و غیره کاربرد فراوانی دارند. این ترکیبات باعث پائین آوردن نقطه ذوب فلزات، زدودن چربی‌ها، اکسیدهاو سایر آلودگی‌های سطح فلزات شده و همچنین از اکسیداسیون مجدد و تغییر شکل آنها در حین فرآیند جلوگیری می‌نمایند.
ساخت و فرمولاسیون ۵ نوع فلاکس جهت لحیم ورق‌های حلبی، آهن گالوانیزه، فولاد، برنج، مس و آلیاژهای آن‌که با قیمت گزاف از کشورهای خارجی وارد می‌شده‌اند ارائه شده است. ایجاد بیماری‌های تنفسی برای کارگران در اثر مصرف یکی از فلاکس‌های وارداتی سبب شد که عمل بهینه‌سازی در فرمولاسیون آن انجام گیرد و فرمولاسیون جدید که عوامل آلوده کننده در آن کاسته شده است ارائه گردد. کلیه فلاکس‌های ساخته شده از نظر آزمایشات کنترل کیفیت مورد تأیید کارخانجات مصرف کننده قرار گرفته‌اند.
قدمت فلاکس‌ها و صنعت لحیم‌کاری به سه هزار سال پیش می‌رسد اما رشد سریع تکنولوژی آنها همزمان با انقلاب صنعتی آغاز گردید.اولین کاربرد صنعتی لحیم‌کاری در رادیو، تلفن، لامپ‌های حبابدار، رادیاتور اتومبیل‌ها و لحیم‌کاری با سرب بوده و سپس در انواع محصولات صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار گرفت. امروزه لحیم‌کاری در سفینه‌های فضائی، کشتی‌سازی و کامپیوترهای مدرن نیز کاربرد فراوانی دارد.
هدف از لحیم‌کاری ایجاد اتصال میان فلزات با نقطه ذوب متفاوت می‌باشد این اتصالمی‌تواند در وسایل مکانیکی، الکترومکانیکی و الکترونیکی صورت گیرد.
فلاکس‌ها، ترکیباتی به‌صورت جامد، مایع یاخمیری شکل هستند که علاوه بر کاربرد در صنایع مختلف جهت لحیم‌کاری، در صنایع سرامیک، کاشی، شیشه، متالورژی، جوشکاری و غیره نیز به‌کار می‌روند. هدف از به کار بردن این ترکیبات در صنایع فوق، به‌دست آوردن یک یا چند خاصیت از خواص زیر می‌باشد.
● خواص فلاکس‌ها
پائین آوردن نقطه ذوب فلزات در حین واکنش: اکثر فلزات صنعتی و ترکیبات معدنی دارای نقطه ذوب بالائی هستند با استفاده از فلاکس می‌توان نقطه ذوب آنها را پائین آورده و از تغییر شکل آنها در حین فرآیند جلوگیری نمود. این امر موجب صرفه‌جوئی در انرژی و ساده کردن فرآیندها نیز می‌شود.
حل کردن اکسیدهای فلزی: با توجه به اینکه همواره قشری از اکسید فلز سطح خارجی ماده لحیم‌کاری و ورقه‌های فلزی را می‌پوشاند لذا اتصال به‌وجود آمده از استحکام خوبی برخوردار نیست. فلاکس‌ها با حل کردن این اکسیدها و ایجاد یک لایه محافظ بر روی فلزات، از اکسیداسیون مجدد آن‌ها در حین لحیم‌کاری جلوگیری می‌نمایند.
خاصیت پاک‌کنندگی شدید: چربی‌ها و آلودگی‌های سطح فلز را در خود حل کرده و موجب استحکام اتصال به‌وجود آمده می‌گردند.
خاصیت ترکنندگی: فلاکس‌ها با فعال نمودن سطح فلز باعث می‌شوند که ماده لحیم در تمام سطح به سرعت گسترش یابد.
● انواع فلاکس‌های لحیم‌کاری
فلاکس‌ها براساس نوع ترکیبات به‌کار رفته در آنها به دو دسته زیر طبقه‌بندی می‌شوند.
الف ـ فلاکس‌های معدنی
این فلاکس‌ها عموماً خورنده بوده و شامل مخلوطی از دو یا چند ترکیب از ترکیبات زیر در آب یا خمیر پترولاتوم می‌باشند.
اسیدهای معدنی
کلرورهای روی، قلع، آمونیم، سدیم و غیره
مواد ترکننده
فلاکس‌های معدنی در لحیم‌کاری‌های مکانیکی استفاده می‌شوند و بر روی فولاد کم کربن، مس، برنج و برنز مؤثر می‌باشند. مهمترین کاربرد آنها در تولید رادیاتور اتومبیل‌ها، سیستم‌های تهویه و سرد کننده و اتصال ورقه‌های فلزی می‌باشد. چون باقیمانده این فلاکس‌ها بر روی قطعات لحیم شده ایجاد خوردگی می‌کند لذا نباید از آنها در لحیم‌کاری‌های الکترونیکی و الکترومکانیکی استفاده نمود.
ب ـ فلاکس‌های آلی: فلاکس‌های آلی خود به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند.
۱) فلاکس‌های آلی محلول در آب: این فلاکس‌ها به فلاکس‌های روزین معروف هستند و به‌دلیل عایق و غیره خورنده بودن در لحیم‌کاری‌های الکترونیکی و الکترومکانیکی به‌کار می‌روند. فلاکس‌های روزین به‌علت کندی عمل و نداشتن فعالیت کافی برای لحیم‌کاری‌های مدرن که با سرعت زیاد انجام می‌گیرند مناسب نمی‌باشند. با افزایش فعال کننده‌هائی مانند آمین هیدروهالیدها، اسیدهای آلی یا مخلوطی از آنها به این فلاکس‌ها می‌توان تا حدودی آنها را فعال کرد. از این فلاکس‌ها می‌توان جهت برنج، مس، قلع و آلیاژهای با پوشش نیکل، کادمیم و نقره استفاده کرد.طبقه بندی: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی، 
برچسب ها: فلاکس‌ها ترکیبات جامد، مایع یا خمیری شکل هستند که علاوه برکاربرد در صنایع مختلف جهت لحیم‌کاری، در صنایع سرامیک، کاشی، شیشه‌، متالورژی، جوشکاری و غیره کاربرد فراوانی دارند. این ترکیبات باعث پائین آوردن نقطه ذوب فلزات،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی

16 نکته مفید برای اپراتورها به منظور بهبود کیفیت سوخت دیزل ژنراتور

آلودگی های موجود در سوخت باعث کاهش کارایی موتور شما، افزایش هزینه های شما، تشدید فرسایش و در نهایت تعمیرات پرهزینه می شود. این سوال مطرح می شود که برای تمیز نگه داشتن سوخت، چه باید کرد؟ در این مقاله قصد داریم سه دسته از عوامل کلی آلوده کننده سوخت را بررسی کنیم و توصیه هایی ساده که از هدر رفتن پول شما جلوگیری می کند، ارائه نماییم.

رسوب:

رسوب مقدار انرژی قابل استفاده در سوخت را کاهش می دهد. اما چطور می توان رسوب را از بین برد یا از ورود آن به مخزن سوخت جلوگیری کرد؟

1. کم هزینه ترین روش برای از بین بردن رسوب این است که اجازه دهید رسوبات کف مخزن ته نشین شود، سپس آن قسمت از سوخت را تخلیه کنید.

2. فیلتر سوخت بیشتر رسوبات را جذب می کند اما برای جذب بیشتر، لازم است فیلتر را در فواصل زمانی کوتاهتری عوض کنید.

3. برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به مخزن، مجاری هوای آن را با فیلتر هوا بپوشانید

آب:

هنگامی که آب در مخزن سوخت جمع می شود، موجب زنگ زدگی شده و زمینه را برای رشد میکرواورگانیسم ها فراهم می کند. با استفاده از نکات زیر می توانید میزان آب موجود در سوخت خود را کاهش دهید:

4. مخزن سوخت را به طور کامل تخلیه کنید.

5. سوخت خود را از جای مطمئنی تهیه کنید و کیفیت آن را  مرتبا بررسی نمایید.

6. از فیلترهای آبگیر استفاده کنید.

میکرواورگانیسم ها:

باکتری، قارچ و سایر میکرواورگانیسم ها در محل تماس آب و سوخت، رشد می کنند. چگونه می توانیم با آنها مبارزه کنیم؟

7. زمانی که مخزن سوخت پر است، از سموم قارچ کش برای از بین بردن میکرواورگانیسم ها و توقف رشد آنها استفاده کنید.

8 . برای آنکه بعد از استفاده از سموم قارچ کش، فیلترهای سوخت موتور به وسیله میکرواورگانیسم های مرده بسته نشود، لازم است سوخت را فیلتر کنید.

نکات دیگری که می توان برای بهبود کیفیت سوخت رعایت کرد، عبارتند از:

9. در هنگام تعمیرات دوره ای نگهداری موتور، قبل از باز کردن سیستم سوخت(فیلترها و ...)، حتما گرد و غبار و هر گونه آلودگی دیگر را از موتور پاک کنید.

10. زمانی که قسمت های سوخت رسانی موتور باز است، آلودگی ها می توانند وارد سیستم شوند. بنابراین در طول انجام تعمیرات، حتی به مدت چند دقیقه، لازم است تمام درپوش ها را محکم ببندید.

11. اگر موتور شما مکان های پر گرد و غبار مانند محل پروژه های عمرانی و معدنی کار می کند، ممکن است آلودگی هایی که به وسیله هوا جابجا می شوند از طریق دریچه وارد مخزن سوخت شوند. به علاوه روزنه های موجود در مخزن سوخت می توانند گرد و غبار محیط را جذب کنند. بنابراین باید از بسته بودن منافذ اطمینان حاصل کنید. ممکن است آلودگی ها در زمان سوخت گیری و یا در اثر انتقال نادرست سوخت وارد سیستم شوند.

12. قطعات چندبار مصرف را با استفاده از محلول و روش های مناسب تمیز کنید.

13. هیچ گاه قطعات را مستقیما روی زمین قرار ندهید.

14. از قطعات آب بندی مجددا استفاده نکنید، آنها را تعویض نمایید.

15. اتصالات انتقال سوخت، از مخزن تا پمپ سوخت را به صورت منظم بررسی کنید.

16. سوخت خود را به صورت منظم آزمایش کنید تا از کیفیت آن مطمئن شوید.
طبقه بندی: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی، 
برچسب ها: 16 نکته مفید برای اپراتورها به منظور بهبود کیفیت سوخت دیزل ژنراتور آلودگی های موجود در سوخت باعث کاهش کارایی موتور شما، افزایش هزینه های شما، تشدید فرسایش و در نهایت تعمیرات پرهزینه می شود. این سوال مطرح می شود که برای تمیز نگه داشتن سوخت، چه باید کرد؟ در این مقاله قصد داریم سه دسته از عوامل کلی آلوده کننده سوخت را بررسی کنیم و توصیه هایی ساده که از هدر رفتن پول شما جلوگیری می کند، ارائه نماییم. رسوب: رسوب مقدار انرژی قابل استفاده در سوخت را کاهش می دهد. اما چطور می توان رسوب را از بین برد یا از ورود آن به مخزن سوخت جلوگیری کرد؟ 1. کم هزینه ترین روش برای از بین بردن رسوب این است که اجازه دهید رسوبات کف مخزن ته نشین شود، سپس آن قسمت از سوخت را تخلیه کنید. 2. فیلتر سوخت بیشتر رسوبات را جذب می کند اما برای جذب بیشتر، لازم است فیلتر را در فواصل زمانی کوتاهتری عوض کنید. 3. برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به مخزن،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی

استراتژی های طراحی قالب تزریق پلاستیک با سیستم CAD

در ۲۵ سال گذشته حوزه مربوط به پلاستیک‌ها بسیار سریعتر از حوزه‌های دیگر پیشرفت کرده است. فرآورده‌های پلاستیکی فراوانی در منزل، محل کار، اتومبیل و در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما بندرت به فرآیند تولید این مواد ( چگونه این مواد تولید می‌شوند و یا چگونه می‌توان فرآیند تولید را بهبود بخشید) فکر می‌کنیم مگر اینکه شغل ما در این حوزه تعریف شده باشد.

مشکلی پیچیده

زمانی که پلاستیک‌ها برای اولین بار محبوبیت کسب کردند، قطعات تولید شده بسیار ساده بودند. بسیاری از قطعات طراحی شده در یک صفحه ترسیم طراحی می‌شدند، بنابراین بدیهی است ابزارهای تولید نیز به همین شیوه طراحی شده باشند. تمام چیزی که مورد نیاز بودند، عبارت می‌شدند از یک خط کش، یک صفحه ترسیم، چندین مداد، پرگار و یک تیغ به منظور پاک کردن اشتباهات رخ داده. البته، طراحان ابزارها و قطعات باید مهارت بالا و صبر زیادی داشتند تا می‌توانستند کارهای تکراری انجام دهند، به عنوان نمونه می‌توان به طراحی سوراخ‌های پین‌های پران(ejector)اشاره کرد.

با معرفی سیستم‌های ترسیم ۲ بعدی در دهه ۱۹۷۰ دو تغییر اساسی در ساختار قالب‌سازی ایجاد شد: (۱) حجم‌ کارهای تکراری نقشه‌کشی به واسطه قابلیت کپی کردن ترسیمه‌ها کاهش یافت. همچنین معرفی شدن نشانه‌ها و علامات خاص و توانایی ذخیره‌شدن آنها در کتابخانه خاص و امکان استفاده دوباره از آنها در ترسیم‌های بعدی فقط به واسطه یک کلیک، حجم طراحی را کمتر و انجام آن را سرعت بخشید. (۲) فرآیند بهینه‌سازی و ایجاد تغییر در ترسیمه‌ها تسهیل شد، یعنی می‌توان بخشی از ترسیمه را پاک کرد، حرکت داد و یا ویرایش کرد. اما کماکان عدم توانایی در انجام طراحی‌های ۳ بعدی به واسطه سیستم دو بعدی را می‌توان از کمبود‌ها و نقص‌های آن زمان به حساب آورد.

با معرفی شدن محیط‌های CAD 3 بعدی، پیچیدگی‌های قطعات پلاستیکی تولید شده نیز افزایش یافت، تعداد زیادی از تولید‌کنندگان هنوز از روش‌های قدیمی طراحی قالب استفاده می‌کردند. قرار دادن سوراخ پین‌های پران در قالب را در نظر بگیرید. در این فرآیند هر کدام از این پین‌ها به صورت جداگانه در مکان مناسب قرار داده می‌شوند، و در مرحله بعد می‌بایست در طول قطعه تراشیده شود. حتی با علم به اینکه نرم‌افزارهای کامپیوتری با سرعت و دقت بسیار بالایی می‌توانند این کار را انجام دهند، طراحان قالب هنوز از سیستم قدیمی استفاده می‌کنند و وقت زیادی را صرف تولید قالب می‌کنند.

راه حلی خاص

در سالهای گذشته، نسل جدیدی از نرم‌افزارها و سیستم‌های CAD ایجاد شدند. با اتوماتیک کردن بخش‌های خسته‌کننده پروسه تولید، باعث شد تا طراحان قالب وقت بیشتری صرف خلاقیت در تولید قطعات جدیدتر شوند و همین موضوع باعث شد تا به ابزارهای تولید توجه بیشتری شده و کیفیت قطعات تولید شده افزایش یابد.

نتیجه این موضوع تولید سریع قطعات و قالب‌های بهتر بود. نرم‌افزارهای مخصوص به طراحان این اجازه را می‌دادند که هندسه پیچیده را سریعا به نیمه‌های برآمدگی و فرورفتگی (core and cavity) تقسیم کنند و طراحی را بر اساس این تقسیم بندی کامل کنند. ابزارهای سریع و بصری به طراحان این اجازه را می‌دهد که قسمت لغزنده و مکانیزم حرکتی قالب‌ها را با استفاده از مدل ۳ بعدی جدا مورد بررسی قرار دهند، و بتوانند آنها را حرکت دهند و عملکرد آن و مقدار تناسب آنها در قالب را کنترل کنند.

زمانی که قطعات اصلی قالب –مانند حفره‌ها، لغزنده‌ها و قفل‌های قالب- مشخص شدند، فقط با چند کلیک دیگر می‌توان ساختار قالب را به دست آورد. قطعات استاندارد و یا قطعات طراحی شده توسط استفاده‌کنندگان- مثل مکانیزم‌های پیچیده، سیستم‌های راهگاه گرم، پران های مرحله‌ای و … – می‌توانند به همراه سوراخ‌ها و مکانیزم‌های اتصالی در هر زمانی به طرح کلی اضافه شوند.

ابزارهای قدرتمند و ساده را می‌توان در مراحل بعدی تولید نیز مورد استفاده قرار داد- مانند موقعیت دهی پران ها و قطعات دیگر، ایجاد آب راه. در مرحله تغییر طرح، هر کدام از قطعات را می‌توان به اولین مرحله طراحی برگردانده و طرح را با هندسه و شکلی کاملا نو دوباره ارائه کرد.

برای قالب‌هایی که هنوز به طراحی روی کاغذ نیاز داشتند، سیستم نقشه‌کشی اتوماتیک فقط به واسطه یک کلیک می‌تواند نقشه قطعات و یا صفحات را تولید کند. سیستم لیست مواد مصرفی اتوماتیک (Automated bills of material) سیستم اجازه دسترسی به منابع استاندارد را به ما می‌دهد به این ترتیب می‌توان قطعات و صفحات استاندارد را خریداری کرد، همین موضوع تضمین کننده تحویل به موقع قطعات می باشد

نتیجه نهایی نقشه جزئی و دقیق مدل ۳ بعدی ابزار قالب می‌باشد و در این مرحله مزیت عمده این سیستم آشکار می‌شود. اگر چه ممکن است بعضی از بخش‌های طراحی اولیه طولانی‌تر از روش‌های سنتی باشد، اما کار تولید به صورت کاملا اتوماتیک انجام خواهد شد.

برای مثال مدل سه بعدی یک صفحه فقط یک فایل CAD تنها نمی‌باشد؛ بلکه مرجعی است از اطلاعات تولید که وقتی از سیستمی مانند CAM استفاده می‌شود فقط به واسطه یک کلیک می‌توان تمام سوراخ ها و هندسه قطعه را مدل کرد. همچنین حفره‌های ایجاد شده فقط یک خلاء هندسی از ماده نیست و به جای هندسه این سوراخ می‌توان تمام جزئیات عملکردی سیستم را مشخص کرد. قوانین مشخص شده توسط استفاده کننده نیز می‌توانند به تک تک قطعاتی که ماشین‌کاری می‌شوند اعمال شود، و به این واسطه می‌توان مسیر ابزار در قطعه را مشخص کرد. در قالب‌های پیچیده، با هندسه سطوح پیچیده، استفاده از سیستم سه بعدی CAM که می‌تواند همراه با یک دستگاه با قابلیت کنترل ۵ محور حرکت داشته باشد، اجازه تولید قطعات را با کیفیت بسیار بالا را می‌دهد.

بهره‌ وری

منفعت و سود حاصل از روش‌های تولید ارائه شده بسیار قابل توجه‌اند،‌ برای مثال می‌توان به گزارش مشتریان از صرفه‌جویی در زمان ۳۰ تا ۴۰ درصدی اشاره کرد. همزمان با این موضوع کیفیت قطعات تولید شده نیز ارتقاء یافته که این نتیجه مستقیم صرف وقت بیشتر برای تولید بهترین قطعه ممکن می‌باشد.

منبع: اینترنت

ترجمه :

ایران ملد
طبقه بندی: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی، 
برچسب ها: استراتژی های طراحی قالب تزریق پلاستیک با سیستم CAD استراتژی های طراحی قالب تزریق پلاستیک با سیستم CAD شنبه ۳۰ آذر ۹۲ در دسته | مطالب و مقالات 90 تعداد نظرات : ۰ در ۲۵ سال گذشته حوزه مربوط به پلاستیک‌ها بسیار سریعتر از حوزه‌های دیگر پیشرفت کرده است. فرآورده‌های پلاستیکی فراوانی در منزل، محل کار، اتومبیل و در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما بندرت به فرآیند تولید این مواد ( چگونه این مواد تولید می‌شوند و یا چگونه می‌توان فرآیند تولید را بهبود بخشید) فکر می‌کنیم مگر اینکه شغل ما در این حوزه تعریف شده باشد. مشکلی پیچیده زمانی که پلاستیک‌ها برای اولین بار محبوبیت کسب کردند، قطعات تولید شده بسیار ساده بودند. بسیاری از قطعات طراحی شده در یک صفحه ترسیم طراحی می‌شدند، بنابراین بدیهی است ابزارهای تولید نیز به همین شیوه طراحی شده باشند. تمام چیزی که مورد نیاز بودند، عبارت می‌شدند از یک خط کش، یک صفحه ترسیم،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی

چگونه می‌توان راه اندازی ماشین اسپارک EDM را از ساعت‌ها به دقیقه‌ها کاهش داد؟

استفاده از نرم افزار صحیح در راه اندازی اتوماتیک ماشین های اسپارک یا EDM برای قالبسازی مفید است و باعث دوری از خطاهای برنامه‌نویسی EDM می‌شوند.

همه می‌دانند که نصب و راه اندازی ماشین اسپارک بسیار زمان‌بر و طاقت فرسا می باشد. اتوماتیک کردن پروسه راه اندازی این روش می‌تواند در صرفه جویی در زمان بسیار کارساز باشد، مخصوصا زمانی که بعضی از ابزارها (مخصوصا آنهایی که دارای چندین کویتی می‌باشند) برای نصب و راه اندازی به ده ها و حتی صدها الکترود نیاز دارد.

علاوه بر اهمیت زمان ذخیره شده در راه اندازی، منفعت اتوماتیک کردن این پروسه فقط به بحث افزایش سرعت بر نمی‌گردد. زمانی که دستگاه برای راه اندازی الکترودها آماده شده است، ابزار تقریبا آماده است. هر اشتباهی در فرآیند EDM می‌تواند سبب از بین رفتن زمان زیادی شود که روی قطعه سرمایه‌گذاری شده است. حتی در شرایط بدتر، ممکن است زمان تحویل نیز با مشکل مواجه شود. اتوماتیک کردن EDM می‌تواند بهترین راه برای کاهش خطاهای برنامه‌نویسی و از بین بردن این خطرات باشد.

در ادامه به معرفی و بررسی ۴ موضوعی می‌پردازیم که هنگام نگاه کردن به نرم افزار EDM اهمیت دارند:

۱- همراه سازی نرم افزار با داده‌های CMM و CAD

وجود ارتباط تنگاتنگ بین داده‌های CAD و نرم افزارهای اسپارک EDM از نظر اینکه الکترودها در چه مکان و چه عمقی اسپارک خواهند شد حیاتی و مهم است، به دست آوردن اطلاعات پیوسته از قالب، Core قسمت برجستگی قالب و Cavity قسمت فررفتگی قالب نیز در طراحی الکترودها و مته EDM مفید خواهد بود.

ایجاد ارتباط با داده‌های CMM نیز دقت را تضمین می‌کند. نرم افزار سیستم EDM می‌بایست توانایی خود تنظیمی را داشته باشد تا بتواند با استفاده از داده‌های EDM اختلاف ابزار و طرح را جبران نموده و به ادامه کار بپردازد.

۲- کنترل کامل بر تمام پارامترهای مسئله

نرم افزار سیستم ماشین اسپارک EDM تشخیص و کنترل همه داده‌های تولید شده از فرآیند EDM را به سادگی فراهم کند. به واسطه این سیستم می‌توان پارامترهای مهم و عمومی را نشان داده و کنترل کرد، از جمله این پارامترها می‌توان به شناسایی الکترود، ماده، نوع الکترود (خشن کاری، خشکن کاری دوباره ، پرداخت کاری)، اندازه و نوع مسیر حرکت، گپ اسپارک Gap ، مکان اسپارک، عمق اسپارک کاری و پارامترهای دیگری که می‌تواند در هر پروسه خاص وجود داشته باشد و یا توسط استفاده کننده معرفی شده باشد، را نام برد.

علاوه بر این، همچنین اپراتور می‌بایست کنترل کاملی بر ترتیب اسپارک کاری الکترودها همانند کنترل نوع کارایی الکترود (الکترود پرداخت،  و صیقل دهی) داشته باشد. همچنین می‌بایست توانایی کنترل الکترودهای چند جهته و چند کاره را که امروزه استفاده از آنها در صنعت متداول شده است را داشته باشد.

۳- شخصی سازی دستگاه و نرم افزار با توجه به کاربرد خاص

قابلیت شخصی سازی نرم افزار EDM بسیار مهم و حیاتی می‌باشد، دلیل این موضوع نیز این است که هر وسیله‌ای تنظیمات خاص خود و پارامترهای خاص خود را دارد.

حتی ممکن است از یک دستگاه برای شکل‌دهی قالبهای مختلفی استفاده شود. برای مثال، در صنایع تولید اتومبیل دیدن قالبی با ۲ حفره و طرح مختلف معمول است، در صورتی که در صنایع الکترونیک تا ۶۴ حفره و طرح را می‌توان مشاهده کرد. هر کدام از این ماشین‌ها برنامه‌ریزی EDM کاملا مختلفی را نیاز دارند.

۴- یک عکس بهتر از هزاران کلمه (یا عدد) سخن می‌گوید.

با توجه به اینکه مشخص کردن محل دقیق و صحیح الکترودها دارای حساسیت زیادی است. اپراتورهای EDM معمولا از ترسیم‌هایی استفاده می‌کنند که بتوانند با مقادیر عددی آنها را مرجع دهی کنند. فراهم آوردن شرایطی که اپراتور به جای ترسیم‌های سنتی به نرم افزارهای تصویری یا سه بعدی دسترسی داشته باشد علاوه بر اینکه باعث صرفه جویی در زمان می‌شود، به اپراتور این اجازه را می‌دهد که بتواند موقعیت الکترودها را به صورت سه بعدی مشخص کند.

هدف صرف زمان کم، ایجاد کمترین خطا و قابلیت اطمینان بالا می‌باشد. اتوماتیک کردن پروسه خسته کننده برنامه‌ریزی دستی EDM می‌تواند سبب کاهش زمان برنامه‌ریزی حتی برای پیچیده‌ترین مسئله‌ها به ۲۰ دقیقه یا کمتر می‌شود. با استفاده از نرم افزار صحیح EDM، می‌توانید زمان راه اندازی سیستم EDM را تا ۹۵ درصد کاهش دهید، همچنین نیاز به امتحان کردن سیستم در حالت بی‌باری کاهش می‌یابد و هرگز الکترودی در مکان نادرست اسپارک کاری نمی‌شود.

نبود سیستم DEM

با اتوماتیک سازی EDM زمان راه اندازی سیستم به شدت کاهش می‌یابد و به این واسطه می‌توان احتمال ایجاد خطرات هزینه‌ساز را کاهش داد و روی هم رفته می‌توان گفت اتخاذ استراتژی مناسب می‌توان نیاز به EDM را کاهش داد و یا از بین برد. تعداد زیادی از کارخانه‌های تولید ابزار با پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده به دنبال رسیدن به این هدف می‌باشند.

قالب سازی مارلند یکی از این کارخانه‌ها می‌باشد، همانطوری که جان نیکرچوک توضیح می‌دهد. “با بهره‌وری از ماشین ۵ محوری خود، توانایی استفاده از ابزارهای کوچک را داریم و می‌توانیم با زاویه‌دار کردن قطعه تمامی گوشه‌ها را ماشین‌کاری کنیم در صورتی که نیازی به الکترودها نداریم. در نتیجه، حجم بزرگی از کارهای مرتبط با EDM دیگر نیازی به اجرا ندارد.

من می‌توانم فکر کنم که یک قطعه که نیاز به ۵ الکترود مختلف دارد را می‌توانیم تنها با یک دستگاه و بدون نیاز به EDM تراش دهیم. این موضوع نیاز به طراحی الکترود، برنامه‌ریزی آنها و استفاده از ۵ ترکیب مختلف را از بین می‌برد. زمانی که صرفه‌جویی شده به اندازه ۲۵ درصد از کل زمانی است که صرف تولید قالب می‌شود.

از سایت ایران مولد
طبقه بندی: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی، 
برچسب ها: چگونه می‌توان راه اندازی ماشین اسپارک EDM را از ساعت‌ها به دقیقه‌ها کاهش داد؟،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی

نمونه سوالات محاسبات عددی نیم سال اول 92-93

Download

 

pass: mechanicspa.mihanblog.com
طبقه بندی: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی، 
برچسب ها: نمونه سوالات محاسبات عددی نیم سال اول 92-93،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1392/10/5
شرکت ماشین‌سازی اراک(MSA)از جمله مجتمع‌های صنعتی بزرگ ایران است که در سال ۱۳۴۷ در شهر اراک تاسیس و در سال ۱۳۵۱ مورد بهره برداری قرار گرفت. این شرکت بزرگترین تولید کننده تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی، صنایع نفت و گاز، حمل و نقل، سیمان و معدن در کشور است .

گروه‌های وابسته
شرکت ماشین سازی اراک دارای ۶ گروه شامل گروه ساخت و تجهیزات، گروه پل و سازه‌های فلزی، گروه دیگهای بخار، گروه ماشین و مونتاژ، گروه متالورژی و گروه پروژه EPC است.گروه ساخت پل

تاریخچه ساخت پل‌های فلزی در این شرکت به سال ۱۳۵۰خورشیدی باز می‌گردد. شرکت ماشین سازی اراک اولین و بزرگترین گروه پل ساز در ایران و خاورمیانه است و تا به امروز توسط این شرکت نزدیک به سیصد پل در طراحی و نصب شده است. از جمله این پل‌ها می‌توان به پل‌های راه آهن بافق -بندر عباس، پل شهید همت، پل نیاوران، پل شهید جهان آرای خرمشهر، پل میدان آزادی مشهد و پل‌های ارتباطی ایذه به شهرکرد در محدوده دریاچه سد کارون ۳ (بزرگترین پل دهانه قوسی خاورمیانه) اشاره کرد.

پل سازی شرکت ماشین سازی اراک

پارت اول
پارت دوم
پارت سوم

عملیات حفاری شرکت ماشین سازی اراک

پارت اول
پارت دوم
پارت سوم

گروه ساخت و تجهیزات

این گروه از جمله گروه‌های شرکت است که با تجربه ۲۵ ساله خود تجهیزات مورد نیاز در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی و سد و نیروگاه‌ها را تامین کرده است. از جمله تجهیزات ساخته شده توسط این گروه می‌توان به برجهای پالایشگاه شازند، پروژه سیکل ترکیبی کرمان، دودکش‌های نیروگاه شهید رجایی قزوین (مرتفع ترین برج فلزی در ایران)، داکت‌های نیروگاه برق کرمان، برجهای مجتمع پتروشیمی اروند، رآکتورهای نیروگاه پارس جنوبی و مخزن سقف شناور پالایشگاه اصفهان اشاره کرد.

کارخانه ماشین سازی اراک

پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم


دیگ بخار سازی شرکت ماشین سازی اراک


پارت اول
پارت دوم
پارت سوم

این گروه به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده دیگ‌های بخار در خاورمیانه است که همزمان با تاسیس شرکت شروع به فعالیت کرده است.


pass: mechanicspa.mihanblog.comطبقه بندی: مولتی مدیا های مهندسی، 
برچسب ها: شرکت ماشین‌سازی اراک(MSA)از جمله مجتمع‌های صنعتی بزرگ ایران است که در سال ۱۳۴۷ در شهر اراک تاسیس و در سال ۱۳۵۱ مورد بهره برداری قرار گرفت. این شرکت بزرگترین تولید کننده تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی، صنایع نفت و گاز، حمل و نقل، سیمان و معدن در کشور است . گروه‌های وابسته شرکت ماشین سازی اراک دارای ۶ گروه شامل گروه ساخت و تجهیزات، گروه پل و سازه‌های فلزی، گروه دیگهای بخار، گروه ماشین و مونتاژ،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
پروژه طراحی فرامین و قالب های پرس

با موضوع:

 قالب برش مرحله ای
شماره پروژه : 2 قالب های صنعتی

ویژگی های این پروژه:

 • قالب برش مرحله ای
 • مبنای طراحی: کتاب فرامین و قالبE.Keller و کتاب Hoffman 
 • کارشده با نرم افزار CATIA R20  
 • متشکل از 20 قطعه صنعتی 
 • سیستم استاندارد آلمانی DIN
 • 3 قطعه استاندارد 
 • رعایت کامل قیود و تلرانس ها
 • استفاده از علائم انطباقی
 • دارای سیستمstrip کنترل اتوماتیک
 • سیستم بازدارنده اعوجاج نوار تسمه
 • سیستم جدایش اتوماتیک
 • به همراه فایل های-part- assembly- draft- Render

عکسها و نقشه قطعه این پروژه را از لینک زیر دریافت کنید :


Download


برای خرید این پروژه با ایمیل زیر در ارتباط باشید:

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.comطبقه بندی: فروشگاه، 
برچسب ها: پروژه طراحی فرامین و قالب های پرس با موضوع: قالب برش مرحله ای شماره پروژه : 2 قالب های صنعتی ویژگی های این پروژه: قالب برش مرحله ای مبنای طراحی: کتاب فرامین و قالبE.Keller و کتاب Hoffman کارشده با نرم افزار CATIA متشکل از 20 قطعه صنعتی سیستم استاندارد آلمانی DIN 3 قطعه استاندارد رعایت کامل قیود و تلرانس ها استفاده از علائم انطباقی دارای سیستمstrip کنترل اتوماتیک سیستم بازدارنده اعوجاج نوار تسمه سیستم جدایش اتوماتیک به همراه فایل های part- assembly- draft عکسها و نقشه قطعه این پروژه را از لینک زیر دریافت کنید : Download قیمت پروژه: 40000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ایمیل زیر در ارتباط باشید: mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com، قالب برش، قالب پرس، سالید ورک و کتیا، طراحی قیود،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1392/09/29
پروژه نرم افزاری واحد درسی طراحی قید و بند

با عنوان :

فیکسچر معکوس (Reverse Fixture)

شماره پروژه : 14

فیکسچر وارونه جهت سوراخکاری مرکب

 • نرم افزار مورد استفاده: Solid works 2010
 • با استفاده از استاندارد DIN آلمان
 • دارای 12 قطعه استاندارد
 • رعایت اصول قید و بست کتاب  P.H.Joshi
 • رعایت کامل اصول تلرانس گذاری و انطباقات هندسی
 • شامل فایل های طراحی سه بعدی - نقشه های دو بعدی Draft- نقشه انفجاری
 • قابل ارائه برای کلاس و کارگاه طراحی قید و بند

تصاویر دیگر این پروژه را از لینک زیر دریافت کنید:

Downloadقیمت پروژه: 40000 تومان


برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

طبقه بندی: فروشگاه، 
برچسب ها: پروژه سالید، پروژه قید و بند جیگ و فیکسچر، پروژه طراحی، jig fixture، طراحی قید و بند کتاب جوشی، استاندارد های طراحی، انطباقات و تلرانس های هندسی،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
دانلود مقالات مهندسی مکانیک با موضوع موتورهای احتراق داخلی
دانلود مقالات موتورهای احتراق داخلی Internal Combustion Engines با موضوعات CFD ، ترمودینامیک موتورهای احتراقی ، ساختار و عملکرد و ...

موتورهای احتراق داخلی

اشفتگی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺪل داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاق

دانلود کنید.

بررسی اثرات اصطكاك و انتقال حرارت بر جریان داخل چندراهه ورودی موتور احتراق داخلی با روش حجم محدود

دانلود کنید.

آشنایی با FLUENT و CFD

دانلود کنید.

تأثیر انواع پیکربندی پاشش سوخت بر احتراق و شکل گیری آلاینده ها در موتور دیزل سنگین

دانلود کنید.

محاسبه دمای گذرای پیستون موتور SI با استفاده از تحلیل حرارتی محفظه احتراق به روش مقاومت-خازن

دانلود کنید.

پیشگوئی فرایند احتراق در موتورهای دوگانه سوز با تلفیق مدلهای شبه بعدی چند منطقه ای و سینتیک شیمیائی

دانلود کنید.

تأثیر تركیب گاز طبیعی بر عملكرد یك موتور اشتعال تراكمی سوخت همگن

دانلود کنید.

اصول کلی موتورهای جت

دانلود کنید.

آزمایشگاه ترمودینامیك - تعیین ارزش حرارتی گاز بوتان

دانلود کنید.

تحلیل سیكل اتو در موتورهای چهارزمانه

دانلود کنید.
طبقه بندی: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی، 
برچسب ها: دانلود مقالات مهندسی مکانیک با موضوع موتورهای احتراق داخلی دانلود مقالات موتورهای احتراق داخلی Internal Combustion Engines با موضوعات CFD، ترمودینامیک موتورهای احتراقی، ساختار و عملکرد و ... موتورهای احتراق داخلی اشفتگی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺪل داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاق دانلود کنید. بررسی اثرات اصطكاك و انتقال حرارت بر جریان داخل چندراهه ورودی موتور احتراق داخلی با روش حجم محدود دانلود کنید. آشنایی با FLUENT و CFD دانلود کنید. تأثیر انواع پیکربندی پاشش سوخت بر احتراق و شکل گیری آلاینده ها در موتور دیزل سنگین دانلود کنید. محاسبه دمای گذرای پیستون موتور SI با استفاده از تحلیل حرارتی محفظه احتراق به روش مقاومت-خازن دانلود کنید. پیشگوئی فرایند احتراق در موتورهای دوگانه سوز با تلفیق مدلهای شبه بعدی چند منطقه ای و سینتیک شیمیائی دانلود کنید. تأثیر تركیب گاز طبیعی بر عملكرد یك موتور اشتعال تراكمی سوخت همگن دانلود کنید. اصول کلی موتورهای جت دانلود کنید. آزمایشگاه ترمودینامیك - تعیین ارزش حرارتی گاز بوتان دانلود کنید. تحلیل سیكل اتو در موتورهای چهارزمانه دانلود کنید.،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1392/09/28
سازه های پیش ساخته سبک

صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی به گواهی آمار و ارقام، از لحاظ سرمایه و حجم نیروی انسانی درگیر، بزرگترین صنعت در كشور می باشد. رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا، نیاز به كاهش زمان تحویل پروژه های عمرانی و كاهش زمان برگشت سرمایه سرمایه گذاران و عواملی از این قبیل باعث شده اند تا ضرورت ایجاد تحول در شیوه های سنتی صنعت ساختمان روزبه روز بیشتر شود. روش  "سازه های پیش ساخته سبك" كه یكی از تكنولوژی های نوپا در عرصه ساخت و ساز های عمرانی در كشور است . در زیر نكات مهم آن ملاحظه می گردد:

صنعت ساختمان در جهان در حدود صد تا صدوده سال قدمت دارد و شروع آن به زمانی برمی گردد كه اولین تیرهای بتونی به صورت T شكل، تولید صنعتی شده و قطعات بتونی با اشكال مختلف در مقیاس صنعتی تولید شد.


اگر تكنولوژی ساختمان را به معنی وارد شدن صنعت در ساختمان سازی بگیریم، از حدود سال47 تكنولوژی ساختمان وارد ایران شد و اوج آن زمانی بود كه ساختمان سازی به صورت شهرك سازی در بعضی از شهرهای بزرگ مثل اصفهان(مجتمع ذوب آهن)، اهواز، تبریز، تهران و برخی دیگر از شهرها شروع شد. این صنعت بیشتر از كشورهای اروپایی مانند آلمان، هلند، انگلیس و فنلاند به ایران وارد شد.

تكنولوژی سازه های پیش ساخته سبك

تنوع تكنولوژی های ساختمان بسیار زیاد است و هر كدام ویژگی ها و قاعدتاً محدودیت های خاص خود را دارند. سیستم سازه های پیش ساخته سبك را حدود 34 سال پیش یك آمریكایی ابداع كرد. مرحله صنعتی شدن آن 5 تا 6 سال به طول انجامید. عمده ترین شركت هایی كه در دنیا این تكنولوژی را به كار می گیرند، شركت E.V.G اتریش و شركت های 3D Panel و RAM در آمریكا می باشند. توجه زیاد صنایع اروپایی به تكنولوژی سازه های پیش ساخته سبك به خاطر مشكلاتی بود كه در سایر تكنولوژی های پیش ساخته وجود داشت. به طور مثال تكنولوژی Large Panel با وجود سرعت بالا و كارخانه ای بودن آن، با مشكل ضعف اتصالات روبروست و همچنین وزن سنگین ساختمان یك معضل جدی در این تكنولوژی به شمار می رود. حمل ونقل قطعات سنگین بتونی، این فرآیندها را دشوار می كند. در زلزله ای كه چند سال پیش در تركیه اتفاق افتاد، ساختمان های زیادی كه در آنها از تكنولوژی Large Panel استفاده شده بود به دلیل ضعف اتصالات تخریب شدند.

در تكنولوژی سازه های پیش ساخته سبك، اتصالات به صورت یكپارچه است (دیوار به دیوار، سقف به دیوار و دیوار به پی). بر خلاف روش Large Panel كه اتصالات به صورت كام و زبانه است، در روش سازه های پیش ساخته سبك، اتصالات به صورت جوش نقطه ای است و به جای اینكه ابتدا قطعات سنگین بتن در كارخانه ساخته شده و بعد به هم متصل شوند، ابتدا سازه به صورت شبكه های میلگردی كه بین آنها(بین دو شبكه میلگرد) یك لایه فوم پلی استایرن قرار می گیرد ساخته می شود و پانل های سبك در محل احداث ساختمان به فنداسیون جوش داده می شود و همچنین دیوارها و سقف به هم جوش داده می شوند و ساختمان با پانل های سبك برپا می شود. سپس در همان محل دیوارها و سقف و محل، اتصالات به صورت همزمان بتن پاشی می شوند. بتن از طریق پمپ، با فشار هوا به پانل ها پاشیده می شود كه اصطلاحاً آن را "شات كریت" گویند.

این روش باعث یكپارچگی در اتصالات شده، استحكام و پایداری ساختمان را در مقابل نیروهای دینامیكی حاصل از زلزله یا طوفان افزایش می دهد.

بنابراین دلیل انتخاب روش سازه های پیش ساخته سبك استفاده از امتیازات برتر آن نسبت به سایر تكنولوژیهای پیش ساخته موجود است كه هنوز هم از این مزایا برخوردار است.

البته همانند صنایع دیگر، در این صنعت هم ممكن است نوآوری هایی در دنیا دیده شود. اما با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی، روش سازه های پیش ساخته سبك، مناسبترین روش برای ایران تشخیص داده شده است. به طور مثال تكنولوژی های جدید قیمت مسكن را خیلی بالا می برند كه این با نیاز اغلب مردم ما به خانه های ارزان قیمت سازگار نیست ولی روش سازه های پیش ساخته سبك قیمت را بالا نمی برد.

ویژگی های مهم روش سازه های پیش ساخته سبك

الف) مقاومت در برابر زلزله

در مناطق زلزله خیز مانند ایران، یكی از پارامترهای مهم در ساختمان سازی كاهش وزن ساختمان است. چرا كه نیروهای زلزله با وزن ساختمان نسبت مستقیم دارد. بنابراین تكنولوژی انتخاب شده باید دارای جهت گیری كاهش وزن باشد. بر خلاف شیوه سازه های پیش ساخته سبك در سایر سیستم های پیش ساخته دیگر، اتصالاتشان اكثراً به صورت مفصلی و لولایی است و دارای وزن سنگین هستند. تنها در این روش است كه با 8 سانتیمتر بتن می توان نیروهای ساختمان 4 طبقه را در طبقه همكف تحمل كرد. وزن نهایی ساختمان با این روش، نسبت به روش های پیش ساخته دیگر و همچنین ساختمان های بتنی، 25 درصد كاهش می یابد؛ یعنی در هنگام زلزله 25 درصد نیروی كمتر به ساختمان وارد می شود. امروزه سبك سازی ساختمان یكی از شعارهای اصلی در صنعت مسكن است.

ب) انعطاف پذیری در تولید و امكان حفظ جلوه های معماری اسلامی و ایرانی

مسأله مهم دیگر در صنعت ساختمان حفظ ملاك های فرهنگی و جلوه های معماری اسلامی و ایرانی در طراحی و نماسازی ساختمان هاست. انحناهای موجود در گنبدهای مساجد، نقش و نگارهای ایرانی و اسلیمی و سایر موارد از نشانه های معماری اسلامی و ایرانی است كه در روش سازه های پیش ساخته سبك می توان آنها را حفظ كرد. چرا كه می توان پانل های سبك مورد استفاده را به هر طرح دلخواه درآورد و پس از نصب آنها در محل خود، بتن پاشی روی آنها انجام داد. روش سازه های پیش ساخته سبك، حتی ساخت گنبدهای بزرگ را كه به دلیل زیادی وزن، دشوار است آسان تر می كند چرا كه در این روش وزن سازه ها بسیار كاهش می یابد در حالی كه مقاومت و استحكام  آنها بالاتر می رود.

ج) ایمنی در ساختمان

بحث ایمنی، از مهمترین مسائل صنعت ساختمان است چرا كه با سلامتی انسان ها سر و كار دارد. در ساختمانهای سنتی چون ستونها و اسكلت فلزی، قسمت اعظم بار ساختمان را تحمل می كنند. با كنار رفتن یك تیر یا ستون، كل ساختمان به طور ناگهانی فرو می ریزد. در روش سازه های پیش ساخته سبك چون به جای استفاده از اسكلت فلزی، از شبكه های میلگردی كه در تمام سطوح دیوارها توزیع شده اند استفاده می شود، فروریزی ناگهانی پیش نمی آید. چرا كه اتصالات و مواضع تحمل بار به صورت یكپارچه در تمام ساختمان وجود دارند.

د) صرفه جویی های ملی و سایر مزایای ناشی از كاربرد روش سازه ها پیش ساخته سبك

اگر به صرفه جویی هایی كه كوچك به نظر می رسند، در مقیاس ملی نگاه كنیم، به ارقام بالایی تبدیل می شوند كه می تواند نقشی حیاتی در رشد و شكوفایی كشور ایفا كند. در زیر به مزایای ناشی از كاربرد تكنولوژی سازه های پیش ساخته سبك در صنعت ساختمان اشاره می شود:

1- كاهش متوسط میزان كاربرد میلگرد فولاد از 38 كیلوگرم در ساختمان های Large Panel و ساختمان سنتی به 34 كیلوگرم در روش سازه های پیش ساخته سبك

2- كاهش استفاده از سیمان در هزینه های تمام شده ساختمان

3- ده درصد كاهش در هزینه تمام شده ساختمان

4- كاهش وزن ساختمان(بطور مثال فقط در بحث استفاده از فولاد 12 كیلوگرم در هر متر مربع زیربنا، كاهش وزن دیده می شود)

5- كاهش زمان برگشت سرمایه از حدود 2 سال در شیوه سنتی به 5 الی 6 ماه در روش سازه های پیش ساخته سبك

6- كاهش ضایعات مواد اولیه و استفاده بهتر از منابع ملی

7- صرفه جویی در مصرف انرژی(به دلیل عایق بودن دیوارها، ناشی از كاربرد پل استایرن در پانل ها)

8- افزایش عمر ساختمان و افزایش استحكام آن

9- ایمنی بیشتر ساختمان در برابر زلزله

10- كاهش میزان آلودگی های صوتی محیط

از محدودیت های روش سازه های پیش ساخته سبك آن است كه فعلاً این روش تنها تا 4 طبقه در كشور قابل انجام است. البته در دنیا تا 8 طبقه نیز از آن استفاده شده استطبقه بندی: سایر رشته های مهندسی، 
برچسب ها: سازه های پیش ساخته سبک صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی به گواهی آمار و ارقام، از لحاظ سرمایه و حجم نیروی انسانی درگیر، بزرگترین صنعت در كشور می باشد. رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا، نیاز به كاهش زمان تحویل پروژه های عمرانی و كاهش زمان برگشت سرمایه سرمایه گذاران و عواملی از این قبیل باعث شده اند تا ضرورت ایجاد تحول در شیوه های سنتی صنعت ساختمان روزبه روز بیشتر شود. روش "سازه های پیش ساخته سبك" كه یكی از تكنولوژی های نوپا در عرصه ساخت و ساز های عمرانی در كشور است . در زیر نكات مهم آن ملاحظه می گردد: صنعت ساختمان در جهان در حدود صد تا صدوده سال قدمت دارد و شروع آن به زمانی برمی گردد كه اولین تیرهای بتونی به صورت T شكل، تولید صنعتی شده و قطعات بتونی با اشكال مختلف در مقیاس صنعتی تولید شد. اگر تكنولوژی ساختمان را به معنی وارد شدن صنعت در ساختمان سازی بگیریم، از حدود سال47 تكنولوژی ساختمان وارد ایران شد و اوج آن زمانی بود كه ساختمان سازی به صورت شهرك سازی در بعضی از شهرهای بزرگ مثل اصفهان(مجتمع ذوب آهن)، اهواز،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
دانلود مقاله مهندسی برق قدرت با عنوان :

طراحی مدار کنترل سرعت موتور DC با استفاده از نرم افزار Pspice

در این مقاله یک بلوک دیاگرام از شبکه سه فاز ورودی برق شهر به یک ماشین dc طراحی و مورد بررسی قرار می گیرد .
با نتایج بدست آمده از حل یک مسئله عملی با کمک نرم افزار Pspice   در مورد وظایف  هر کدام از بلوک ها تحقیق و بررسی می شود .
در هر مرحله ای سعی شده است برای هر مدار ارائه شده نمودار خروجی رسم و شکل موج خروجی با استفاده از تحلیل فوریه نرم افزار مذکور محاسبه شود .
در واقع هدف اصلی , بررسی کاربرد هر یک از عناصر بلوک دیاگرام پیشنهاد شده  با نرم افزار کامپیوتری ، جهت کنترل سرعت ماشینهای dc با استفاده از تنظیم ولتاژ ورودی تحت شار ثابت است

مقدمه:

آنچه در بحث ماشینهای dc پر قدرت مهم است کنترل ولتاژ آن با عناصر الکترونیک صنعتی است . ولی چون در کشور ما ولتاژ شبکه های توزیع بصورت ac   است مشکل تبدیل این ولتاژ به dc با کمترین ریپل و بیشترین توان و نیز همزمان کنترل سطح ولتاژ ، می تواند بعنوان یکی از مباحث عملی در مهندسی برق مطرح شود.
تحلیل نظری بدون مشاهده شکل موج های خروجی یکی از عمده ترین مشکلات دانشجویان جهت طراحی مدار است . در همین راستا در این مقاله از نرم افزار Microsim Pspice یکی از دقیقترین و قویترین نرم افزارهای موجود جهت طراحی مدار استفاده شده است.

این مقاله توسط کورش مهدیزاده و لیلا مهدیزاده فرستاده شده است.

برای دانلود مقاله طراحی مدار کنترل سرعت موتور DC با استفاده از نرم افزار Pspice به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com
طبقه بندی: سایر رشته های مهندسی، 
برچسب ها: دانلود مقاله مهندسی برق قدرت با عنوان : طراحی مدار کنترل سرعت موتور DC با استفاده از نرم افزار Pspice در این مقاله یک بلوک دیاگرام از شبکه سه فاز ورودی برق شهر به یک ماشین dc طراحی و مورد بررسی قرار می گیرد . با نتایج بدست آمده از حل یک مسئله عملی با کمک نرم افزار Pspice در مورد وظایف هر کدام از بلوک ها تحقیق و بررسی می شود . در هر مرحله ای سعی شده است برای هر مدار ارائه شده نمودار خروجی رسم و شکل موج خروجی با استفاده از تحلیل فوریه نرم افزار مذکور محاسبه شود . در واقع هدف اصلی، بررسی کاربرد هر یک از عناصر بلوک دیاگرام پیشنهاد شده با نرم افزار کامپیوتری، جهت کنترل سرعت ماشینهای dc با استفاده از تنظیم ولتاژ ورودی تحت شار ثابت است مقدمه: آنچه در بحث ماشینهای dc پر قدرت مهم است کنترل ولتاژ آن با عناصر الکترونیک صنعتی است . ولی چون در کشور ما ولتاژ شبکه های توزیع بصورت ac است مشکل تبدیل این ولتاژ به dc با کمترین ریپل و بیشترین توان و نیز همزمان کنترل سطح ولتاژ، می تواند بعنوان یکی از مباحث عملی در مهندسی برق مطرح شود. تحلیل نظری بدون مشاهده شکل موج های خروجی یکی از عمده ترین مشکلات دانشجویان جهت طراحی مدار است . در همین راستا در این مقاله از نرم افزار Microsim Pspice یکی از دقیقترین و قویترین نرم افزارهای موجود جهت طراحی مدار استفاده شده است. این مقاله توسط کورش مهدیزاده و لیلا مهدیزاده فرستاده شده است. برای دانلود مقاله طراحی مدار کنترل سرعت موتور DC با استفاده از نرم افزار Pspice به لینک زیر مراجعه فرمایید : دانلود کنید. پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
دانلود مقاله اشنایی با زمین لرزه و مفاهیم اساسی زلزله

 دلیل پیدایش زمین لرزه:

طبق آخرین بررسیهای به عمل آمده، سطح کره زمین از 12 صفحه برزگ به نام Plate تشکیل شده است که این صفحات ساکن نبوده و جابجا می شوند و در طی جابجایی خود به همدیگر نیرو وارد کرده و این نیروها بتدریج در کناره ها یا داخل این صفحات انباشته شده و در نهایت به صورت زمین لرزه آزاد می گردد. دلیل حرکت این صفحات، جریان همرفتی ای است که در زیر این پوسته ها و در قسمت مایع کره زمین وجود دارد. همانطور که می دانید، داخل کره زمین بصورت مذاب است، و دمای این مایع مذاب در همه جای آن یکسان نیست و این گرادیان دما باعث  جابجایی در این مایع می گردد. پوسته ها نیز که درواقع بر روی این ماده مذاب شناور هستند، دچار جابجایی می شوند.
از میان نظریات گوناگونی که در رابطه با منشاء زمین لرزه ها ارائه شده است، نظریه ای وجود دارد به نام نظریه "بازگشت کشسان" که ازجامعیت بیشتری برخوردار است.
بر اساس این نظریه عامل ایجاد تغییر شکل در سنگها ایجاد شکستگی در آنها و زمین لرزه در آنها , معمولا نیروهای افقی جهت داری است که در اثر حرکت و جابجایی ورقه های سنگ کره (پلیت ها) ایجاد می شود. در بسیاری موارد بر اثر انباشته شدن زیاده از حد انرژی در سنگ، حرکاتی در امتداد شکستگی ها و گسل های قبلی موجود در سنگ روی می دهد و در ضمن رها شدن انرژی ذخیره شده، زمین لرزه هایی بوجود می آید. به همین دلیل در زمان بررسی لرزه خیزی یک منطقه باید تاریخچه لرزه ها و گسل های فعال و لرزه زا را مورد بررسی قرار داد. البته باید توجه نمود که در یک زمین لرزه، تمام طول گسل جابجا نمی شود بلکه بخشهایی از آن مقاومت می نمایند. این بخشهای به ظاهر فاقد جابجایی ممکن است در زمانی دیگر گسیخته شده و زمین لرزه ای را به وجود آورند، علاوه بر این بر اثر آتشفشانها، ریزش سقف غارها و معادن، ایجاد بهمن، برخورد شهاب سنگها، فعالیتهای بشری و ... نیز زمین لرزه هایی ایجاد شود که درصد ناچیزی از زمین لرزه های معمولا کوچک را تشکیل می دهند. بسیاری از زمین لرزه ها با تعدادی حرکات ضعیف تر در پیش از زمین لرزه اصلی  و پس از حرکت اصلی همراهند که به نامهای پیش لرزه و پس لرزه خوانده می شوند.

•     نظریه بازگشت کشسان
1- رویدادهای طبیعی
2- رویدادهای ساخت بشر
•     زمین‏ لرزه‌های زمین‌ساختی :
•      زمین ‏لرزه‌های آتشفشانی:
•      زمین ‏لرزه‌های فروریختی:
•     زمین‏ لرزه‌های القایی:
•      زمین لرزه های ناشی از رویدادهای کنترل شده :
 مفاهیم زلزله:
 موج های لرزه ای:
 انواع موج درونی (Body Wave) :
1- امواج تراکمی P یا اولیه (Primary Waves) :
2- امواج برشی S یا عرضی (Shear Waves or Secondary waves) :
 امواج سطحی (Surface Waves) :
1- امواج رایلی LR - Rayleigh Waves :
2 - امواج لاو LQ - Love Waves :
گسله
 خطرات ناشی از یک زلزله:
 اندازه گیری زمین لرزه:
 شدت زمین لرزه:
 بزرگای زلزله:

متن کامل مقاله اموزشی زلزله را از لینک زیر دریافت نمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com
طبقه بندی: سایر رشته های مهندسی، 
برچسب ها: زلزله دانلود مقاله اشنایی با زمین لرزه و مفاهیم اساسی زلزله دلیل پیدایش زمین لرزه: طبق آخرین بررسیهای به عمل آمده، سطح کره زمین از 12 صفحه برزگ به نام Plate تشکیل شده است که این صفحات ساکن نبوده و جابجا می شوند و در طی جابجایی خود به همدیگر نیرو وارد کرده و این نیروها بتدریج در کناره ها یا داخل این صفحات انباشته شده و در نهایت به صورت زمین لرزه آزاد می گردد. دلیل حرکت این صفحات، جریان همرفتی ای است که در زیر این پوسته ها و در قسمت مایع کره زمین وجود دارد. همانطور که می دانید، داخل کره زمین بصورت مذاب است، و دمای این مایع مذاب در همه جای آن یکسان نیست و این گرادیان دما باعث جابجایی در این مایع می گردد. پوسته ها نیز که درواقع بر روی این ماده مذاب شناور هستند، دچار جابجایی می شوند. از میان نظریات گوناگونی که در رابطه با منشاء زمین لرزه ها ارائه شده است، نظریه ای وجود دارد به نام نظریه "بازگشت کشسان" که ازجامعیت بیشتری برخوردار است. بر اساس این نظریه عامل ایجاد تغییر شکل در سنگها ایجاد شکستگی در آنها و زمین لرزه در آنها،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
دانلود انیمیشن شبیه سازی نیروگاه زباله سوز(بیوماس)

انرژی زیست توده (بیوماس)

زیست توده ترجمه لغت انگلیسی بیوماس(Biomass ) می­باشد برای زیست توده تعاریف مختلف و متنوعی در جهان مطرح می­باشد. بعنوان یک تعریف ساده میتوان گفت:

زیست توده شامل کلیه موادی در طبیعت میشود که در گذشته نزدیک جاندار بوده، از موجودات زنده بعمل آمده و یا زائدات و ضایعات آنها میباشند.

میدانیم که منشاء منابع فسیلی نیز منابع زیست توده میباشد ولی تفاوت آنها در این است که منابع فسیلی از منابع زیست توده که در گذشته بسیار دور زنده بودند و تحت شرایط فشار و دمای خاص حاصل شده­اند(دهها میلیون سال پیش).

اتحادیه اروپا مطابق ابلاغیه ۲۰۰۰/۱۷۷/EC جهت توسعه استفاده از زیست توده در تولید برق در بازار داخلی اروپا تعریف زیست توده را به شکل زیر مطرح نمود:

زیست توده کلیه اجزاء قابل تجزیه زیستی از محصولات، فاضلابها و زایدات کشاورزی (شامل مواد گیاهی و حیوانی)، صنایع جنگلی و سایر صنایع مرتبط، فاضلابها و زباله­های تجریه­پذیر زیستی شهری و صنعتی می باشد.
انرژی بیوگاز

به مجموعه گاز هایی كه در اثر تخمیر مواد آلی (فضولات انسانی، حیوانی و گیاهی) در یك دامنه دمای معین و PH مشخص در نتیجه فقدان اكسیژن و فعالیت باكتری های غیر هوازی خصوصاً باكتری های متان زا در محفظه تخمیر تولید می شود، بیوگاز گفته می شود.

این گاز به صورت طبیعی در باتلاق ها و مرداب ها و یا مكان های دفع زباله های شهری مشاهده می شود.

این گاز نوعی از سوخت نیز به حساب می آید دارای ۶۰ درصد متان و ۳۰ درصد دی اكسید كربن و ۱۰ درصد مخلوطی از هیدروژن، اكسیژن و منو اكسید كربن است ولی تركیب اصلی بیوگاز، گاز متان است كه این گاز در زمره گازهای قابل اشتغال محسوب می شود. متان، گازی است بی رنگ و بی بو كه اگر یك فوت مكعب آن بسوزد، ۲۵۰ كیلو كالری انرژی حرارتی تولید می شود. 

در طی قرن دهم قبل از میلاد مسیح در آشور(شمال عراق كنونی ) از این گاز برای گرم كردن آب  جهت حمام استفاده می شد. در سال ۱۸۵۹ اولین دستگاه تخمیر غیر هوازی در بمبئی هند ساخته شد و در سال ۱۸۶۰ میلادی  به وسیله شخصی به نام اچ موراس این دستگاه برای تصفیه مواد جامد فاضلاب به كار گرفته شد.

در نیمه اول قرن ۲۰ در بسیاری از كشورهای اروپایی دستگاه های تولید كننده بیوگاز و استفاده از گاز حاصله در مواردی همچون پخت و پز، تأمین روشنایی و به عنوان سوخت در وسائل نقلیه توسعه یافت، كه كشور های هند و چین در این زمینه پیشتاز بودند.

بیش از نیم قرن پیش در تصفیه خانه های فاضلاب های شهری در اروپا از گاز متان استفاده می شده است. اما استفاده قطعی از بیوگاز پس از جنگ جهانی دوم به بعد مطرح شد و در ده سال اخیر رو به گسترش است.

برای دانلود انیمیشن شبیه سازی نیروگاه بیوماس که به صورت کلی شماتیکی از یک نیروگاه زباله سوز را به تصویر کشیده است به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com

در همین زمینه میتوانید مقاله اموزشی نیروگاههای بیوماس را از لینک زیر دریافت نمایید:

دانلود کنید.طبقه بندی: مولتی مدیا های مهندسی، 
برچسب ها: دانلود انیمیشن شبیه سازی نیروگاه زباله سوز(بیوماس) انرژی زیست توده (بیوماس) زیست توده ترجمه لغت انگلیسی بیوماس(Biomass ) می­باشد برای زیست توده تعاریف مختلف و متنوعی در جهان مطرح می­باشد. بعنوان یک تعریف ساده میتوان گفت: زیست توده شامل کلیه موادی در طبیعت میشود که در گذشته نزدیک جاندار بوده، از موجودات زنده بعمل آمده و یا زائدات و ضایعات آنها میباشند. میدانیم که منشاء منابع فسیلی نیز منابع زیست توده میباشد ولی تفاوت آنها در این است که منابع فسیلی از منابع زیست توده که در گذشته بسیار دور زنده بودند و تحت شرایط فشار و دمای خاص حاصل شده­اند(دهها میلیون سال پیش). اتحادیه اروپا مطابق ابلاغیه ۲۰۰۰/۱۷۷/EC جهت توسعه استفاده از زیست توده در تولید برق در بازار داخلی اروپا تعریف زیست توده را به شکل زیر مطرح نمود: زیست توده کلیه اجزاء قابل تجزیه زیستی از محصولات، فاضلابها و زایدات کشاورزی (شامل مواد گیاهی و حیوانی)، صنایع جنگلی و سایر صنایع مرتبط، فاضلابها و زباله­های تجریه­پذیر زیستی شهری و صنعتی می باشد. انرژی بیوگاز به مجموعه گاز هایی كه در اثر تخمیر مواد آلی (فضولات انسانی، حیوانی و گیاهی) در یك دامنه دمای معین و PH مشخص در نتیجه فقدان اكسیژن و فعالیت باكتری های غیر هوازی خصوصاً باكتری های متان زا در محفظه تخمیر تولید می شود، بیوگاز گفته می شود. این گاز به صورت طبیعی در باتلاق ها و مرداب ها و یا مكان های دفع زباله های شهری مشاهده می شود. این گاز نوعی از سوخت نیز به حساب می آید دارای ۶۰ درصد متان و ۳۰ درصد دی اكسید كربن و ۱۰ درصد مخلوطی از هیدروژن،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1392/09/28

دانلود جزوه مبانی برق

جزوه مبانی برق که در این پست برای دانلود تقدیم حضور شما میگردد به بررسی انواع تجهیزات مورد استفاده در مدارهای الکتریکی و تشریح فرمول ها و روابط بین قطعات و مدارهای الکتریکی میپردازد.

در این جزوه به بررسی مقاومت الکتریکی ، قوانین KVL و KCL ، قانون ماکسول ، مدارهای الکتریکی ، قانون اهم ، خازن ها ، سلف یا سیم پیچ ، توابع مهم و پرکاربرد مهندسی برق نظیر تابع سینوس ، تابع پله ، تابع ضربه و توابع ترکیبی ، مدارهای مرتبه اول ، ترانزیستور ، جریان اشباع معکوس ، پدیده بهمنی ، دیود خازنی ، دیود تونلی ، دیود LED ، دیود نوری ، کاربردهای ترانزیستورها و دیودها ، الکترونیک صنعتی ، تایریستور ، کاربرد تایریستور ، ترایاک ، کلیدهای قدرت ، سکسیونر ، دیژنکتور ، باسبار ، بریکر ، اشنایی با نمادهای الکتریکی ، اشنایی با استاندارهای برق ، کنتورها ، میکروپروسسور ، معماری هاروارد ، انواع CPU ، انواع حافظه ، کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی یا PLC ، تفاوت دیجیتال و انالوگ و... پرداخته شده است.

برای دانلود جزوه مبانی برق به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com

برای دانلود جزوه تکمیلی مبانی برق به لینک زیر مراجعه فرمایید :
طبقه بندی: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی، 
برچسب ها: دانلود جزوه مبانی برق جزوه مبانی برق که در این پست برای دانلود تقدیم حضور شما میگردد به بررسی انواع تجهیزات مورد استفاده در مدارهای الکتریکی و تشریح فرمول ها و روابط بین قطعات و مدارهای الکتریکی میپردازد. در این جزوه به بررسی مقاومت الکتریکی، قوانین KVL و KCL، قانون ماکسول، مدارهای الکتریکی، قانون اهم، خازن ها، سلف یا سیم پیچ،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
دانلود کتاب المان محدود براساس محاسبات خستگی 

کتاب المان محدود براساس محاسبات خستگی نوشته دکتر بیشاب و دکتر شرات از اساتید دانشگاههای انگلیس یک رفرنس مناسب برای تحلیل خستگی براساس روش المان محدود می باشد که دراین پست برای دانلود تقدیم حضورتان میگردد.
فهرست مطالب کتاب المان محدود براساس محاسبات خستگی به شرح زیر می باشد :

فصل اول  : مقدمه

فصل دوم : چرا روش المان محدود مبنای طراحی بررسی خستگی ؟

فصل سوم : فلسفه ای متفاوت و مدل های تخمین عمر

فصل چهارم : رویکرد تنش - طول عمر (S-N)

فصل پنجم : رویکرد کرنش - طول عمر (e - N)

فصل ششم : انالیز گسترش ترک با استفاده از LEFM

فصل هفتم : انالیز خستگی چندمحوره

فصل هشتم : انالیز خستگی به کمک ارتعاشات

فصل نهم : ساختار مدل المان محدود و انتشار پس پردازش

برای دانلود کتاب المان محدود براساس محاسبات خستگی به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.comطبقه بندی: کتابهای مهندسی، 
برچسب ها: دانلود کتاب المان محدود براساس محاسبات خستگی کتاب المان محدود براساس محاسبات خستگی نوشته دکتر بیشاب و دکتر شرات از اساتید دانشگاههای انگلیس یک رفرنس مناسب برای تحلیل خستگی براساس روش المان محدود می باشد که دراین پست برای دانلود تقدیم حضورتان میگردد. فهرست مطالب کتاب المان محدود براساس محاسبات خستگی به شرح زیر می باشد : فصل اول : مقدمه فصل دوم : چرا روش المان محدود مبنای طراحی بررسی خستگی ؟ فصل سوم : فلسفه ای متفاوت و مدل های تخمین عمر فصل چهارم : رویکرد تنش - طول عمر (S-N) فصل پنجم : رویکرد کرنش - طول عمر (e - N) فصل ششم : انالیز گسترش ترک با استفاده از LEFM فصل هفتم : انالیز خستگی چندمحوره فصل هشتم : انالیز خستگی به کمک ارتعاشات فصل نهم : ساختار مدل المان محدود و انتشار پس پردازش برای دانلود کتاب المان محدود براساس محاسبات خستگی به لینک زیر مراجعه فرمایید : دانلود کنید. پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1392/09/28
دانلود مقالات مهندسی برق
دانلود مقالات مهندسی برق با موضوعات پایداری دینامیکی ، کیفیت توان ، کنترل کننده ها درسیستم های قدرت ، هارمونیک ها در شبکه های قدرت ، کاربردهای الگوریتم های مختلف در مهندسی برق ، مدولاسیون ف رادار ، پایدارسازی توان و...

چکیده ای از مقالات ارائه شده جهت دانلود را درادامه مشاهده میفرمایید :

افزایش پایداری دینامیكی با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت و ادوات FACTS

چكیده
در این مقاله هماهنگی بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری مورد بررسی قرار گرفته است. به طوری كه هماهنگی پایدارساز و جبرانگر وار (VAR) استاتیكی به عنوان یك مشكل بهینه سازی با یك تابع هدف مبتنی بر مقادیر ویژه مدل شده است. بنابراین باید پارامترهای آنها را بصورت بهینه طراحی کرد تا ضمن کاهش اثر متقابل آنها بر یکدیگر میرایی سیستم به نحو قابل ملاحظه¬ای افزایش یابد. در اینجا، با استفاده از روش هوشمند الگوریتم ژنتیک (GA)، پارامترهای بهینه  PSSو SVC را بدست می آوریم و سپس طرح پیشنهادی را روی سیستم مورد نظر آزمایش می كنیم. نتایج شبیه سازی غیرخطی، حاكی از نیرومندی طرح پیشنهادی است.

طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای ژنراتور القایی دو تغذیه در سیستم قدرت

چکیده
 یکی از موارد مهم استانداردهای بهره‌برداری، ارزیابی پایداری دینامیکی سیستم بهم پیوسته و مدلسازی متناظر با آن است. این بررسی اطمینان می‌دهد که متعاقب یک اغتشاش بزرگ، مولدهای برق بعد از اغتشاش، بطور سنکرون باقی بمانند. از آنجایی که مدلسازی صحیح توربین بادی، برای شبیه سازی و بررسی پایداری دینامیکی نیروگاه های بادی امری ضروری است، در این مقاله، یک مدل دینامیکی، برای طراحی یک پایدارساز سیستم قدرت (PSS) روی نیروگاه بادی‌ای که از DFIG استفاده می کند، بکار گرفته خواهد شد. تاثیر پایدار ساز سیستم قدرت روی مزرعه بادی DFIG، سبب میرایی هر چه بیشتر سیستم خواهد گردید. نتایج شبیه سازی، کارایی موثر استفاده از پایدار ساز سیستم قدرت را برای DFIG تایید می‌کند.
واژه‌های کلیدی: توربین بادی، ژنراتور القایی دو تغذیه (DFIG)، پایدار ساز سیستم قدرت (PSS)، کنترلر اندازه و زاویه شار(FMAC)

طراحی کنترل کننده مد لغزشی و کاربرد آن در سیستمهای آشوب

چكیده‌
 در این مقاله روش طراحی کنترل کننده مد لغزشی، بعنوان یک روش طراحی کنترل کننده مقاوم برای سیستم های غیر خطی معرفی می گردد. همچنین محدودیت ها و مشکلات این کنترل کننده و روش های غلبه بر آن مورد بررسی قرار می گیرند. در این راستا، با ارائه یک روش ابتکاری جدید در طراحی کنترل کننده مد لغزشی، از آن بعنوان یک کنترل کننده آشوب در همزمان سازی دو سیستم آشوب گونه مدار چوا استفاده می گردد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده برتری های این روش نسبت به سایر روش ها می باشد.

تشخیص و طبقه بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک

چكیده:
 پدیده های کیفیت توان در رنج وسیع و طول زمانی متفاوت و دامنه های مختلف اتفاق می افتد. بنابراین آنالیز موج برای شناسایی این پدیده ها مشکل است. تبدیل موجک یک ابزار قوی و یک روش کارا جهت شناسایی و دسته بندی این پدیده ها به شمار می رود. در تحلیل موجک، سیگنال به سطوح فرکانسی مختلف تجزیه می شود و هر سطح اطلاعات خاصی در باند فرکانسی مربوطه به ما می دهد. تبدیل موجک مانند یک فیلتر عمل می کند و اگر فرکانس هایی به غیر از فرکانس قدرت در سیگنال وجود داشته باشد انرژی آن ها را مشخص می کند. انواع پدیده ها با فرکانس های مختلف از جمله فلیکر، مولفه DC، حالت های گذرا و شکاف با توجه به انرژی سطوح مختلف فرکانس قابل تشخیص هستند. مشخصات این پدیده ها با بررسی جزئیات سطوحی که حاوی باند فرکانسی پدیده مربوطه هستند اندازه گیری می شوند

نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك

چكیده:
در این مقاله روشی برای نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین استاتیكی حالت هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك پیشنهاد شده و نتایج استفاده از این روش با روش حذف ترتیبی  در شبكه قدرت استاندارد چهارده باس IEEE مقایسه شده است.

کاهش موقتی ولتاژ و بررسی عوامل آن

چكیده‌ :
امروزه ارزیابی پدیده‌های کیفیت توان اهمیت فراوانی یافته‌اند. یکی از مهم‌ترینِ این پدیده‌ها کاهش موقتی ولتاژ (sag) می‌باشد. در این مقاله کاهش موقتی ولتاژ مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این منظور پس از معرفی sag به عوامل ایجاد این پدیده اشاره می‌شود، در ادامه اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین نرخ sag اشاره گردیده و در انتها عامل اصلی در اندازه و نرخ وقوع sag بیان می گردد.

طراحی منبع ولتاژ سه فاز با استفاده از تکنیک مدولاسیون پهنای پالسِ بردارِ فضایی جهت تغذیه موتور القایی

چكیده‌ :
در این مقاله روشی جدید برای طراحی یک منبع ولتاژ سوئیچینگ جهت راه اندازی و کنترل یک موتور القایی سه فاز ارائه می‌گردد. به این منظور جهت تغذیه موتور القایی اینورتر منبع ولتاژ استفاده گردیده و در مکانیزم کلیدزنی آن از روش مدولاسیون بردار فضایی (SVM) استفاده می‌گردد. این روش یک روش پیچیده و قوی بوده و یکی از بهترین روش های مدولاسیون پهنای پالس (PWM) برای استفاده در درایوهای دارای فرکانس متغیر می‌باشد. با استفاده از این روش طیف هارمونیکی شکل موج ولتاژ کاهش یافته و همچنین رنج مدولاسیون خطی نسبت به روش‌های مبتنی بر موج حامل (CB-PWM) افزایش می‌یابد.


تصحیح کمبود ولتاژ ناشی از راه‌اندازی موتور القائی با استفاده از جبرانگر     D-Statcom

چکیده:
با پیشرفت سریع تكنولوژی در فرآیندهای كنترل صنعتی، مشتریان صنعتی بزرگ تقاضامند كیفیت توان بیشتر می‌باشند. در میان همه طبقه‌بندیهای اغتشاشات الكتریكی، كمبود ولتاژ مشکل اساسی در این فرآیندهای اتوماتیك است. یکی از علل ایجاد این پدیده، راه‌اندازی موتورهای القائی بزرگ می باشد. در این مقاله به بررسی کمبود ولتاژ ایجاد شده در راه اندازی موتور القائی و جبرانسازی آن توسط جبرانگر سنکرون استاتیکی توزیع با استفاده از سیستم کنترل مستقیم پرداخته و با بهره‌گیری از نرم‌افزار PSCAD/EMTDC، نحوه جبرانسازی بر روی یك شبكه استاندارد IEEE، مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت

بررسی روش های مختلف پایدارسازی سیستم های قدرت

چكیده‌ :
امروزه بررسی پایداری سیستم‌های قدرت دارای اهمیت فراوانی می‌باشد؛ در این مقاله با توجه به اهمیت این مسئله روش‌های پایدارسازی مدل سیگنال کوچک ژنراتور سنکرون متصل به شین بی‌نهایت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تکنیک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ در روش اول با استفاده از فیدبک‌های گینی سیستم قدرت پایدار می‌گردد، البته این روش مستقیماٌ به صورت عملی قابل اجرا نمی‌باشد. در روش دوم نیز از یک کنترل کننده برای پایدارسازی سیستم قدرت استفاده می‌شود. این کنترل کننده از سیگنال تغییرات سرعت زاویه‌ای ژنراتور سنکرون فیدبک گرفته و یک سیگنال کنترلی به ولتاژ مرجع ژنراتور سنکرون اضافه می‌نماید. در این مقاله تکنیک‌های پایدارسازی مدل سیگنال کوچک ژنراتور سنکرون در نقاط کاری مختلف مطرح گردیده و معایب و مزایای هر یک از تکنیک‌ها بیان می‌گردد.

ارائه یک روش دیجیتال برای استخراج مشخصات هدف در رادار CW-FM

چكیده‌
 - این مقاله، روشی جدید جهت  تعیین سرعت و فاصله هدف، در رادار های FM سینوسی (CW-FM) ارائه می کند. در این روش، فرکانس لحظه ای موج دریافتی در گیرنده، با استفاده از شمارش نقاط عبور از صفر موج دریافتی (پس از انتقال به باند پایه) محاسبه شده و اطلاعات مورد نیاز از آن استخراج می گردد. روش ارائه شده بوسیله نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است.

برای دانلود مقالات مهندسی برق به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com
طبقه بندی: سایر رشته های مهندسی، 
برچسب ها: دانلود مقالات مهندسی برق دانلود مقالات مهندسی برق با موضوعات پایداری دینامیکی، کیفیت توان، کنترل کننده ها درسیستم های قدرت، هارمونیک ها در شبکه های قدرت، کاربردهای الگوریتم های مختلف در مهندسی برق، مدولاسیون ف رادار، پایدارسازی توان و... چکیده ای از مقالات ارائه شده جهت دانلود را درادامه مشاهده میفرمایید : افزایش پایداری دینامیكی با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت و ادوات FACTS چكیده در این مقاله هماهنگی بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری مورد بررسی قرار گرفته است. به طوری كه هماهنگی پایدارساز و جبرانگر وار (VAR) استاتیكی به عنوان یك مشكل بهینه سازی با یك تابع هدف مبتنی بر مقادیر ویژه مدل شده است. بنابراین باید پارامترهای آنها را بصورت بهینه طراحی کرد تا ضمن کاهش اثر متقابل آنها بر یکدیگر میرایی سیستم به نحو قابل ملاحظه¬ای افزایش یابد. در اینجا،
ارسال توسط سهیل پوررحیمی
(تعداد کل صفحات:203)      [...]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
کدوم بخش تو این وبلاگ بیشتر مورد علاقه شماست؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
پایگاه مرجع

توضیح عکس
*******
توضیح عکس
*******

ابزار وبمستر

خرید شارژ

دانلود