نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

تاریخ انتشار : 1392/12/8 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

بالانس چرخ های خودرو و اثرات آن

مقدمه

 هم راستایی صحیح چرخ ها به منظور توزیع سایش در تمام سطح لاستیک و همچنین دستیابی به کنترل دقیق فرمان ، لازم و ضروری می باشد. وجود سایش نامتقارن در سطح لاستیک های عقب و جلو باید به طور منظم بررسی شود. مشاهده تغییر در وضعیت رانندگی و عکس العمل ناموزون فرمان نیز می تواند ناشی از عدم هم راستایی (بالانس) چرخ ها باشد.

 

 

هم راستا کردن چرخ ها نتایج ارزشمندی همانند رانندگی آسانتر ، عملکرد بهتر خودرو و آسایش بیشتر را به همراه دارد. لازم به توضیح است که هم راستایی معادل فارسی کلمه بالانس (Balance) می باشد.

 

 

 

مفهوم هم راستایی (بالانس) چرخ ها

 

هم راستایی چرخ های یک خودرو در صورتی تامین می شود که تمام تجهیزات مربوط به جلوبندی و فرمان ، سالم بوده و چرخ به صورت مستقیم و صحیح دوران کند. با توجه به انعطاف پذیری و متحرک بودن برخی از قطعات جلوبندی ، سایش و فرسودگی برخی از قطعات مربوط به آن ، غیرقابل اجتناب می باشد. با سایش این قطعات ، عدم هم راستایی در چرخ ها رخ می دهد. این امر باعث وارد آمدن بار و در نتیجه ، فرسایش بیشتر در قطعات می شود. نتیجه حاصل از این فرسایش ، عدم چرخش مستقیم و آزادانه چرخ ها می باشد که این امر ، دلیل اصلی ساییدگی سریع و نامتقارن لاستیک ها می باشد.

 

هم راستایی چرخ ها به این صورت تعریف می شود : «موقعیت صحیح چرخ ها نسبت به خودرو».

 

 

هنگامی که چرخ ها به صورت درست هم راستا باشند ، تمایل به حرکت صحیح و رو به جلو دارند. با بر هم خوردن این هم راستایی ، چرخ ها در برابر تغییر وضعیت فرمان ، مقاومت می کنند. هم راستا بودن چرخ ها باعث کاهش مصرف سوخت و سایش لاستیک ها می شود. در شرایط عدم هم راستایی ، چرخ ها علاوه بر حرکت طبیعی رو به جلو ، اندکی تمایل به حرکت به سمت کناره ها نیز دارند که باعث سایش لاستیک ها می شود.

 

امروزه برای محاسبه و رفع زوایای هم راستایی چرخ های خودرو از تجهیزات کامپیوتری استفاده می شود. این زوایا شامل «زوایای غیر قابل اصلاح» و «زوایای قابل اصلاح» می شود. زوایای غیرقابل اصلاح ، زوایایی هستند که قطعات جلوبندی آنها نیاز به تعمیر یا تعویض دارند. زوایای قابل اصلاح شامل موارد زیر می باشند :

 

 

- زاویه انحراف تو

این انحراف به وضعیتی گفته می شود که در آن با مشاهده خودرو از بالا زاویه ای بین چرخ ها ایجاد می شود که آنها را متمایل به حرکت به سوی هم یا دور از هم می کند. این نوع انحراف چرخ ها مهمترین و موثرترین عامل در سایش های نامتقارن لاستیک است.

 

 

- زاویه انحراف کمبر

این انحراف به وضعیتی گفته می شود که در آن با مشاهده خودرو از جلو ، صفحه تقارن چرخ ها از حالت عمودی خارج شده و به یک سمت متمایل می شود. چرخ هایی که بخش بالایی آنها به سمت خودرو منحرف می شود دارای «انحراف کمبر منفی» و چرخ هایی که بخش بالایی آنها به سمت بیرون خودرو منحرف می شوند ، دارای «انحراف کمبر مثبت» می باشند.

 

 

- زاویه انحراف کستر

این انحراف به وضعیتی گفته می شود که در آن با مشاهده خودرو از کنار ، زاویه محور فرمان نسبت به خط عمودی فرضی گذرنده از مرکز چرخ تغییر کرده و به یک سمت متمایل می شود. «انحراف کستر مثبت» هنگامی رخ می دهد که محور فرمان نسبت به خط فرضی مذکور به سمت عقب متمایل شود. در صورتی که این انحراف به سمت جلو باشد ، در این صورت به آن «انحراف کستر منفی» گفته می شود. برطرف کردن این انحراف باعث پایداری خودرو و کنترل آسان تر فرمان می شود.

 

 

- زاویه انحراف تراست

این انحراف در ارتباط با تمام چرخ ها نسبت به هم و همچنین نسبت به خط محور فرضی گذرنده از دو سپر عقب و جلو تعریف می شود. خط تراست ، به خطی گفته می شود که در راستای حرکت چرخ های عقب قرار دارد. در خودروهایی که امکان تنظیم سیستم تعلیق عقب دارند ، این انحراف قابل اصلاح است. چنانچه خودروی شما دارای امکان تنظیم سیستم تعلیق نیست ، زاویه تراست با هم راستا کردن چرخ های جلو نسبت به چرخ های عقب قابل اصلاح است.

 

 

 

انجام بالانس های دوره ای

 

هم راستایی صحیح چرخ های خودرو یک امر لازم و ضروری است که به صورت دوره ای باید بررسی شود. هم راستایی غیر صحیح چرخ ها نه تنها باعث افزایش سایش لاستیک ها می شود ، بلکه باعث افزایش مصرف سوخت خودرو نیز می گردد. علاوه بر هم راستایی ، لاستیک ها و چرخ ها (هم چرخ های عقب و هم چرخ های جلو) باید به صورت دینامیک بالانس شوند. پیشنهاد ما استفاده از دستگاه های بالانس کامپیوتری برای بالانس چرخ ها جدا از خودرو می باشد.

 

 

 

زمان بالانس کردن چرخ ها

 

چرخ ها در شرایط زیر نیاز به بالانس دارند :

 

۱- نصب لاستیک جدید

۲- جابه جا کردن چرخ های خودرو

۳- پس از پنچرگیری ، آپارات یا سایر تعمیرات

 

همچنین به محض مشاهده اولین لرزش ها یا تکان های شدید در هنگام رانندگی یا ساییدگی غیرمعمول لاستیک ها ، بالانس بودن چرخ ها را بررسی کنید. لرزش یا ساییدگی غیر متعارف لاستیک ممکن است به دلیل هم راستا نبودن یا اشکالات مکانیکی چرخ نیز رخ دهد. برای کشف دلیل اصلی مشکل ، به متخصصان در مکان های مجاز بالانس مراجعه کنید.

 

 

 

 انواع مختلف بالانس چرخ

 

چرخ به دو روش بالانس می شود. یکی استاتیکی (ایستا) و دیگری دینامیکی (پویا).

 

در روش بالانس استاتیکی ، چرخ روی یک محور افقی قابل گردش نصب می شود. چنانچه نقطه عدم توازن به دلیل وزن بیشتر در پایین قرار بگیرد ، درست در نقطه مقابل آن یعنی در نقطه بالا یک وزنه بالانس در لبه رینگ درج می گردد. پس از تعبیه صحیح وزنه یا وزنه های بالانس ، نواحی نامتقارن از بین می روند. چرخ نامتقارن باعث ایجاد ضربه یا تکان هایی در خودرو ، در هنگام حرکت آن شده و بخش های نامتقارن لاستیک نسبت به سایر نواحی آن دچار ساییدگی زود هنگام خواهد شد.

 

بالانس استاتیکی و نحوه تعبیه وزنه های بالانس

 

اما در روش بالانس دینامیکی (دو صفحه ای) علاوه بر تشخیص نواحی نامتقارن چرخ که در روش استاتیکی بیان شد ، عدم توازن چرخ نسبت به صفحه تقارن عمودی آن نیز بررسی و در صورت لزوم رفع می شود. عدم توازن دینامیکی به صورت ارتعاشات قابل توجهی در خودرو نمود پیدا می کند. این مشکل با هموزن و بالانس کردن چرخ نسبت به صفحه تقارن عمودی رفع می شود.

 

بالانس دینامیکی و نحوه تعبیه وزنه های بالانس

 

نکته : لاستیک های رادیال همیشه باید به روش دینامیکی بالانس شوند.

 

 

 

تاثیر بالانس نبودن چرخ ها بر مقدار ساییدگی لاستیک ها

 

به منظور عملکرد صحیح و بدون نقص یک لاستیک ، مجموع وزن آن به همراه رینگ باید حول محور گردش و همچنین نسبت به صفحه تقارن عمودی به طور یکسان توزیع شده باشد. هر گونه عدم تقارن وزنی (بالانس نبودن) در مجموعه رینگ و لاستیک ، باید به وسیله وزنه های بالانس به دقت رفع شود. بالانس نبودن چرخ ها منجر به سایش بیش از حد آج (گل) در ناحیه ای از لاستیک که وزن بیشتری را تحمل می کند خواهد شد.

 

مفهوم عدم بالانس استاتیکی و دینامیکی (برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید)

 

 

 اقدامات لازم در صورت احساس لرزش در خودرو

 

در هنگام احساس لرزش در خودرو باید توجه ویژه ای به آن داشت. برای سهولت در تشخیص دلیل احتمالی و رفع لرزش ، باید لاستیک ها را از نظر وجود سایش نامتعارف بررسی کرد. در صورتی که لرزش خودرو ناشی از لاستیک ها باشد و به آن توجه کافی نشود ، می تواند منجر به سایش مفرط لاستیک و خرابی قطعات جلوبندی شود. این مشکل می تواند خطرساز باشد.

 

 

 

مفاهیم

 

 

۱- مفهوم انحراف تو در چرخ ها

این نوع انحراف ، برابر اختلاف فاصله بین بخش جلویی دو چرخ واقع بر یک محور و بخش عقبی آنها می باشد. عدم وجود انحراف تو باعث غلتیدن چرخ ها به صورت کاملا موازی نسبت به هم ، با ایجاد رد کامل لاستیک (رد فرضی) و هم اندازه با پهنای لاستیک بر روی جاده شده و کنترل فرمان را تسهیل می کند. به منظور کنترل بهینه خودرو و جلوگیری از انحراف فرمان ، به مقدار اندکی زاویه انحراف تو به سمت داخل در نظر گرفته می شود. ولی باید در نظر داشت که زیاد شدن این زاویه سبب سایش حاشیه بیرونی لاستیک می شود. از سوی دیگر زیاد شدن این انحراف به سمت بیرون خودرو باعث سایش کناره های داخلی لاستیک خواهد شد.

 

 

در لاستیک های رادیال ، در نتیجه این انحراف ، انواع دیگری از سایش مشاهده شده است. سایش هایی از قبیل سایش مورب و سایش کلی سطح لاستیک. وجود زاویه انحراف تو در چرخ های عقب نیز باعث سایش های نامتعارف در لاستیک می شود. علاوه بر این ، انحراف تو باعث عدم انطباق خط تراست (حرکت) خودرو نسبت به خط تقارن آن شده که مسبب مشکلاتی در حرکت و همچنین بروز اشکال در چرخ های جلو خواهد شد.

 

 

 

۲- مفهوم انحراف کمبر در چرخ های خودرو

 

کمبر به مقدار انحراف قسمت بالای چرخ به سمت داخل یا خارج خودرو گفته می شود. کمبر منفی ، انحراف قسمت بالای چرخ به سمت داخل و کمبر مثبت ، انحراف قسمت بالای چرخ به سمت خارج خودرو می باشد. زیاد بودن کمبر منفی باعث شدت یافتن مقدار سایش لبه داخلی لاستیک و زیاد بودن کمبر مثبت باعث شدت یافتن مقدار سایش لبه خارجی لاستیک می شود.

 

وضعیت های مختلف وضعیت کمبر (برای مشاهده تصویر کامل کلیک نمایید)

 

انحراف کمبر ممکن است بر روی یکی از چرخ ها به صورت مثبت و در چرخ مقابل واقع بر همان محور به صورت منفی ایجاد شود. همچنین ممکن است هر دو چرخ دچار انحراف مثبت یا منفی شوند. در برخی از موارد ، انحراف های کمبر نامساوی در چرخ ها باعث انحراف یا کشیدگی خودرو به سمتی شده که دارای انحراف کمبر بزرگتر می باشد.

 

 

 

۳- مفهوم انحراف کستر در چرخ های خودرو

 

کستر به تمایل یا انحراف محور فرمان خودرو به سمت جلو (منفی) یا عقب (مثبت) گفته می شود. زاویه کستر در هیچ خودرویی به طور مطلق صفر (عمودی) نیست ، اما همیشه بر یک زاویه اولیه مثبت تنظیم می شود. دوچرخه مثال خوبی برای توصیف زاویه کستر می باشد. بخش بالایی دوشاخ جلوی تمام دوچرخه ها که چرخ جلو بر روی آن نصب می شود ، به سمت عقب تمایل دارد که باعث ایجاد کستر مثبت در چرخ می شود. هدف اصلی از ایجاد زاویه کستر اولیه ، حفظ کنترل و هدایت خودرو می باشد که باعث افزایش تمرکز و تسلط در کنترل فرمان و باز گرداندن خودکار خودرو به خط مستقیم پس از دور زدن می شود.

 

عدم در نظر گرفتن زاویه کستر اولیه ، باعث انحراف ، لرزش و کاهش تسلط در کنترل فرمان خودرو می شود. کستر مثبت زیاد ، باعث مشکل شدن رانندگی ، تاب دار شدن چرخ ها و در نهایت ، سایش لاستیک ها می شود. انحراف کستر نامساوی در چرخ ها باعث انحراف و تمایل خودرو به سمت چرخی که دارای کستر کمتری است می شود. در صورتی که زاویه کستر از محدوده مجاز تعیین شده توسط تولید کننده خودرو خارج شود ، به دلیل انحراف کمبر ایجاد شده در سر پیچ ها ، سایش لاستیک ها رخ می دهد. قطعات لق یا فرسوده سیستم جلوبندی و تعلیق ، علاوه بر ایجاد زاویه انحراف کستر ، باعث تولید انحراف های کمبر و تو شده که نتیجه آن ، سایش لاستیک می باشد.

 
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: بالانس چرخ های خودرو و اثرات آن مقدمه هم راستایی صحیح چرخ ها به منظور توزیع سایش در تمام سطح لاستیک و همچنین دستیابی به کنترل دقیق فرمان , لازم و ضروری می باشد. وجود سایش نامتقارن در سطح لاستیک های عقب و جلو باید به طور منظم بررسی شود. مشاهده تغییر در وضعیت رانندگی و عکس العمل ناموزون فرمان نیز می تواند ناشی از عدم هم راستایی (بالانس) چرخ ها باشد. هم راستا کردن چرخ ها نتایج ارزشمندی همانند رانندگی آسانتر , عملکرد بهتر خودرو و آسایش بیشتر را به همراه دارد. لازم به توضیح است که هم راستایی معادل فارسی کلمه بالانس (Balance) می باشد. مفهوم هم راستایی (بالانس) چرخ ها هم راستایی چرخ های یک خودرو در صورتی تامین می شود که تمام تجهیزات مربوط به جلوبندی و فرمان , سالم بوده و چرخ به صورت مستقیم و صحیح دوران کند. با توجه به انعطاف پذیری و متحرک بودن برخی از قطعات جلوبندی , سایش و فرسودگی برخی از قطعات مربوط به آن , غیرقابل اجتناب می باشد. با سایش این قطعات , عدم هم راستایی در چرخ ها رخ می دهد. این امر باعث وارد آمدن بار و در نتیجه ,

تاریخ انتشار : 1394/01/23 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دانلود کتاب مبانی HVAC سری ائودل بخش اول

مبانی HVAC سری ائودل ویرایش 4 عنوان سه کتاب مجزا با عناوین زیر می باشد که در این پست کتاب اول برای دانلود تقدیم حضورتان می گردد.

Audel HVAC Fundamentals Volume 1 Heating Systems, Furnaces, and Boilers

مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل کتاب 1 سیستم های گرمایش ، احتراق و اشتعال و بویلرها


Audel HVAC Fundamentals Volume 2 Heating System Components, Gas and Oil Burners, and Automatic Controls

مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل کتاب 2 تجهیزات سیستم های گرمایشی ، مشعل های سوخت گاز و سوخت مایع و سیستم های کنترل اتوماتیک

Audel HVAC Fundamentals Volume 3 Air-Conditioning, Heat Pumps, and Distribution Systems

مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل کتاب 3 هواسازها ، تهویه مطبوع ، پمپ حرارتی و سیستم های توزیع گرمایشی و سرمایشی

کتاب اول مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل با عنوان سیستم های گرمایش ، احتراق و اشتعال و بویلرها نوشته جیمز برومباف شامل سرفصل های زیر می باشد :

فصل 1 : مقدمه ای بر HVAC

فصل 2 : مبانی گرمایش

فصل 3 : ساختار عایق کاری و تهویه مطبوع

فصل 4 : انتخاب سایز مناسب برای سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع در مناطق مسکونی

فصل 5 : سوخت سیستم های گرمایشی

فصل 6 : سیستم های گرمایشی مبتنی بر گرم کردن هوا

فصل 7 : سیستم گرمایش هیدرونیک

فصل 8 : سیستم های گرمایشی با بخار

فصل 9 : سیستم های گرمایش الکتریکی

فصل 10 : مبانی اشتعال و احتراق کوره ها

فصل 11 : مشعل و کوره گاز

فصل 12 : مشعل و کوره با سوخت مایع

فصل 13 : مشعل و کوره سوخت زغال سنگ ، مشعل و کوره سوخت چوب و مشعل و کوره با سوخت ترکیبی

فصل 14 : کوره های الکتریکی

فصل 15 : بویلرهای گرمایشی اب داغ و بخار

فصل 16 : تبدیل ها در کوره ها و بویلرها

ضمائم

برای دانلود مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل کتاب 1 سیستم های گرمایش ، احتراق و اشتعال و بویلرها به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com

--------------------------------------

در همین زمینه
:: مرتبط با: کتابهای مهندسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود مبانی HVAC سری ائودل , دانلود کتاب های تاسیسات و تهویه مطبوع , Audel HVAC Fundamentals Free Download , بویلر , سیستم های گرمایش احتراق و اشتعال و بویلرها , دانلود مبانی HVAC سری ائودل سیستم های گرمایش احتراق و اشتعال و بویلرها دانلود کتاب مبانی HVAC سری ائودل بخش اول مبانی HVAC سری ائودل ویرایش 4 عنوان سه کتاب مجزا با عناوین زیر می باشد که در این پست کتاب اول برای دانلود تقدیم حضورتان می گردد. Audel HVAC Fundamentals Volume 1 Heating Systems , Furnaces ,

تاریخ انتشار : 1394/01/23 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دانلود کتاب مبانی HVAC سری ائودل بخش دوم

مبانی HVAC سری ائودل ویرایش 4 عنوان سه کتاب مجزا با عناوین زیر می باشد که در این پست کتاب دوم برای دانلود تقدیم حضورتان می گردد.

Audel HVAC Fundamentals Volume 1 Heating Systems, Furnaces, and Boilers

مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل کتاب 1 سیستم های گرمایش ، احتراق و اشتعال و بویلرها


Audel HVAC Fundamentals Volume 2 Heating System Components, Gas and Oil Burners, and Automatic Controls

مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل کتاب 2 تجهیزات سیستم های گرمایشی ، مشعل های سوخت گاز و سوخت مایع و سیستم های کنترل اتوماتیک

Audel HVAC Fundamentals Volume 3 Air-Conditioning, Heat Pumps, and Distribution Systems

مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل کتاب 3 هواسازها ، تهویه مطبوع ، پمپ حرارتی و سیستم های توزیع گرمایشی و سرمایشی

کتاب دوم مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل با عنوان تجهیزات سیستم های گرمایشی ، مشعل های گاز و مایع و سیستم کنترل اتوماتیک شامل سرفصل های زیر می باشد :

فصل 1 : مشعل با سوخت مایع

فصل 2 : مشعل با سوخت گاز

فصل 3 : احتراق به روش سوخت جامد

فصل 4 : ترموستات و رطوبت سنج

فصل 5 : کنترل سوخت مایع و سوخت گاز

فصل 6 : سایر سیستم های کنترلی

فصل 7 : کانال و سیستم های کانال کشی

فصل 8 : پایپینگ ، اتصالات لوله ها و جزئیات سیستم پایپینگ

فصل 9 : والوها و نصب والوها

فصل 10 : بخار و کنترل مسیر هیدرونیک

ضمایم

برای دانلود مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل کتاب 2 تجهیزات سیستم های گرمایشی ، مشعل های گاز و مایع و سیستم کنترل اتوماتیک به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com

--------------------------------------

در همین زمینه :

 :: مرتبط با: کتابهای مهندسی ,
:: برچسب‌ها: پایپینگ , سیستم کنترل اتوماتیک , تهویه مطبوع هواساز گرمایش تاسیسات کانال دانلود ائو , Audel HVAC Fundamentals Volume 2 Heating System Co , مشعل , دانلود کتاب مبانی HVAC ائودل تجهیزات سیستم های گرمایشی مشعل های گاز و مایع و سیستم های کنترل اتوماتی دانلود کتاب مبانی HVAC سری ائودل بخش دوم مبانی HVAC سری ائودل ویرایش 4 عنوان سه کتاب مجزا با عناوین زیر می باشد که در این پست کتاب دوم برای دانلود تقدیم حضورتان می گردد. Audel HVAC Fundamentals Volume 1 Heating Systems , Furnaces ,

تاریخ انتشار : 1394/01/23 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دانلود کتاب مبانی HVAC سری ائودل بخش سوم

مبانی HVAC سری ائودل ویرایش 4 عنوان سه کتاب مجزا با عناوین زیر می باشد که در این پست کتاب سوم برای دانلود تقدیم حضورتان می گردد.

Audel HVAC Fundamentals Volume 1 Heating Systems, Furnaces, and Boilers

مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل کتاب 1 سیستم های گرمایش ، احتراق و اشتعال و بویلرها


Audel HVAC Fundamentals Volume 2 Heating System Components, Gas and Oil Burners, and Automatic Controls

مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل کتاب 2 تجهیزات سیستم های گرمایشی ، مشعل های سوخت گاز و سوخت مایع و سیستم های کنترل اتوماتیک

Audel HVAC Fundamentals Volume 3 Air-Conditioning, Heat Pumps, and Distribution Systems

مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه ائودل کتاب 3 هواسازها ، تهویه مطبوع ، پمپ حرارتی و سیستم های توزیع گرمایشی و سرمایشی

کتاب سوم مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه HVAC ائودل با عنوان تهویه مطبوع ، پمپ حرارتی و سیستم های توزیع گرمایشی و سرمایشی نوشته جیمز برومباف شامل سرفصل های زیر می باشد :

فصل 1 : گرمایش گسترده

فصل 2 : رادیاتور ، مبدل حرارتی و یونیت هیتر

فصل 3 : اجاق ، بخاری ، فر ، کوره و دودکش

فصل 4 : هیترهای ابی

فصل 5 : گرمایش استخر

فصل 6 : اصول تهویه مطبوع

فصل 7 : تهیوه مطبوع و فن های تخلیه

فصل 8 : هواساز

فصل 9 : تجهیزات و متعلقات هواسازها

فصل 10 : پمپ حرارتی

فصل 11 : رطوبت سازها و رفع رطوبت محیط

فصل 12 : فیلترها و تمیزکنندهخ های هوا

ضمایم

برای دانلود مبانی سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه HVAC ائودل کتاب 3 تهویه مطبوع ، پمپ حرارتی و سیستم های توزیع گرمایشی و سرمایشی به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com

--------------------------------------

در همین زمینه :

 :: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: تهویه مطبوع پمپ حرارتی و سیستم های توزیع گرمایشی و , Air Conditioning Heat Pumps Distribution Systems , تهویه مطبوع , دانلود کتابهای مهندسی , تاسیسات حرارتی و برودتی , دانلود کتاب مبانی HVAC سری ائودل بخش سوم مبانی HVAC سری ائودل ویرایش 4 عنوان سه کتاب مجزا با عناوین زیر می باشد که در این پست کتاب سوم برای دانلود تقدیم حضورتان می گردد. Audel HVAC Fundamentals Volume 1 Heating Systems , Furnaces ,

تاریخ انتشار : 1394/01/23 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

تاریخ انتشار : 1394/01/23 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

رقابت طراحی LA 2014:کانسپت Symbiotux پیتربیلت موتورز

طراح خودرو اخبار خودرو concept خودروی مفهومی نمایشگاه طراحی داخلی کامیون truck LA Show فناوری

ورودی پیتربیلت موتورز(Peterbilt Motors)برای رقابت طراحی LA امسال یک کانسپت حمل و نقل ایست که به برسی آینده رابط های ماشین های انسانی برای رانندگان کامیون و مسافرین می پردازد.

در زیر ما گزارش شرح رسمی و طرح های اصلی این پروژه را آورده ایم.

نسل آینده خودروهای مرتبط با هم

آینده حمل و نقل تحت یک تغییر و تحولی  که در آن  خواهیم دید خودروها با یکدیگر ارتباط همزیستی تحت سلطه بر قرار میکنند.وسایل نقلیه مرتبط توسط سنجش پیشرفته،محاسبات،و تکنولوژی ارتباط در مجاورت نزدیک با هم برای بهبود بازدهی،ایمنی،سلامتی و لذت سفر در حرکت می باشند.

 Peterbilt_Motors_Symbiotux_Concept_Design_Panel

یک بخش مهم از این تحول مربوط به نقش راننده کامیون است که در مقام و ارجمند شمردن رشد خواهد کرد.(شبیه به خلبان هواپیما).گروه پیشرو وسایل نقلیه،این راننده نسل بعدی مسافرین و محموله را در گروه تحت پوشش قرار میدهد و در آخر به عنوان اساس حمل و نقل مدرن خدمت خواهد کرد.

 نقش راننده در آینده شبیه به خلبان در وسایل نقلیه


نقش های مسافرین و راننده جاده به چگونه اجرا کردن ارتباط و اثر متقابل با وسایل نقلیه و دیگر چیزها تغییر خواهد کرد.

 Peterbilt_Motors_Symbiotux_Concept_Design_Panel_06

بر اساس درس های ارتباطات انسانی نیرومند،طراحان پیتربیلت باوردارند که این ارتباطات خودرویی همزیگر(Symbiotic) میان آگاهی،ارتباط عالی،و عمل مشترک افزایش میابد.SymbiotUX(تلفظ Symbiotics)یک طرح مفهومی است که به بررسی و شرح چگونگی ارتباط ماشین انسانی و تغییر شکل آن توسط آینده واقعی می پردازد.

 خودروهای مفهومی قابل ارتباط با هم

راننده جاده مسئولیت بزرگتری خواهد داشت;فاصله ها و ارتباط یک وسیله نقلیه "حالت خلبان"(pilot mode) هدف راننده برای بالا بردن امکانات خلبان خواهد بود.این بالا بردن قابلیت خلبان به مسافران امنیت و اطمینان  میدهد و طیف گسترده ای از فعالیت ها که SymbiotUX "حالت مسافر"(passenger mode) می تواند ارائه دهد.

 نسل آینده حمل و نقل و مسافرت با خودروهای همزیستگر

 

تیم طراحی

• Victor Garcia, طراح 

• Bruce Lee, طراح
• David Leetz, طراح
• Derek Sancer, طراح
• Phillip Hall, طراح
• Wesley Slavin, بازاریاب
• Marius Flitar, مهندسی
• Jan Langelius, مهندسی
• Alison Cochran, الکترونیک پیشرفته
• Drew Harbach, ارکترونیک پیشرفته
• Dimitri Medina, سطح پیشرفته
:: برچسب‌ها: رقابت طراحی LA 2014:کانسپت Symbiotux پیتربیلت موتورز طراح خودرو اخبار خودرو concept خودروی مفهومی نمایشگاه طراحی داخلی کامیون truck LA Show فناوری ورودی پیتربیلت موتورز(Peterbilt Motors)برای رقابت طراحی LA امسال یک کانسپت حمل و نقل ایست که به برسی آینده رابط های ماشین های انسانی برای رانندگان کامیون و مسافرین می پردازد. در زیر ما گزارش شرح رسمی و طرح های اصلی این پروژه را آورده ایم. نسل آینده خودروهای مرتبط با هم آینده حمل و نقل تحت یک تغییر و تحولی که در آن خواهیم دید خودروها با یکدیگر ارتباط همزیستی تحت سلطه بر قرار میکنند.وسایل نقلیه مرتبط توسط سنجش پیشرفته , محاسبات , و تکنولوژی ارتباط در مجاورت نزدیک با هم برای بهبود بازدهی , ایمنی , سلامتی و لذت سفر در حرکت می باشند. Peterbilt_Motors_Symbiotux_Concept_Design_Panel یک بخش مهم از این تحول مربوط به نقش راننده کامیون است که در مقام و ارجمند شمردن رشد خواهد کرد.(شبیه به خلبان هواپیما).گروه پیشرو وسایل نقلیه , این راننده نسل بعدی مسافرین و محموله را در گروه تحت پوشش قرار میدهد و در آخر به عنوان اساس حمل و نقل مدرن خدمت خواهد کرد. نقش راننده در آینده شبیه به خلبان در وسایل نقلیه نقش های مسافرین و راننده جاده به چگونه اجرا کردن ارتباط و اثر متقابل با وسایل نقلیه و دیگر چیزها تغییر خواهد کرد. Peterbilt_Motors_Symbiotux_Concept_Design_Panel_06 بر اساس درس های ارتباطات انسانی نیرومند , طراحان پیتربیلت باوردارند که این ارتباطات خودرویی همزیگر(Symbiotic) میان آگاهی ,

تاریخ انتشار : 1394/01/22 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
الکترولس نیکل فرآیندی است که طی آن پوشش آلیاژی نیکل – فسفر روی فلزات و یا غیر فلزات مثل پلاستیک و برد مدار چاپی ایجاد می گردد . فرآیند الکترولس از طریق واکنش شیمیایی و بدون استفاده از منبع الکتریکی خارجی انجام می پذیرد. پوشش حاصله ویژگی های متفاوتی داشته که بستگی به درصد فسفر موجود در آن دارد.

پوشش حاصل از الکترولس نیکل کاملاً یکنواخت ، نسبتاً ترد ، سخت با قابلیت لحیم پذیری خوب و مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش بالا است. با استفاده از عملیات حرارتی در زمانهای طولانی و دمای پایین، سختی پوشش معادل کروم سخت بدست خواهد آمد. این ویژگی ها سبب شده است که الکترولس نیکل در بسیاری از صنایع کاربرد داشته باشد از جمله صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، هوا فضا ، اتومبیل . همچنین می تواند جایگزین مناسبی برای برخی آبکاری های آلیاژی گران و کمیاب باشد.

هیپوفسفیت عامل احیاءکننده یونهای نیکل در محلول است. بسته به فرمولاسیون محلول، پوششهای حاصله شامل 12 – 1 فسفر و حدود 25/0 درصد عناصر دیگر می باشد. پوشش آلیاژی به سه دسته تقسیم می گدد : پوششهای فسفر پایین( 3 – 1 درصد فسفر) ، متوسط ( 7 – 4 درصد فسفر) و فسفر بالا( 7 و بالاتر ). میزان فسفر موجود در پوشش  علاوه بر غلظت هیپو فسفیت سدیم  به  pH  محلول و دمای کاری نیز بستگی دارد. بطورکلی پوششهایی با درصد فسفر بالاتر از 7، ساختاری آمورف داشته و مقاومت به خوردگی بالاو لحیم پذیری خوبی دارند. این پوششها معمولاًاز محلولهای نوع اسیدی الکترولس نیکل با دمای کاری بالا حدود 90 درجه سانتیگراد حاصل می گردد.

یکی از شاخصه های پوشش نیکل حاصل از الکترولس ، یکنواختی آن است. این ویژگی سبب شده است که قطعات با اشکال هندسی پیچیده، با نقاط کور و دور افتاده ، شیار و شکاف و همچنین قطعاتی که سطوح داخلی معادل سطوح خارجی دارند مثل لوله ها، براحتی و با اطمینان صد درصد از ایجاد پوشش، آبکاری شوند.

در آبکاری الکتریکی ، ضخامت پوشش بسیار تحت تاثیر شکل هندسی قطعه و نیز آندها می باشد. همچنین پس از اتمام آبکاری ، برخی عملیات نهایی  مورد نیاز است.

چسبندگی پوشش نیکل از الکترولس نیکل روی عمده فلزات و غیر فلزات بسیار عالیست. برای فلزاتی نظیر آلومینیوم ، جهت افزایش چسبندگی ، معمولاً عملیات حرارتی در دمای 200 – 130 درجه سانتیگراد معادل 400 – 270 درجه فارینهایت در مدت زمان 1 تا 4 ساعت انجام می پذیرد.

عملیات حرارتی سبب جدا شدن فسفر از پوشش شده و ساختار آمورف به ساختار کریستالی تبدیل می شود. با انجام عملیات حرارتی رسانایی پوشش 4 – 3 برابر افزایش یافته همچنین سختی پوشش نیز بهبود می یابد. برای برخی کاربردها درجه حرارت بالا بدلیل تاثیر آن روی ماده پایه و یا تاب برداشتن قطعه، قابل استفاده نبوده لذا جهت دستیابی به ویژگیهای خاص ، عملیات در درجه حرارت پایین تر اما زمان طولانی تر انجام می شود.

عملیات حرارتی معمولاًدر دمای 340 درجه سانتیگراد ( 650 درجه فارینهایت) به مدت 6 – 4 ساعت و یا 290 درجه سانتیگراد ( 550 درجه فارینهایت) به مدت 12 – 10 ساعت برای پوششهای حاصل ازالکترولس نیکل قابل انجام است.

بدلیل سختی بالا، پوشش مقاومت به سایش فوق العاده ای دارد. و تحت شرایط روغنکاری و یا خشک، مقاومت به سایش پوشش برابر کروم سخت می باشد.

به دلیل قابلیت لحیم پذیری خوب پوشش، این فرآیند در صنعت الکترونیک نیز کاربرد ویژه ای دارد.

محصول الکترولس نیکل شرکت مهرگان شیمی در سه افزودنی ساخته شده است. افزودنی اول شامل یونهای نیکل است ، دیگری هیپوفسفیت سدیم  و افزودنی سوم شامل پایدارکننده است. دو افزودنی هم در شارژ و هم در ساخت اولیه محلول استفاده می شوند و افزودنی سوم فقط در ساخت کاربرد دارد. این محلول اسیدی است و pH در محدوده 5 – 4 و دمای حدود 90 درجه سانتیگراد می باشد. در طول کارpH محلول کاهش یافته که باید با آمونیاک 50 درصد افزایش یابد و جهت کاهش pH از اسیدسولفوریک 10 درصد استفاده می شود. 
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: لکترولس نیکل فرآیندی است که طی آن پوشش آلیاژی نیکل – فسفر روی فلزات و یا غیر فلزات مثل پلاستیک و برد مدار چاپی ایجاد می گردد . فرآیند الکترولس از طریق واکنش شیمیایی و بدون استفاده از منبع الکتریکی خارجی انجام می پذیرد. پوشش حاصله ویژگی های متفاوتی داشته که بستگی به درصد فسفر موجود در آن دارد. پوشش حاصل از الکترولس نیکل کاملاً یکنواخت , نسبتاً ترد , سخت با قابلیت لحیم پذیری خوب و مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش بالا است. با استفاده از عملیات حرارتی در زمانهای طولانی و دمای پایین , سختی پوشش معادل کروم سخت بدست خواهد آمد. این ویژگی ها سبب شده است که الکترولس نیکل در بسیاری از صنایع کاربرد داشته باشد از جمله صنایع نفت و گاز , صنایع شیمیایی , هوا فضا , اتومبیل . همچنین می تواند جایگزین مناسبی برای برخی آبکاری های آلیاژی گران و کمیاب باشد. هیپوفسفیت عامل احیاءکننده یونهای نیکل در محلول است. بسته به فرمولاسیون محلول ,

تاریخ انتشار : 1394/01/21 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

آبکاری

احیاء فلزات و رسوب دادن لایه نازک فلزی بر روی اجسام را آبکاری می نامند.فرآیند های آبکاری از منظر نوع احیا فلز ، به دو دسته آبکاری بدون برق ( الکترولس ) و آبکاری الکتریکی تقسیم می شود. بطور کلی اجسامی که آبکاری  می شوند به دو دسته رسانا و نارساناها تقسیم می گردند . آبکاری  مواد رسانا ( فلزات ) در دو حیطه صنعتی و تزئینی انجام می پذیرد. هدف  ازانجام آبکاری در حیطه صنعتی عمدتاً مقابله با خوردگی ، سایش وکاهش تنش داخلی می باشد .

نارساناها با اهداف متنوعی آبکاری می شوند که از آن جمله می توان به رسانا نمودن سطوح در برد مدار چاپی ، کاهش هزینه ها در آبکاری ABS و پلاستیک (شیر آلات و لوازم منزل ) ، آبکاری موم جهت  الکتروفورمینگ ، آبکاری نانو پودرها جهت اهداف Hi Tech اشاره نمود.

انواع آبکاری

آبکاری بدون برق ( الکترولس) : در آبکاری الکترولس لایه فلزی توسط عامل احیا کننده برروی سطوح نارسانا می نشیند، که     می توان به آبکاری نیکل سخت ( الکترولس نیکل – فسفر )، مس ،طلا، پلاتین، قلع اشاره داشت. این نوع آبکاری عمدتا صنعتی می باشد. لایه نشانده شده در این فرآیند به صورت کاملا یکنواخت بوده ، برای درک بهتراین مطلب می توان به قطعاتی با اشکال هندسی پیچیده اشاره داشت که در تمامی گودی ها و لبه ها پوشش به صورت کاملاً یکسان ایجاد می گردد.

آبکاری الکتریکی : آبکاری الکترولیز فرآیندی الکتروشیمیایی می باشد که طی  آن پوشش فلزی توسط جریان الکتریکی روی سطح قطعات رسوب کرده و در صنایع با اهداف تزیینی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این حمام ها دارای راندمان بالاتری می باشند.

برخی از حمام ها

آبکاری مس : حمام آبکاری الکترولیز مس عمدتا در پوشش های چند لایه در زیرکارمورد استفاده قرار می گیرد اما از کاربردهای دیگر آن می توان به حفاظت سطح ، انتقال حرارت ، مانع نفوذ کربن و تزیینی اشاره داشت. تولید کنندگان بردهای مدار چاپی ، صنایع الکتروفورمینگ به طور مستقیم ازاین پوشش بهره می جویند. درکل خواص فیزیکی مس آنرا فلزی باب طبع صنایع مختلف قرار داده است اما انچه که مورد تمایل صنعت آبکاری می باشد بیشتر خواص مکانیکی و تنش حرارتی آن است .

آبکاری نیکل : حمام های آبکاری نیکل الکترولیز به عنوان تک لایه و چند لایه با اهداف تزیینی ، الکتروفورمینگ و مهندسی  مورد استفاده قرار می گیرد. راندمان این حمام با توجه به دانسیته جریان 5 آمپر بر دسی متر مربع و در مدت زمان 20دقیقه ، ضخامت حدود 20 میکرون می باشد.

آبکاری کروم تزیینی : نشاندن لایه کروم برروی سطوح به صورت الکتریکی بوده و با توجه به رنگ و براقیت پوشش خواستگاه صنایع مختلف جهت تزیین فلزات و غیر فلزات می باشد.قطعات آبکاری شده توسط حمام کروم تزیینی به دلیل پر شدن خط و خش های زیر لایه از مقاومت به خوردگی نسبتاً بالایی برخورداراست ، این پوشش به صورت حفاظتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد وعمدتا از زیرلایه های مس- نیکل ویا نیکل استفاده می گردد. ضخامت این پوشش بسیار ناچیز بوده اما بدلیل خواص آن دارای مقاومت به خوردگی بسیار بالایی می باشد. از جمله خواص پوشش کروم ریز ترک بودن پوشش است که سبب می شود خوردگی در سطح پخش شود.

آبکاری کروم سخت : آبکاری کروم سخت همان طور که از نامش پیداست پوششی صنعتی برای افزایش مقاومت به سایش و خوردگی می باشد. پوشش کروم به صورت الکترولیز برروی سطوح قطعات ترسیب داده می شود. ازجمله کاربردهای آن می توان به ابزار آلات صنعتی اشاره داشت و هدف آن افزایش عمر مفید قطعات آبکاری شده می باشد. 

آبکاری برنج : این آبکاری به صورت فرآیند الکترولیز بوده و بر مبنای درصد آلیاژ ، کاربرد آن نیز به دو دسته تزئینی و مهندسی تقسیم می شود . در فرآیند آبکاری برنج تزئینی عمدتا با تغییر درصد آلیاژ، پوشش با رنگ های طلایی و برنزی بر روی قطعات  ایجا د می شود . از پر مصرف ترین آن می توان به آبکاری طرح طلا اشاره داشت که می توان این پوشش را برروی لوسترها ، آیینه و شمعدان دید.

آبکاری الکترولس نیکل – فسفر : حمام های بدون برق آبکاری نیکل به صورت آلیاژی در کنار فسفر برروی سطوح ترسیب داده می شوند . خواص این پوشش با توجه به نسبت درصد فسفر متفاوت بوده اما به طور کلی سختی ، مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش از اهداف اصلی این نوع آبکاری می باشد. اساسا ضخامت حاصله از آبکاری الکترولس نیکل بسیار بالاتر از آبکاری الکتروشیمی نیکل می باشد ازین رو از پوشش الکترولس نیکل در صنعت به عنوان نیکل سخت نیز یاد می شود.

آبکاری الکترولس مس : آلکترولس مس عمدتاً در آبکاری بردهای مدارچاپی کاربرد دارد. همچنین بدلیل پایین بودن دمای کاری این فرآیند ،برخی از صنایع که دمای ذوب اجسام در آن پایین است مثل موم، از الکترولس مس استفاده می نمایند. دیگر محاسن این پروسه می توان به ترسیب یکنواخت در تمام نواحی قطعات با اشکار پیچیده اشاره نمود که در آبکاری های الکترولیز چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

آبکاری روی : حمام های آبکاری روی به صورت الکتریکی بوده و به دلیل خاصیت آندی آن در مقایسه با پوشش های کاتدی،  لایه محافظ بهتری برای صنایع ایجاد می کند، این خاصیت در کنار ارزان تر بودن روی نسبت به دیگر فلزات ، آنرا مناسب برای صنایع تکمیلی نموده است. آبکاری روی با اهداف تزیینی و صنعتی کاربرد داشته که در روش تزیینی پوشش روی براق ، کروماته و لاک داده می شود. در بخش مصارف صنعتی ، می توان به آبکاری پیچ و مهره ها اشاره داشت که با هدف بهبود مقاومت به خوردگی از این فرآیند استفاده می گردد.

آبکاری طلا : حمام های آبکاری طلا از دیرباز به صورت تزیینی مورد استفاده قرار می گرفتند اما امروزه الکترولیز طلا به دلیل خواص فیزیکی این فلز در صنایع الکترونیک و به خصوص ادوات فرکانس Hi tech استفاده می گردند . طلا دارای مقاومت الکتریکی پایینی است به این دلیل  در مدارات ولتاژ پایین و همچنین کاهش امپدانس مدارات حساس بیشترین استفاده را دارد.

پوشش فسفاته : فسفاته کاری سطوح به دو روش اسپری و غوطه وری انجام می پذیرد که عموما برروی فلزات چدن ، فولاد ویا آلومینیوم اجام می پذیرد. در اکثر صنایع از پوشش های فسفاته منگنز ، روی و آهن استفاده می شود. کاربرد این پوشش به عنوان زیرلایه برای افزایش کیفیت رنگ پذیری و بهبود چسبندگی ان می باشد اما در موارد دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

آندایزینگ : هدف از آبکاری فلزات به موارد تزیینی ، صنعتی و مهندسی تقسیم می شود. در بعضی موارد برای رسیدن به این اهداف نیاز به نشاندن پوشش دیگری برروی فلز پایه نیست و با صرف هزینه های کمتری می توان به آن دست یافت . به طور مثال اکسید آلومینیوم با مقاومت به خوردگی و سایش مناسب می تواند از سطح آلومینیوم به خوبی محافظت نماید ،در مورد آبکاری های آندی یا آندازینگ در اصل با قرار دادن متریال به عنوان آند و ایجاد جریان در حمام، می توان سطح قطعه را اکسید و به اهداف مدنظر رسید.

آبکاری غیر فلزات

برای آبکاری غیر فلزات نظیر پلاسیتکها ، بردهای مدار چاپی  ، موم و غیره از فرآیند متالیزاسیون استفاده شده و این فرایند به دو روش قابل انجام است. برای توضیحات دقیق تر اینجا کلیک نمایید.

1- اسپری

2- غوطه وری در حمام های مربوطه
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: آبکاری احیاء فلزات و رسوب دادن لایه نازک فلزی بر روی اجسام را آبکاری می نامند.فرآیند های آبکاری از منظر نوع احیا فلز , به دو دسته آبکاری بدون برق ( الکترولس ) و آبکاری الکتریکی تقسیم می شود. بطور کلی اجسامی که آبکاری می شوند به دو دسته رسانا و نارساناها تقسیم می گردند . آبکاری مواد رسانا ( فلزات ) در دو حیطه صنعتی و تزئینی انجام می پذیرد. هدف ازانجام آبکاری در حیطه صنعتی عمدتاً مقابله با خوردگی , سایش وکاهش تنش داخلی می باشد . نارساناها با اهداف متنوعی آبکاری می شوند که از آن جمله می توان به رسانا نمودن سطوح در برد مدار چاپی , کاهش هزینه ها در آبکاری ABS و پلاستیک (شیر آلات و لوازم منزل ) , آبکاری موم جهت الکتروفورمینگ , آبکاری نانو پودرها جهت اهداف Hi Tech اشاره نمود. انواع آبکاری آبکاری بدون برق ( الکترولس) : در آبکاری الکترولس لایه فلزی توسط عامل احیا کننده برروی سطوح نارسانا می نشیند , که می توان به آبکاری نیکل سخت ( الکترولس نیکل – فسفر ) ,

تاریخ انتشار : 1394/01/21 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
انتقال یک آپارتمان ۷۵۰۰ تنی به مکانی دیگر بخاطر احداث یک بزرگراه. رومانی , سال ۱۹۸۷
:: مرتبط با: عکس روز ,
:: برچسب‌ها: جابه جایی های بزرگ ,

تاریخ انتشار : 1394/01/21 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دانلود گلوسری مهندسی نانو برای نرم افزار بابیلون

دانلود


pass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: آموزش زبان های خارجی ,
:: برچسب‌ها: دانلود گلوسری مهندسی نانو برای نرم افزار بابیلون ,

تاریخ انتشار : 1394/01/21 | نظرات