نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

تاریخ انتشار : 1392/12/8 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
مقاله انرژی های تجدید پذیر

با عنوان :

طراحی جامع شبکه فشار متوسط درشرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک

چکیده - در این مقاله یک مدل ریاضی بهبود یافته به منظور حل مسأله
در حضور منابع خاصی از واحدهای تولید پراکنده (DSP) طراحی سیستم توزیع
به صورت (Gas Engine) با عنوان موتور ژنراتورهای گاز سوز کوچک (DG)
گزینه ای جالب توجه در بخش توزیع سیستم های الکتریکی پیشنهاد می شود.
مدل پیشنهادی با هدف کمینه سازی کلیه هزینه های سرمایه گذاری و بهره
برداری سیستم، با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح یک
مدل بهینه سازی چند هدفه جامع را با تجربه طراح شبکه تلفیق نموده تا به
کمک آن، نوع هادی، ظرفیت و مسیر بهینه فیدرهای قابل توسعه شبکه فشار
متوسط را در شرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک با
حفظ قابلیت اطمینان سیستم و در کنار مجموعه جدیدی از قیود حاکم بر شرایط
مسأله تعیین نماید. نتایج کامپیوتری بدست آمده از اجرای این روش بر روی یک
نشان می دهد که ،GAMS شبکه توزیع نمونه مدل سازی شده توسط نرم افزار
مدل پیشنهادی به منظور طراحی کامپیوتری برنامه ریزی توسعه شبکه های
توزیع سیستم های قدرت مبتنی بر بازار برق بسیار مناسب می باشد.


واژ ه های کلیدی- بازار برق، برنامه ریزی شبه دینامیک، شبکه فشار متوسط، .GAMS موتور ژنراتور گازسوز ، نرم افزار


Download

pass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: طراحی جامع شبکه فشار متوسط درشرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک , بازار برق , برنامه ریزی شبه دینامیک , شبکه فشار متوسط , .GAMS موتور ژنراتور گازسوز , نرم افزار ,

تاریخ انتشار : 1393/10/22 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
مقاله انرژی های تجدید پذیر

با عنوان :

بررسی تئوری وتحلیل عملکرد ماشین در حالت گذرا SCIMدر مد زیرسنکرون و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر آن

یک ماشین القایی رتور سیم پیچی است که سیم پیچ های SCIM – چکیده
رتور و استاتور آن به صورت سری با توالی دو فاز معکوس می باشد، که در دو مد
عملکردی زیر سنکرون و فوق سنکرون کار می کند. این ماشین در رنج وسیعی
از سرعت ها می تواند کار کندو در نیروگاههای بادی برای تبدیل انرژی باد به
انرژی الکتریکی مناسب است. یک ماشین القایی با اتصال سری مانند اغلب
مبدل های انرژی الکترومغناطیسی می تواند به صورت موتور یا ژنراتور عمل کند.

واژه های کلیدی - ماشین القایی،خود تحریک،زیر سنکرون،فوق سنکرون


Download

pass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com
:: برچسب‌ها: مقاله انرژی های تجدید پذیر با عنوان : بررسی تئوری وتحلیل عملکرد ماشین در حالت گذرا SCIMدر مد زیرسنکرون و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر آن , ماشین القایی , خود تحریک , زیر سنکرون , فوق سنکرون , یک ماشین القایی رتور سیم پیچی است که سیم پیچ های SCIM – چکیده رتور و استاتور آن به صورت سری با توالی دو فاز معکوس می باشد , که در دو مد عملکردی زیر سنکرون و فوق سنکرون کار می کند. این ماشین در رنج وسیعی از سرعت ها می تواند کار کندو در نیروگاههای بادی برای تبدیل انرژی باد به انرژی الکتریکی مناسب است. یک ماشین القایی با اتصال سری مانند اغلب مبدل های انرژی الکترومغناطیسی می تواند به صورت موتور یا ژنراتور عمل کند. ,

تاریخ انتشار : 1393/10/22 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

مقاله انرژی های تجدید پذیر

با عنوان :

 بررسی تئوری وتحلیل عملکرد ماشین  SCIM در حالت ماندگار و ناحیه کار زیر سنکرون

یک ماشین القایی رتور سیم پیچی است که سیم پیچ های SCIM – چکیده
رتور و استاتور آن به صورت سری با توالی دو فاز معکوس متصل شده اند. این
ماشین در دو مد عملکردی زیر سنکرون و فوق سنکرون و در رنج وسیعی از
سرعت کار می کند. این مشخصه سبب شده که برای تبدیل انرژی باد به انرژی
الکتریکی مناسب باشد. یک ماشین القایی با اتصال سری مانند اغلب مبدل های
انرژی الکترومغناطیسی می تواند به صورت موتور یا ژنراتور کار کند. این ماشین
هنوز در مرحله تحقیق بوده و کار چندانی در زمینه عملکرد آن صورت نگرفته
است. در این مقاله تلاش شده تا تئوری عملکرد ماشین در حالت ماندگار و در
matlab با استفاده از نرم افزار d-q ناحیه کار زیر سنکرون به وسیله مدل
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مشخصه های مهم آن ارائه گردد.

واژه های کلیدی- ماشین القایی سری،خود تحریک،مدل سازی، زیر سنکرون

Download

pass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: ماشین القایی سری , خود تحریک , مدل سازی , زیر سنکرون , بررسی تئوری وتحلیل عملکرد ماشین SCIM در حالت ماندگار و ناحیه کار زیر سنکرون , یک ماشین القایی رتور سیم پیچی است که سیم پیچ های SCIM – چکیده رتور و استاتور آن به صورت سری با توالی دو فاز معکوس متصل شده اند. این ماشین در دو مد عملکردی زیر سنکرون و فوق سنکرون و در رنج وسیعی از سرعت کار می کند. این مشخصه سبب شده که برای تبدیل انرژی باد به انرژی الکتریکی مناسب باشد. یک ماشین القایی با اتصال سری مانند اغلب مبدل های انرژی الکترومغناطیسی می تواند به صورت موتور یا ژنراتور کار کند. این ماشین هنوز در مرحله تحقیق بوده و کار چندانی در زمینه عملکرد آن صورت نگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا تئوری عملکرد ماشین در حالت ماندگار و در matlab با استفاده از نرم افزار d-q ناحیه کار زیر سنکرون به وسیله مدل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مشخصه های مهم آن ارائه گردد ,

تاریخ انتشار : 1393/10/21 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

In Generative Shape Design (GSD) Workbench of CATIA V5, you can find two methods of modeling. These are modeling using ‘Geometrical Sets’ and modeling using ‘Ordered Geometrical Sets’. Both are quite different in approach. In this article we will show you the difference between them.

Module: Generative Shape Design (GSD)
Level: Intermediate

Simple Example to show difference between ‘Geometrical Set’ and ‘Ordered Geometrical Set’

In a new Part, create a Geometrical Set by performing Insert –> Geometrical Set…

Geometrical Set
Make a Simple Extrude based on a Sketch in XY Plane.

GS Vs. OGS  Split the Extrude Surface by using YZ Plane

3. GS Vs. OGS
Here is the resulting Split Surface.

4. GS Vs. OGS 


ادامه مطلب

:: مرتبط با: نرم افزار های مهندسی ,
:: برچسب‌ها: تفاوت بین Geometrical Set و Ordered Geometrical Set در محیط shape design , آموزش نرم افزار کتیا , آموزش محیط سورفیس , کتیا پیشرفته ,

تاریخ انتشار : 1393/10/20 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پاورپوینت آشنایی با پدیده های غیر خطی

اهداف:

1- مقایسه سیستمهای خطی و غیرخطی

2- آشنایی با پدیده های غیرخطی

3- آشنایی با برخی مفاهیم و تعاریف در سیستمهای غیرخطیDownloadpass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: اهداف: 1- مقایسه سیستمهای خطی و غیرخطی 2- آشنایی با پدیده های غیرخطی 3- آشنایی با برخی مفاهیم و تعاریف در سیستمهای غیرخطی , فرونشانی غیرسنکرون , پدیده ضربان , نوسانات ماندگار در سیستمهای خطی , نوسانات زیر هارمونیک ,

تاریخ انتشار : 1393/10/20 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی:: مرتبط با: عکس روز ,

تاریخ انتشار : 1393/10/19 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع

با عنوان:

مدیریت ریسک (Risk Management)شماره پروژه : 904
مقدمه:

امروزه تحولات عمده در محیط كسب و كار  و سرعت بالای تغییرات در فناوری ،روابط و رفتارهای سازمانی ، فعالیت و فرآیند های مربوط به پروژه ها و غیره، سازمان و مدیران را با چالشهای متعددی  مواجه ساخته است.لذا مدیران و كاركنان میبایست توانایی مقابله و برخورد با چنین تغییرات و پیچیدگیهای درونی و بیرونی را داشته باشند تا به اهداف مورد نظر سازمان دست یابند

بهره مندی از رویكرد مدیریت ریسك امكان مقابله با خطرات احتمالی و در نتیجه تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها را فراهم می سازد

فهرست
مقدمه  
تعریف 
مدیریت ریسك 
چرخه مدیریت ریسك  
مراحل پیاده سازی مدیریت ریسك 
استراتژی مقابله با ریسك
بررسی جایگاه مدیریت ریسک در جلو گیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت
ساختار شكست ریسك
مرحله شناسایی ریسکها 
مرحله ارزیابی ریسک ها 
شناسایی و ارزیابی ریسک های مختلف در دو قالب اثر ریسک و احتمال وقوع 
بررسی و تحلیل ریسک 
کمی کردن و اولویت بندی ریسک ها 
شناسایی ریسک های پروژه های ساخت با استفاده از مطالعه موردی   
    امکان سنجی (Feasibility Study )   
    قرار داد (Contract)   
    تدارکات (Procurement)   
    طراحی (Design)   
    ساخت (Construction)   
مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه   
دستورالعمل ریسك   
فرآیند شناسایی موجودیت یک خطر و تعریف ماهیت و ویژگیهای آن   
ارتباط رتبه ریسک با سطح ریسک   
کنترل ریسک   
عوامل ریسك   
دسته بندی ریسک   
ارزیابی ریسك 
اولویت بندی ریسک   
پاسخ ریسک   
برخی استراتژی های نظارت و اجتناب از ریسک   
محاسبه هزینه پایانی پروژه   
برنامه مدیریت ریسک در پروژه فاز 17و18 پارس جنوبی   
    هدف   
    دامنه   
    منابع مورد استفاده   
    تعاریف   
    مسئولیت ها   
    رویه   
خلاصه برنامه و زمانبندی مدیریت ریسك17و18   
مدیریت ریسك در پروژه های فراساحل   
 1-سیر تکامل قراردادهای پیمانکاری   
 2-مزایای  استفاده از قراردادهای پیمانکاری EPCI   
3-ویژگیهای پروژه های فراساحل   
 4-مروری بر مفاهیم مدیریت ریسک   
پروژه میدان رشادت    
پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه رشادت   
درسهای آموخته شده   
چالشها و معضلات   
گروه فرآیندهای برنامه ریزی   
گروه فرآیندهای کنترلی   
جمع بندی و نتیجه گیری   
منابع   
پیوست ها  

تعداد صفحات  : 100 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 30000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com


:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع با عنوان: مدیریت ریسک (Risk Management) فهرست مقدمه تعریف مدیریت ریسك چرخه مدیریت ریسك مراحل پیاده سازی مدیریت ریسك استراتژی مقابله با ریسك بررسی جایگاه مدیریت ریسک در جلو گیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت ساختار شكست ریسك مرحله شناسایی ریسکها مرحله ارزیابی ریسک ها شناسایی و ارزیابی ریسک های مختلف در دو قالب اثر ریسک و احتمال وقوع بررسی و تحلیل ریسک کمی کردن و اولویت بندی ریسک ها شناسایی ریسک های پروژه های ساخت با استفاده از مطالعه موردی امکان سنجی (Feasibility Study ) قرار داد (Contract) تدارکات (Procurement) طراحی (Design) ساخت (Construction) مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه دستورالعمل ریسك فرآیند شناسایی موجودیت یک خطر و تعریف ماهیت و ویژگیهای آن ارتباط رتبه ریسک با سطح ریسک کنترل ریسک عوامل ریسك دسته بندی ریسک ارزیابی ریسك اولویت بندی ریسک پاسخ ریسک برخی استراتژی های نظارت و اجتناب از ریسک محاسبه هزینه پایانی پروژه برنامه مدیریت ریسک در پروژه فاز 17و18 پارس جنوبی هدف دامنه منابع مورد استفاده تعاریف مسئولیت ها رویه خلاصه برنامه و زمانبندی مدیریت ریسك17و18 مدیریت ریسك در پروژه های فراساحل 1-سیر تکامل قراردادهای پیمانکاری 2-مزایای استفاده از قراردادهای پیمانکاری EPCI 3-ویژگیهای پروژه های فراساحل 4-مروری بر مفاهیم مدیریت ریسک پروژه میدان رشادت پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه رشادت درسهای آموخته شده چالشها و معضلات گروه فرآیندهای برنامه ریزی گروه فرآیندهای کنترلی جمع بندی و نتیجه گیری منابع , پایان نامه مهندسی صنایع: مدیریت ریسک (Risk Management) ,

تاریخ انتشار : 1393/10/19 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پروژه مهندسی معماری شامل رساله و پلان های کدی

با عنوان :

مطالعه و طراحی مجموعه ورزشی
شماره پروژه : 901

بدون شك ، بزرگترین دغدغة هر دولتی بهبود وضع معیشتی مردم كشور خویش است و این ارتقای سطح زندگی قطعاً در تمامی جنبه ها و به سوی آینده ای روشن تر است .

نكاتی كه در ذیل این موضوع مطرح می شود عناوین گوناگونی را به خود خواهد گرفت . بالا رفتن سطح درآمد ملی ، آسایش روانی ، برقراری امنیت ، ایجاد آرامش و شادی در سطح جامعه و ... تماماً از زیرمجموعه های این موضوع محسوب می شوند .

سلامت جسم و سلامت روان نیز مسائلی از این دست هستند كه با انتشار در هر یك از جوامع انسانی باعث افزایش بهره وری و كاهش آمار جرائم اجتماعی خواهند شد .

مهاجرت ناخواسته ساكنین مناطق روستائی و كم جمعیت به مراكز بزرگ جمعیتی نیز علاوه بر اثرات منفی روحی و روانی برای خود آنها ، باعث كاهش پتانسیل كاری و خلاقیت آنها می شود ، در چنین شرایطی منطقی است مسئولین و مدیران جامعه ، به موازات كوشش در جهت پایین آوردن ناملایمات در زندگی شهری ، با اتخاذ تدابیری بتوانند علاوه بر تامین امكانات مورد نیاز برای امور مادی افراد در جهت تقویت بنیه علمی و فنی و به فعلیت در آوردن استعدادهای بالقوه آنان و ایجاد زمینه های مناسب برای گذراندن اوقات فراغت آن ها مهیا نماید كه مسلماً اقشار نوجوان و جوان این جامعه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و در صورت فقدان امكانات و  هدایت نشدن آنان به این سمت ، خسارات جبران ناپذیری گریبانگیر جامعه خواهد شد و تحقیق و ایجاد زمینه های لازم برای انجام چنین امری بدون همیاری و همكاری مردم با مسئولان امكان پذیر نبوده و یكی از راههایی كه می تواند در عین پر كردن اوقات فراغات آنان زمینه های لازم علمی ، فرهنگی ، آموزشی و ... را در آنان بارور سازد ایجاد مراكز ورزشی ، فرهنگی است.


قسمت اول شامل:
مقدمه
تعریف و مفهوم ورزش
طبقه بندی مکان های ورزشی
پیوند ورزش و معماری
نمونه های داخلی

قسمت دوم شامل:
نمونه ی خارجی

قسمت سوم شامل:
شرح سرانه ها و استانداردهای فضاهای ورزشی

قسمت چهارم شامل:
شرح توصیفی فضاهای هر ورزش (فوتسال،بسکتبال،والیبال)

قسمت پنجم شامل:
شرح سرانه ها و استانداردهای کلاس درس
برنامه فیزیکی
منابع

عجیب ترین اماکن ورزشی جهان

پلان ها (استادیوم فوتبال و استخر : سازه و معماری)

به همراه فایل های نرم افزاری


تعداد صفحات  : 60 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 30000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: پروژه مهندسی معماری شامل رساله و پلان های کدی با عنوان : مطالعه و طراحی مجموعه ورزشی قسمت اول شامل: مقدمه تعریف و مفهوم ورزش طبقه بندی مکان های ورزشی پیوند ورزش و معماری نمونه های داخلی قسمت دوم شامل: نمونه ی خارجی قسمت سوم شامل: شرح سرانه ها و استانداردهای فضاهای ورزشی قسمت چهارم شامل: شرح توصیفی فضاهای هر ورزش (فوتسال , بسکتبال , والیبال) قسمت پنجم شامل: شرح سرانه ها و استانداردهای کلاس درس برنامه فیزیکی منابع عجیب ترین اماکن ورزشی جهان پلان ها (استادیوم فوتبال و استخر : سازه و معماری) به همراه فایل های نرم افزاری تعداد صفحات : 60 صفحه فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 30000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک ,

تاریخ انتشار : 1393/10/19 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دانلود رایگان فیلم+کاتالوگ+مقالات کوتاه فنی جوشکاری فورجینگ سر به سر

نقل قول :

تکنولوژی فرآیند فورجینگ سر به سر میلگرد در سال 1952 میلادی و با هدف کاربرد در صنعت حمل و نقل ریلی ابداع و توسعه یافت. با گسترش روز به روز ساخت و ساز و رشد شهرها و بلند مرتبه سازی، توجه به موضوع مقاوم سازی و استحکام سازه ها به منظور حفظ جان و سرمایه ساکنین در اهمیت قرار گرفت و این فرآیند با توجه به ضریب ایمنی بالا و نیز کاهش هزینه ها وارد حوزه ساخت و ساز گردید.  این شرکت با بهره گیری از متخصصین با سابقه خود در زمینه های عمران , متالورژی , مکانیک و با درایت و شناخت بررسی شده از مشکلات و معضلات موجود در صنعت ساخت و ساز مسکن اقدام به فعالیت در زمینه وارد نمودن فن آوریهای نوین دنیا از جمله فرآیند فورجینگ سر به سر میلگرد در جهت نیل این تکنولوژی ها به سمت بومی سازی در کشور و نیز افزایش استحکام در بخش صنعت ساخت و ساز کشور نمود...

برای دانلود فیلم تست کشش جوشکاری فورجینگ سر به سر اینجا کلیک کنید...

http://forjing.sts-weld.com/UserFile/Download/797f6f00_713f_4e28_a430_b9ff66d4d367.mp4

برای دانلود فیلم برش میلگرد جهت جوشکاری فورجینگ سر به سر اینجا کلیک کنید...

http://forjing.sts-weld.com/UserFile/Download/9a520c12_9a55_4aa3_b096_e3668617f95a.mp4

برای دانلود فیلم اجرای جوشکاری فورجینگ سر به سر اینجا کلیک کنید...

http://forjing.sts-weld.com/UserFile/Download/09208136_8f19_46bf_b02d_3b1703e2cda4.mp4

برای دانلود کاتالوگ جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد اینجا کلیک کنید...

http://forjing.sts-weld.com/UserImage/STS%20cataloge.pdf

برای دانلود کاتالوگ جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد
اینجا کلیک کنید...
برای دانلود نکات ایمنی در جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد اینجا کلیک کنید...

http://forjing.sts-weld.com/UserFile/Download/c5d15a5c_a8f1_43a3_9607_b866fbf7ebc4.pdf

برای دانلود توجیه اقتصادی حذف اورلپ در سازه های بتنی اینجا کلیک کنید...

http://forjing.sts-weld.com/UserFile/Download/ad4d7fba_2756_4bbb_bed7_d13e9ccd9e88.pdf

برای دانلود تاییدیه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اینجا کلیک کنید...

http://forjing.sts-weld.com/UserFile/Download/dc37adaa_8d79_4b1f_939c_76980583b5b0.pdf
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی , استاندارد های مهندسی , مولتی مدیا های مهندسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود رایگان فیلم+کاتالوگ+مقالات کوتاه فنی جوشکاری فورجینگ سر به سر نقل قول : تکنولوژی فرآیند فورجینگ سر به سر میلگرد در سال 1952 میلادی و با هدف کاربرد در صنعت حمل و نقل ریلی ابداع و توسعه یافت. با گسترش روز به روز ساخت و ساز و رشد شهرها و بلند مرتبه سازی , توجه به موضوع مقاوم سازی و استحکام سازه ها به منظور حفظ جان و سرمایه ساکنین در اهمیت قرار گرفت و این فرآیند با توجه به ضریب ایمنی بالا و نیز کاهش هزینه ها وارد حوزه ساخت و ساز گردید. این شرکت با بهره گیری از متخصصین با سابقه خود در زمینه های عمران , متالورژی , مکانیک و با درایت و شناخت بررسی شده از مشکلات و معضلات موجود در صنعت ساخت و ساز مسکن اقدام به فعالیت در زمینه وارد نمودن فن آوریهای نوین دنیا از جمله فرآیند فورجینگ سر به سر میلگرد در جهت نیل این تکنولوژی ها به سمت بومی سازی در کشور و نیز افزایش استحکام در بخش صنعت ساخت و ساز کشور نمود... , دانلود فیلم تست کشش جوشکاری فورجینگ دانلود فیلم برش میلگرد جهت جوشکاری فورجینگ سر به سردانلود فیلم اجرای جوشکاری فورجینگ سر به سر دانلود کاتالوگ جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد دانلود کاتالوگ جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرددانلود هزینه های جوشکاری سر به سر میلگردبرای دانلود نکات ایمنی در جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد اینجا کلیک کنید... برای دانلود توجیه اقتصادی حذف اورلپ در سازه های بتنیبرای دانلود تاییدیه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ,

تاریخ انتشار : 1393/10/17 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دانلود رایگان مقایسه حد پذیرش عیوب جوش براساس استانداردها

برای دانلود اینجا کلیک کنید...
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود رایگان مقایسه حد پذیرش عیوب جوش براساس استانداردها ,

تاریخ انتشار : 1393/10/17 | نظرات