نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

تاریخ انتشار : 1392/12/7 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دانلود جزوه اشنایی کاربردی با انتن ها

انواع آنتن ها

۱-آنتن مارکنی(marconi antenna)

آنتن مارکنی یک آنتن یک قطبی با طول لاندا چهارم است که بطور عمود بر روی زمین نصب میشود.زمین انرژی تابیده شده بر خود را بازتاب میکند. در اثر این بازتاب تصویر آنتن لاندا چهارم در زمین ظاهر میشود که میتوان به عنوان یک آنتن فرضی در نظر گرفت که قرینه ی انتن اصلی نسبت به سطح زمین است.این آنتن فرضی را سایه آنتن اصلی می نامند.در شکل چگونگی تشکیل سایه و منحنی های توزیع ولتاژ جریان در یک نمونه آنتن اتومبیل نشان داده شده است.

 آنتن مارکنی را آنتن تصویری می نامند عملکرد این آنتن و تصویرش عینا شبیه آنتن نیم موج است.آنتن اتومبیل یک آنتن مارکنی است.بدنه ی فلزی اتومبیل به عنوان آنتن عمل میکند و اثر تصویر آنتن ضاهر میشود.

2- آنتن دیپل نیم موج خمیده:

آنتن دیپل نیم موج خمیده به طول لاندا تشکیل شده است که پس از خم شدن آنتن طول لاندا دوم را تشکیل میدهد.در وسط آنتن بریدگی کوچکی که در مقایسه با طول آن ناچیز است وجود دارد امپدانس آنتن دیپل خمیده300 اهم است.از این آنتن برای تطبیق خط انتقال دو سیمه  300اهمی در تلویزیون سیاه سفید استفاده میشود.

3-آنتن با میله ی فریت:

آنتن با میله ی فریت در تمام گیرنده های رادیوییMWوSWبه کار میرود.فریت ماده ای با قابلیت نفوذ مغناطیسی زیاد است.آنتن با میله ی فریت آنتن کوچکی است که در داخل گیرنده های رادیویی جای میگیرد.این میله به عنوان هسته در بوبین کادر آنتن قرار میگیرد.استفاده ازبوبین با هسته ی فریت دریافت امواج الکترومغناطیس را آسان میکند.دریافت امواج الکترومغناطیس زمانی حداکثر است که فریت و میدان مغناطیسی در یک جهت قرار گیرند.

4-آنتن یاگی(yagi atenna):

این آنتن اولین بار توسط اشخاصی به نامهای یاگی اودا ساخته شد و به بازار عرضه گردید میله ی خم شده را که روی آنتن قرار دارد دیپل تاشده می نامند و هم چنین به میله ای که در پشت آنتن قرار دارد و طول آن بزرگتر است رفلکتور یا منعکس کننده می نامند و میله هایی که در جلوی دیپل تا شده قرار دارند و طول آنها از دیپل تا شده کوچکتر است را دایرکتور می گویند.

قرار دادن این اجزا باعث میشودآنتن جهت دار شود.به عبارت دیگر به یک سو یا جهت هدایت شوند و منطقه ی خاصی را پوشش دهند.از آنتن یاگی برای دریافت امواج VHFوUHF تلویزیونی استفاده میشود.در آنتن یاگی فاصله ی بین میله ها و طول هریک از میله ها باید مشخص باشد.

5-آنتنهای بقشابی (dish antenna):

آنتن گیرنده و فرستنده هایی که در طیف میکروویو کار میکنند(محدوده فرکانسی1تا100گیگاهرتز)آنتن های جهت دارند بنا به دلایل زیر نیاز به این آنتن اهمیت ویژه ای دارد.

1-چون آنتن گیرنده دقیقا در جهت آنتن فرستنده قرار دارد لذا عملا آنتن تمام جهت نمی تواند کارایی داشته باشد.

2-گیرنده این باند نسبت به گیرنده هایی که با فرکانس کمتر کار میکنند در مقابل نویز حساسیت بیشتری دارند لذا سیگنال رسیده به این نوع آنتن باید تا حد امکان قوی باشد.

3-هر قدر فرکانس افزایش یابد ابعاد وسایل الکترونیکی مرتبط با آن کوچکتر میشود,لذا عملا توان الکتریکی دستگاه بطور نسبی کاهش می یابد.

4-از امواج میکروویو برای انتقال و دریافت انرژی به فواصل دور استفاده میشود میزان انرژی دریافتی توسط گیرنده خیلی ضعیف میگردد,بنابراین استفاده از آنتن با بهره ی زیاد ضروری است.

5-به علت کاربر وسیع باند میکروویو مانند رادار  و غیره سمت یابی و اندازه گیری میدان ضروری است

برای دانلود متن کامل جزوه اشنایی کاربردی با انتن ها به لینک زیر مراجعه فرمایید:

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: سایر رشته های مهندسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود جزوه اشنایی کاربردی با انتن ها انواع آنتن ها ۱-آنتن مارکنی(marconi antenna) آنتن مارکنی یک آنتن یک قطبی با طول لاندا چهارم است که بطور عمود بر روی زمین نصب میشود.زمین انرژی تابیده شده بر خود را بازتاب میکند. در اثر این بازتاب تصویر آنتن لاندا چهارم در زمین ظاهر میشود که میتوان به عنوان یک آنتن فرضی در نظر گرفت که قرینه ی انتن اصلی نسبت به سطح زمین است.این آنتن فرضی را سایه آنتن اصلی می نامند.در شکل چگونگی تشکیل سایه و منحنی های توزیع ولتاژ جریان در یک نمونه آنتن اتومبیل نشان داده شده است. آنتن مارکنی را آنتن تصویری می نامند عملکرد این آنتن و تصویرش عینا شبیه آنتن نیم موج است.آنتن اتومبیل یک آنتن مارکنی است.بدنه ی فلزی اتومبیل به عنوان آنتن عمل میکند و اثر تصویر آنتن ضاهر میشود. 2- آنتن دیپل نیم موج خمیده: آنتن دیپل نیم موج خمیده به طول لاندا تشکیل شده است که پس از خم شدن آنتن طول لاندا دوم را تشکیل میدهد.در وسط آنتن بریدگی کوچکی که در مقایسه با طول آن ناچیز است وجود دارد امپدانس آنتن دیپل خمیده300 اهم است.از این آنتن برای تطبیق خط انتقال دو سیمه 300اهمی در تلویزیون سیاه سفید استفاده میشود. 3-آنتن با میله ی فریت: آنتن با میله ی فریت در تمام گیرنده های رادیوییMWوSWبه کار میرود.فریت ماده ای با قابلیت نفوذ مغناطیسی زیاد است.آنتن با میله ی فریت آنتن کوچکی است که در داخل گیرنده های رادیویی جای میگیرد.این میله به عنوان هسته در بوبین کادر آنتن قرار میگیرد.استفاده ازبوبین با هسته ی فریت دریافت امواج الکترومغناطیس را آسان میکند.دریافت امواج الکترومغناطیس زمانی حداکثر است که فریت و میدان مغناطیسی در یک جهت قرار گیرند. 4-آنتن یاگی(yagi atenna): این آنتن اولین بار توسط اشخاصی به نامهای یاگی اودا ساخته شد و به بازار عرضه گردید میله ی خم شده را که روی آنتن قرار دارد دیپل تاشده می نامند و هم چنین به میله ای که در پشت آنتن قرار دارد و طول آن بزرگتر است رفلکتور یا منعکس کننده می نامند و میله هایی که در جلوی دیپل تا شده قرار دارند و طول آنها از دیپل تا شده کوچکتر است را دایرکتور می گویند. قرار دادن این اجزا باعث میشودآنتن جهت دار شود.به عبارت دیگر به یک سو یا جهت هدایت شوند و منطقه ی خاصی را پوشش دهند.از آنتن یاگی برای دریافت امواج VHFوUHF تلویزیونی استفاده میشود.در آنتن یاگی فاصله ی بین میله ها و طول هریک از میله ها باید مشخص باشد. 5-آنتنهای بقشابی (dish antenna): آنتن گیرنده و فرستنده هایی که در طیف میکروویو کار میکنند(محدوده فرکانسی1تا100گیگاهرتز)آنتن های جهت دارند بنا به دلایل زیر نیاز به این آنتن اهمیت ویژه ای دارد. 1-چون آنتن گیرنده دقیقا در جهت آنتن فرستنده قرار دارد لذا عملا آنتن تمام جهت نمی تواند کارایی داشته باشد. 2-گیرنده این باند نسبت به گیرنده هایی که با فرکانس کمتر کار میکنند در مقابل نویز حساسیت بیشتری دارند لذا سیگنال رسیده به این نوع آنتن باید تا حد امکان قوی باشد. 3-هر قدر فرکانس افزایش یابد ابعاد وسایل الکترونیکی مرتبط با آن کوچکتر میشود , لذا عملا توان الکتریکی دستگاه بطور نسبی کاهش می یابد. 4-از امواج میکروویو برای انتقال و دریافت انرژی به فواصل دور استفاده میشود میزان انرژی دریافتی توسط گیرنده خیلی ضعیف میگردد , بنابراین استفاده از آنتن با بهره ی زیاد ضروری است. 5-به علت کاربر وسیع باند میکروویو مانند رادار و غیره سمت یابی و اندازه گیری میدان ضروری است برای دانلود متن کامل جزوه اشنایی کاربردی با انتن ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: دانلود کنید. پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com ,

تاریخ انتشار : 1393/10/14 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دانلود سمینار اموزشی ترانسفورماتورهای سه فاز

ترانسفورماتورھای سه فاز

- اعوجاج در ترانسفورماتورھای سه فاز
- بررسی بارگیری نامتعادل برای انواع اتصالات سه فاز
- گروه برداری واستاندارد گروه بندی در ترانسفورماتورھای سه فاز
- تعیین دسته اتصالی

در این سمینار اموزشی در مورد مطالب زیر نیز بحث شده است :

حذف ھارمونیک سوم

القای ولتاژ ھارمونیک سوم

اتصال اولیه ستاره با سیم صفر

اتصال اولیه مثلث

اتصال ستاره-ستاره بدون سیم صفر اولیه

اتصال ستاره-ستاره با سیم پیچ مستھلک کننده

اتصال ستاره مثلث

اتصال ستاره-زیگزاگ

بار گیری از مرکز ستاره ترانسفورماتور

اتصال ستاره ستاره با سیم پیچی مثلث بسته

اتصال مثلث ستاره

اتصال ستاره زیگزاگ

دسته بندی ترانسفورماتورھا

ترانس ھای مربوط به گروه سه استاندارد آمریکایی

تعیین دسته اتصالی

برای دانلود سمینار اموزشی ترانسفورماتورهای سه فاز تهیه شده توسط اقای میلاد کریمی به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود سمینار اموزشی ترانسفورماتورهای سه فاز ترانسفورماتورھای سه فاز - اعوجاج در ترانسفورماتورھای سه فاز - بررسی بارگیری نامتعادل برای انواع اتصالات سه فاز - گروه برداری واستاندارد گروه بندی در ترانسفورماتورھای سه فاز - تعیین دسته اتصالی در این سمینار اموزشی در مورد مطالب زیر نیز بحث شده است : حذف ھارمونیک سوم القای ولتاژ ھارمونیک سوم اتصال اولیه ستاره با سیم صفر اتصال اولیه مثلث اتصال ستاره-ستاره بدون سیم صفر اولیه اتصال ستاره-ستاره با سیم پیچ مستھلک کننده اتصال ستاره مثلث اتصال ستاره-زیگزاگ بار گیری از مرکز ستاره ترانسفورماتور اتصال ستاره ستاره با سیم پیچی مثلث بسته اتصال مثلث ستاره اتصال ستاره زیگزاگ دسته بندی ترانسفورماتورھا ترانس ھای مربوط به گروه سه استاندارد آمریکایی تعیین دسته اتصالی برای دانلود سمینار اموزشی ترانسفورماتورهای سه فاز تهیه شده توسط اقای میلاد کریمی به لینک زیر مراجعه فرمایید : دانلود کنید. پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com ,

تاریخ انتشار : 1393/10/14 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

با عنوان:

 قالب های فورج و آشنایی با نرم افزار MSC SUPER FORGE شماره پروژه : 282

چکیده

موضوع پروژه حاضر قالب های فورج، وهدف ازانتخاب پروژه حاضراین است كه صنعت فورج در بین تمام فرایند های تولید دارای جایگاه ویژه ای است زیرا كمك می كندتا قطعات با خواص مكانیكی عالی با كمترین اتلاف ماده تولید شود.بدلیل اینكه هزینه های روز افزون ماده،انرژی وبویژه نیروی انسانی بالاست و روش فورج براساس تجربه وخطا می باشد ما در این پروژه سعی كرده ایم با استفاده از روش های محاسباتی و كامپیوتری CAD-CAM F وبویژه شبیه سازی كامپیوتری مبتنی بر تحلیل اجزای محدوداصول طراحی قالب های فورج رابیان كنیم.وباتوجه به اینكه ماده بطور مومسان تغیر شكل می یابد تا شكل محصل مورد نظر را ایجاد كند جریان فلز توسط عواملی مانند:هندسه ابزار شرایط اصطكاكی ومشخصه ماده خام و شرایط حرارتی موجود درناحیه تغییر شكل.جزئیات جریان فلز ،كیفیت وخواص محصول شكل یافته ونیرو وانرژی مورد نیاز فرایند را تحت تاثیر قرار می دهد. مكانیك تغییر شكل، یعنی جریان فلز ،كرنش ها،نرخ كرنش هاوتنش ها را می توان باكمك یكی از روش های تقریبی تحلیلی مورد بررسی قرار داد.كه در این پروژه سعی شده است مكانیك تغییر شكل را به كمك نرم افزارMSC SUPER FORGE نشان دهیم. روش تحقیق برای این پایان نامه بیشتر بر حسب اطلاعات تجربی در مورد این قالب ها و همچنین مراجعه به منابع مختلف در رابطه با این موضوع از  جمله کتابها، اینترنت،مجلات ساخت وتولید و ... صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق این است که علاوه بر اینکه با قالب های فورج و طرز کار این قالب ها آشنا می شویم نیز نکات مهمی که در حین کار کردن با این قالب ها و چگونگی طراحی آن ها و اینکه برای طراحی یک قالب باید ابتدا از کجا شروع کرد آشنایی پیدا می کنیم و مطالب طوری آورده شده که حتی کسانی که با صنعت فورج آشنایی زیادی ندارند با مطالعه این تحقیق بتوانند نیاز های خودشان را برطرف کنند و با این روش به طور کامل آشنا شوند.1-1    مقدمه   
1-2    سیلان وتغییر شكل در فرایند فرج   
1-3    هدف از فرجینگ   
1-3-1 تغییر شكل های ناخالصی های داخل قطعه   
1-3-2 جدایش   
1-3-3 مك و حفره های ریز   


فصل دوم : انواع روش های فورجینگ

2-1 مقدمه   
2-2انواع فورج نسبت دمای ان   
2-2-1فورج داغ   
2-2-2فورج گرم   
2-2-3فورج سرد   
2-2-4فورج همدما یا ایزوترمال   
2-3انواع فورج از جهت فرم وشكل قالب   
2-3-1 فورج با قالب باز   
2-3-2فورج با قالب بسته   


فصل سوم : قالب های فورج وعملیات اهنگری

3- 1مقدمه   
3- 2 اهنگری در قالب های باز   
3- 3 اهنگری در قالب بسته   
3-3-1دسته بندی اهنگری در قالب بسته   

فصل چهارم :  اصول طراحی قالب های فورج

4-1 مقدمه   
4-2 متغیر های فرایند اهنگری   
4-3 مواد اهنگری   

4-4  اصطكاك وروانكاری   
4-5  طراحی قالب های فورج   
4- 6 عوامل موثر درطراحی قالب های اهنگری   
4-6-1 ترتیبات ترمودیینامیكی عملیات اهنگری   
4-6-2 پیچیدگی شكل قطعه وقالب   
4-6-3 طراحی پیش فرم   
4-6-4 سطح جدایش   
4-6-5 فرورفتگی حفره قالب   
4-6- 6 طراحی منطقه تجمع سر ریز قالب   
4-6-7پیش بینی تنش ها وبار های اهنگری   
4-7 محاسبه وطراحی ابعاد بیرونی قالب اهنگری   
4- 8 قالب دور بری اهنگری   

فصل پنجم: چكش ها و پرس های اهنگری

5-1 مقدمه   
5-2 چكش ها   
5-3 پرس های مكانیكی   
5-4 پرس های هیدرولیكی   
5-5 پرس های پیچی   

فصل ششم: محاسبات طراحی یك قطعه دیسكی
 
فصل هفتم: اشنایی با نرم افزار MSC.SUPER FORGE

7- 1مقدمه   
7-2 نمای ظاهری نرم افزار   
7-3 مراحل اصلی تعریف فرایند اهنگری   
7-4 ایجاد یك پروژه جدید   
7-5 وارد نمودن مدل هایی برای قالب و قطعه كار   
7-6 موقعیت دهی صحیح قطعه كار وقالب ها نسبت به یكدیگر   
7-7 تعیین جنس قطعه كار   
7-8 انتخاب نوع پرس   
7-9 تعین نوع اصطكاك در فرایند   
7-10 تعیین انتقال حرارت برای فرایند   
7-11 تنظیمات مربوط به شبیه سازی   
7-12مشاهده نتایج   
7-13 مشاهده انالیز فرایند   

منابع

نمونه صفحات پروژه


تعداد صفحات  : 125 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 50000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: ترتیبات ترمودیینامیكی عملیات اهنگری طراحی پیش فرم سطح جدایش چكش ها و پرس های اهنگریپرس های مكانیك پرس های هیدرولیكی پرس های پیچی محاسبات طراحی یك قطعه دیسكی اشنایی با نرم افزار MSC.SUPER FORGEایجاد یك پروژه جدید مشاهده انالیز فرایند , مك و حفره های ریز انواع روش های فورجینگفورج گرم قالب های فورج وعملیات اهنگری: اصول طراحی قالب های فورجمتغیر های فرایند اهنگریاصطكاك وروانكاریطراحی قالب های فورج , نرم افزار سوپرفورج ,

تاریخ انتشار : 1393/10/13 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

کمپرسورها در سیستمهای تراکمی بـه منزلۀ قلب دستگاهها می‌باشند. در سلسله مقالاتی که از این شماره ارائه می شوند علل خرابی انواع کمپرسورهای رفت و برگشتی با توجه به توصیه‌ها و راهنمایی‌های شرکتهای معروف سازنده کمپرسور، کوپلند (Copeland) و کریر (Carrier)،  مورد بحث قرار می گیرند.

 

1ـ  اثـرات کمبود روغن در کارتر کمپرسور و اختلال در روغنکـاری

  یکی از متداول ترین علل خرابی کمپرسورهای رفت و برگشتی، کمبود روغن در سیستم روغنکاری است. در 

صورتی که کمپرسور برای مدت طولانی با کمبود روغن کار کند پیامد آن فرسایش یاتاقانها، پیستونها و میل‌لنگ کمپرسور خواهد بود. مسیر حرکت روغن در کمپرسورها از سمت اویل پمپ آغاز می‌شود و پس از گــذر از یــاتاقان جلوئی از طریق مجراهای تعبیه شده روی میــل‌لنگ، یــاتـاقانهای متحرک و پیستونها را روغنکاری خـواهد کرد و در نهایت یاتاقان سمت عقب کــه در محفظه الکتروموتور تعبیــه شده است روغنـکاری خواهد شد.

  با توجه به حرکت روغن در ایــن مسیر معمولاً خرابی‌های نـاشی از کمبــود روغن در میل‌لنگ، یاتاقانهـای متحرک و یاتاقان ثابت عقبی که در انتهای مسیر روغنکاری قرار دارند مشاهده می‌شود.

  در صورتی که کمبـود روغن در سیستم روغنکاری کمپرسور برای مدت طولانی تــداوم داشته باشد، فرسایش بین دیواره پیستون و بوش سیلندر منجر به گیـرپاژ پیستون خــواهد شد.

  در حین کار کمپرسور توجه به سطح روغـن کارتر (محفظـه روغن) از اهمیت خاصی برخوردار است. سطح روغــن مجــاز در سایت گلاس تعبیه شده در روی بدنه انواع مختلف کمپرسورها قابل رویت می‌باشد. اپراتورهای دستگاههای سیستمهای سردکننده باید مداومـاً سطح روغن کارتر کمپرسور را زیر نظر داشته باشند.  سطح مجاز روغن کارتر انواع کمپرسورهای کوپلند (Copeland) را نشان می‌دهد. اپراتورهای دستگاهها باید بلافاصله پس از راه‌اندازی دستگاه، سطح روغن در سایت گلاس را بدقت زیر نظر قرار داده و در صورت کــاهش روغن کارتر، کمپــرسور را متــوقف و روغن شارژ نمایند.

  این امکـان وجود دارد که سطح روغــن با رویت سایت گــلاس، در حــد مطلــوب در کارتر باشد، ولــی عمـلاً روغنکاری در کمپرسور دچار مشکل شده باشد. همانگونه که در شکل 1 ملاحظـه می شود، در کمپــرسورهــای نـــوع نیمه بسته عمــل روغنکاری قسمتـهای متحـرک کمپرسور توسط یک پمپ انجام می‌شود. این پمپ مستقیمـاً‌ به انتهای میل‌لنگ وصل شده و با راه‌اندازی کمپــرسور فوراً به گردش در می‌آیــد. در این نــوع کمپرسورها پمپ ‌روغن را از کــارتــر (پس از عبور از صافی) می‌مکند و از طــریق مجراهای تعبیــه شده روی میــل‌لنگ، قسمتهای مختلف کمپرسور را روغنـکاری می‌کند. در مجاری عبوری روغن که در میل‌لنگ تعبیه شده است، ابتــدا روغن یاتاقان ثابت جلوئی، سپس پیستونها، یاتاقانهای متحرک و در نهایت یاتاقان انتهائی را روغنکاری می‌کند.

  بخش ورودی یــا مکش پمپ روغن کمپرسـور بــه کارتر متصــل می‌بــاشد. بنابراین فشار ورودی به پمپ بـرابـر فشار گاز در محفظه روغن یـا به عبــارتی دیگر برابر بــا فشار مکش کمپــرسور است. در مــوقع کار کمپرسور وجـود اختلاف فشار بین ورودی و خروجی پمپ روغــن نشانگر گـــردش روغـن در سیستم روغنـکاری خواهد بود. ایــن اختلاف فشار توسط گیج فشار مکش کمپــرسور و گیـج فشار روغـن قابل خواندن و محاسبه می‌باشد. به عبارت دیگر،  فشار کــل روغن برابر است با فشاری که روی گیج روغن رویت می‌شود منهای فشار مکش یــا فشار گــاز در محفظه روغن کــه تـوسط گیج مکش خوانده می‌شود. براساس توصیه شرکت کوپلند  اختلاف فشار روغن باید در محدود 20 تا 40 پوند بر اینچ مربع باشد. به عنوان مثال، اگر فشار مکش برابر70 پوند بر اینچ مربع باشد و فشار روغن 90 پوند بـر اینچ مربع، اختلاف فشار برابر خواهد بود با :

         پوند بر اینچ مربع 20 = 70 – 90

  که بــرای عمــل روغنـکــاری در کمپرسورهای کوپلند این فشار مطلوب می‌باشد.

  حداقل اختـلاف فشار روغــن برای کمپرسورهای جدید کوپلند 10 پونـد بر اینچ مربع توصیه شده است.

 

●  دلایل کاهش فشار روغن

  کم بــودن اختلاف فشار روغـن بین خروجی اویل‌پمپ و فشار مکش می‌تواند به دلایل زیر باشد :

* کثیف شدن روغن و در نتیجه گرفتگی فیلتر مکش پمپ روغن

* ناتوانی اویل‌پمپ در پمپاژ روغن به دلیل خرابی قطعات داخلی؛

* کافــی نبــودن روغــن در کارتــر کمپرسور؛

* وجود مایع مبرد در روغن کمپرسور

  در صورت بروز هــر یک از اشکالات ذکـر شده در سیستم روغنکاری، کمپرسور توسط کنـترل فشار روغـن ( Oil Pressure Control ) از کار خواهد افتاد.

 یــکی دیــگر از دلایل کـاهش میزان روغــن‌ در کـمپـرسورهــا، روشن و خـاموش شدن پـی در پــی کمپـرسور است که مــوجب می‌شود روغــن روانـه شده در مــدار تبرید، فرصت کــافی برای بـرگشت به کارتر کمپرسور را نــداشته باشد. عـلاوه بـر این، روشن و خاموش شدن پـی در پـی کمپرسور باعث تخلیه روغن کارتر شده تـا جـائی که محفظه آن کاملاً از روغن خالی خواهد شد.
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: کثیف شدن روغن و در نتیجه گرفتگی فیلتر مکش پمپ روغن * ناتوانی اویل‌پمپ در پمپاژ روغن به دلیل خرابی قطعات داخلی؛ * کافــی نبــودن روغــن در کارتــر کمپرسور؛ * وجود مایع مبرد در روغن کمپرسور , علل خرابی کمپرسورهای رفت و برگشتی , ابتــدا روغن یاتاقان ثابت جلوئی , سپس پیستونها , یاتاقانهای متحرک و در نهایت یاتاقان انتهائی را روغنکاری ,

تاریخ انتشار : 1393/10/12 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
مقاله انرژی های تجدید پذیر

با عنوان :

امکان سنجی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در تأمین انرژی بار مستقل در منطقه شمالغرب کشور

چکیده - بهینه سازی سیستم انرژی از نظر تنوع منابع و اندازهی هر واحد میتواند کارآیی اقتصادی و فنی سیستم تغذیه را بصورت چشمگیری بهبود بخشد. در این مقاله، مطالعه امکانسنجی و نیز بهینه سازی اقتصادی برای سیستم مستقل از شبکه برای منطقه شمالغرب کشور ارائه میگردد. از نرم برای اندازه یابی و نیز به عنوان ابزار بهینهسازی استفاده شده HOMER افزار است. منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (سوخت فسیلی)، روشهای ذخیرهی انرژی و قابلیت بکارگیری هر کدام بر اساس هزینه و کارآیی، مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز حساسیت برای پارامترهای سرعت باد، میزان تابش خورشید و هزینهی سوخت صورت پذیرفته است. یک واحد مسکونی با3/2  به عنوان بار مستقل kW 25 و با حداکثر تقاضای بار kWh/d مصرف انرژی در نظر گرفته شده است. براین اساس مشخص شده که سیستم بادی – دیزلی به همراه بانک باتری در حال حاضر مناسب ترین راه حل برای برقدار کردن چنین باری خواهد بود.

واژ ه های کلیدی- آرایه خورشیدی، باتری، توربین بادی، سیستم ذخیره انرژی، منابع انرژی تجدیدپذیر.


Download

pass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: امکان سنجی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در تأمین انرژی بار مستقل در منطقه شمالغرب کشور , واژ ه های کلیدی- آرایه خورشیدی , باتری , توربین بادی , سیستم ذخیره انرژی , منابع انرژی تجدیدپذیر. ,

تاریخ انتشار : 1393/10/11 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

مقاله انرژی های تجدید پذیر

با عنوان :

به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات با (DG) جایابی منابع تولیدات پراکنده استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده - با توجه به گسترش بازارهای آزاد انرژی الکتریکی و بکارگیری نوآوری های جدید از جمله در زمینه الکترونیک قدرت، کاربرد منابع تولید رو به افزایش است. استفاده از واحدهای تولید پراکنده که به (DG) پراکنده منظور تأمین توان در شبکه های توزیع به کار میروند، اثرات مطلوب زیادی از جمله کاهش تلفات، کیفیت توان، بهبود پروفیل ولتاژ روی شبکه توزیع بر جای می گذارد. برای رسیدن به این اهداف، تعیین ظرفیت و محل نصب تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله، روشی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود پایداری و پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات ارائه گردیده است. روش،Mat power بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک بوده و به کمک نرم افزار پخش بار در شبکه های (DG) این روش قابلیت جایابی هر تعداد واحد تولید پراکنده
توزیع و فوق توزیع را خواهد داشت. همچنین، روش ارائه شده روی چنداجراء شده است . نتایج (IEEE) شبکه های توزیع و فوق توزیع استاندارد شبیه سازی، کارایی این روش را در جایابی و تعیین ظرفیت بهینه هر یک ازمنابع تولید پراکنده به وضوح نشان میدهد.

جایابی ،(DG) واژ ه های کلیدی- الگوریتم ژنتیک، تلفات، تولیدات پراکنده بهینه.


Download

pass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com

:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات با (DG) جایابی منابع تولیدات پراکنده استفاده از الگوریتم ژنتیک , جایابی , (DG) واژ ههای کلیدی- الگوریتم ژنتیک , تلفات , تولیدات پراکنده بهینه. , (IEEE ,

تاریخ انتشار : 1393/10/11 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 9001


استاندارد ایزو 9001 بعنوان یکی از محبوب ترین استانداردهای سازمان ایزو در دنیا می باشد و تاکنون سازمانهای بسیاری نسبت به دریافت گواهینامه این استاندارد اقدام نموده اند. این استاندارد مجموعه ای از مقررات است كه در سطح بین المللی معتبر شناخته می شود. وشركت ها از آن به منظور بهبود كیفیت محصول یا خدمات خود در درون سازمان استفاده می كنند.

آشنایی با مفاهیم کیفیت

آشنایی با مدل کانو

آشنایی با سازمان ایزو و استانداردهای خانواده 9000

آشنایی با تعاریف مطابق استاندارد ایزو 9000

آشنایی با چرخه دمینگ (PDCA)

آشنایی با هشت اصل کیفیت

آشنایی با ساختار استاندارد ایزو 9001 و تشریح الزامات مطابق با 8 بند استاندارد.

آشنایی اجمالی با نگرش فرایندی

معرفی و ارائه نمونه مستندات اجرایی در سازمانها

آشنایی با الگوی اثربخشی آموزش کرک پاتریک

برای دانلود جزوه آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 9001 به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.
:: مرتبط با: استاندارد های مهندسی ,
:: برچسب‌ها: آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 9001 استاندارد ایزو 9001 بعنوان یکی از محبوب ترین استانداردهای سازمان ایزو در دنیا می باشد و تاکنون سازمانهای بسیاری نسبت به دریافت گواهینامه این استاندارد اقدام نموده اند. این استاندارد مجموعه ای از مقررات است كه در سطح بین المللی معتبر شناخته می شود. وشركت ها از آن به منظور بهبود كیفیت محصول یا خدمات خود در درون سازمان استفاده می كنند. آشنایی با مفاهیم کیفیت آشنایی با مدل کانو آشنایی با سازمان ایزو و استانداردهای خانواده 9000 آشنایی با تعاریف مطابق استاندارد ایزو 9000 آشنایی با چرخه دمینگ (PDCA) آشنایی با هشت اصل کیفیت آشنایی با ساختار استاندارد ایزو 9001 و تشریح الزامات مطابق با 8 بند استاندارد. آشنایی اجمالی با نگرش فرایندی معرفی و ارائه نمونه مستندات اجرایی در سازمانها آشنایی با الگوی اثربخشی آموزش کرک پاتریک برای دانلود جزوه آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 9001 به لینک زیر مراجعه فرمایید : دانلود کنید. ,

تاریخ انتشار : 1393/10/11 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

تاریخ انتشار : 1393/10/10 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

تاریخ انتشار : 1393/10/10 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
کاتالوگ پمپ های آبی و صنعتی شرکت پمپ ایران

پمپ های آبی و صنعتی
پمپ دو مکشه پمپ گریز از مرکز پمپ گریز از مرکز (با آبدهی زیاد) پمپ گل کش
پمپ دو مکشه پمپ گریز از مرکز پمپ گریز از مرکز با آبدهی   بالا پمپ گل کش
پمپ فشار قوی پمپ فشار قوی MC200 پمپ فشار قوی CV200 پمپ روغن داغ
پمپ فشار قوی پمپ فشار قوی MC200 پمپ فشار قوی CV200 پمپ روغن داغ
الکتروموتور شناور پمپ شناور الکترو پمپ شناور آب شور
الکترو موتور شناور پمپ شناور الکترو پمپ شناور آب شور
الکترو پمپ لجن کش شناور الکترو پمپ کف کش شناور الکترو پمپ ملخی شناور
الکترو پمپ لجن کش شناور الکترو پمپ کف کش شناور الکترو پمپ ملخی شناور:: مرتبط با: استاندارد های مهندسی ,
:: برچسب‌ها: کاتالوگ پمپ های آبی و صنعتی شرکت پمپ ایران پمپ های آبی و صنعتی پمپ دو مکشه پمپ گریز از مرکز پمپ گریز از مرکز (با آبدهی زیاد) پمپ گل کش پمپ دو مکشه پمپ گریز از مرکز پمپ گریز از مرکز با آبدهی بالا پمپ گل کش پمپ فشار قوی پمپ فشار قوی MC200 پمپ فشار قوی CV200 پمپ روغن داغ پمپ فشار قوی پمپ فشار قوی MC200 پمپ فشار قوی CV200 پمپ روغن داغ الکتروموتور شناور پمپ شناور الکترو پمپ شناور آب شور الکترو موتور شناور پمپ شناور الکترو پمپ شناور آب شور الکترو پمپ لجن کش شناور الکترو پمپ کف کش شناور الکترو پمپ ملخی شناور الکترو پمپ لجن کش شناور الکترو پمپ کف کش شناور الکترو پمپ ملخی شناور ,

تاریخ انتشار : 1393/10/10 | نظرات