تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک

 
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

تاریخ انتشار : 1392/12/8 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
مقاله انرژی های تجدید پذیر

با عنوان :


Genetic Algorithm for Improving Voltage Profile and Reducing Loss in the Power Distribution System Considering Distributed Generations and Capacitor Banks: Case Study of Tabriz city-IRAN

Abstract- The optimal Elements (DG and capacitor banks)
allocation problem is the determination of the location and sizes of
the Elements to be placed in distribution networks in an optimal
manner to reduce the energy losses and peak power losses of the
networks. This paper shows the capability of Genetic Algorithm
(GA) technique in solving such problem. It includes a study done
in a real distribution networks in Tabriz city of Iran, and shows
the effectiveness of GA technique in such application. This paper
presents a method for the optimal sitting and sizing of Element in
a global distribution system for improving voltage profile and
reducing loss in network Genetic Algorithm (GA) was used as the
solving tool, which referring two determined aim; the problem is
defined and objective function is introduced. Considering to
fitness values sensitivity in genetic algorithm process, there is
needed to apply load flow for decision-making. Load flow
algorithm is combined appropriately with GA, till access to
acceptable results of this operation. We used MATPOWER
package for load flow algorithm and composed it with our
Genetic Algorithm. The suggested method is programmed under
MATLAB software and applied ETAP software for evaluating
of results correctness. Finally, comparison of the optimal
capacitor banks and DGs placement is presented to compare
between the methods results in this distributed network.

Keywords: Distributed Generation, Allocation,Capacitor Banks, Voltage Profile, Loss, Genetic Algorithm


Download

pass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: Distributed Generation , Allocation , Capacitor Banks , Voltage Profile , Loss , Genetic Algorithm , مقاله انرژی های تجدید پذیر با عنوان : Genetic Algorithm for Improving Voltage Profile and Reducing Loss in the Power Distribution System Considering Distributed Generations and Capacitor Banks: Case Study of Tabriz city-IRAN ,

تاریخ انتشار : 1393/10/24 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
مقاله انرژی های تجدید پذیر

:با عنوان

طراحی جامع شبکه فشار متوسط بر مبنای ترانزیت برق درشرایط حضور احتمالی واحدهای تولید پراکنده


چکیده - در این مقاله یک مدل ریاضی بهبود یافته به منظور حل مسأله طراحی
با (DG) در حضور منابع خاصی از واحدهای تولید پراکنده (DSP) سیستم توزیع
و با امکان سنجی (Gas Engine) عنوان موتور ژنراتورهای گاز سوز کوچک
ترانزیت برق در شبکه فشار متوسط به صورت گزینه ای جالب توجه در بخش
توزیع توان الکتریکی پیشنهاد می شود. مدل پیشنهادی با هدف کمینه سازی
کلیه هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری سیستم، با استفاده از برنامه ریزی
غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح یک مدل بهینه سازی چند هدفه جامع را با
تجربه طراح شبکه تلفیق نموده تا به کمک آن، نوع هادی، ظرفیت و مسیر بهینه
فیدرهای قابل توسعه شبکه فشار متوسط را در شرایط حضور احتمالی واحدهای
موتور ژنراتوری گازسوز کوچک با حفظ قابلیت اطمینان سیستم و در کنار
مجموعه جدیدی از قیود حاکم بر شرایط مسأله تعیین نماید. نتایج کامپیوتری
بدست آمده از اجرای این روش بر روی یک شبکه توزیع نمونه مدل سازی شده
نشان می دهد که مدل پیشنهادی به منظور طراحی ،GAMS توسط نرم افزار
کامپیوتری برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع سیستم های قدرت مبتنی بر
بازار برق بسیار مناسب می باشد


واژ ه های کلیدی- بازار برق، ترانزیت برق، تولید پراکنده، شبکه فشار متوسط، GAMS موتور ژنراتور گازسوز ، نرم افزار

Download


pass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: واژ ه های کلیدی- بازار برق , ترانزیت برق , تولید پراکنده , شبکه فشار متوسط , GAMS موتور ژنراتور گازسوز , نرم افزار , طراحی جامع شبکه فشار متوسط بر مبنای ترانزیت برق درشرایط حضور احتمالی واحدهای تولید پراکنده ,

تاریخ انتشار : 1393/10/24 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دانلود جزوه استاندارد جوشکاری

جزوه استاندارد جوشکاری به همراه مثال های کاربردی از ASME ، AWS و API

فهرست مطالب جزوه اموزشی استانداردهای جوشکاری به شرح زیر می باشد:

- مقدمه

- اشنایی با استانداردهای مهندسی

- معرفی استانداردهای ASME ، AWS و API

- گزیده ای از مطالب كاربردی استاندارد ASME SEC VIII

- اتصال ضخامت های غیر یکسان UNEQUAL THICKNESSES

- محدوده Qualify ضخامت غیریکسان در PQR

- شکل گیری استاندارد B31.3 از اغاز تا کنون

- فیلم های رادیوگرافی ACCEPTANCE CRITERIA

- WPS و WQT

- استفاده از WPS دیگران

- پیش گرم کردن در جوشکاری Preheat

- PWHT) POST WELD HEAT TREATMENT)

- تست ضربه CHARPY V-NOTCH

- UNIFORM NUMBERING SYSTEM - UNS

- دسته بندی متریال

- CONSUMABLE INSERT

- High - Low مجاز

- REINFORCEMENT مجاز جوش

- معیار (UNDERCUT  (U/C در استانداردها

- Leak Test یا تست نشتی

- JOINT EFFICIENCIES

- شرط ضخامت برای رادیوگرافی کامل

- نازل روی خط جوش

- رادیوگرافی

- استاندارد API 1104 (1999

- استاندارد API 5L (2000

برای دانلود جزوه اموزشی استانداردهای جوشکاری در 96 صفحه به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی , استاندارد های مهندسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود جزوه استاندارد جوشکاری , معرفی استانداردهای ASME , AWS و API - گزیده ای از مطالب كاربردی استاندارد ASME SEC VIII - اتصال ضخامت های غیر یکسان UNEQUAL THICKNESSES - محدوده Qualify ضخامت غیریکسان در PQR - شکل گیری استاندارد B31.3 از اغاز تا کنون , تست ضربه CHARPY V-NOTCH - UNIFORM NUMBERING SYSTEM - UNS - دسته بندی متریال - CONSUMABLE INSERT - High - Low مجاز - REINFORCEMENT مجاز جوش - معیار (UNDERCUT (U/C در استانداردها - Leak Test یا تست نشتی , دانلود جزوات مهندسی مکانیک , مهندسی مکانیک , تست غیرمخرب ,

تاریخ انتشار : 1393/10/23 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
مقاله انرژی های تجدید پذیر

با عنوان :

طراحی جامع شبکه فشار متوسط درشرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک

چکیده - در این مقاله یک مدل ریاضی بهبود یافته به منظور حل مسأله
در حضور منابع خاصی از واحدهای تولید پراکنده (DSP) طراحی سیستم توزیع
به صورت (Gas Engine) با عنوان موتور ژنراتورهای گاز سوز کوچک (DG)
گزینه ای جالب توجه در بخش توزیع سیستم های الکتریکی پیشنهاد می شود.
مدل پیشنهادی با هدف کمینه سازی کلیه هزینه های سرمایه گذاری و بهره
برداری سیستم، با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح یک
مدل بهینه سازی چند هدفه جامع را با تجربه طراح شبکه تلفیق نموده تا به
کمک آن، نوع هادی، ظرفیت و مسیر بهینه فیدرهای قابل توسعه شبکه فشار
متوسط را در شرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک با
حفظ قابلیت اطمینان سیستم و در کنار مجموعه جدیدی از قیود حاکم بر شرایط
مسأله تعیین نماید. نتایج کامپیوتری بدست آمده از اجرای این روش بر روی یک
نشان می دهد که ،GAMS شبکه توزیع نمونه مدل سازی شده توسط نرم افزار
مدل پیشنهادی به منظور طراحی کامپیوتری برنامه ریزی توسعه شبکه های
توزیع سیستم های قدرت مبتنی بر بازار برق بسیار مناسب می باشد.


واژ ه های کلیدی- بازار برق، برنامه ریزی شبه دینامیک، شبکه فشار متوسط، .GAMS موتور ژنراتور گازسوز ، نرم افزار


Download

pass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: طراحی جامع شبکه فشار متوسط درشرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک , بازار برق , برنامه ریزی شبه دینامیک , شبکه فشار متوسط , .GAMS موتور ژنراتور گازسوز , نرم افزار ,

تاریخ انتشار : 1393/10/22 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
مقاله انرژی های تجدید پذیر

با عنوان :

بررسی تئوری وتحلیل عملکرد ماشین در حالت گذرا SCIMدر مد زیرسنکرون و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر آن

یک ماشین القایی رتور سیم پیچی است که سیم پیچ های SCIM – چکیده
رتور و استاتور آن به صورت سری با توالی دو فاز معکوس می باشد، که در دو مد
عملکردی زیر سنکرون و فوق سنکرون کار می کند. این ماشین در رنج وسیعی
از سرعت ها می تواند کار کندو در نیروگاههای بادی برای تبدیل انرژی باد به
انرژی الکتریکی مناسب است. یک ماشین القایی با اتصال سری مانند اغلب
مبدل های انرژی الکترومغناطیسی می تواند به صورت موتور یا ژنراتور عمل کند.

واژه های کلیدی - ماشین القایی،خود تحریک،زیر سنکرون،فوق سنکرون


Download

pass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com
:: برچسب‌ها: مقاله انرژی های تجدید پذیر با عنوان : بررسی تئوری وتحلیل عملکرد ماشین در حالت گذرا SCIMدر مد زیرسنکرون و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر آن , ماشین القایی , خود تحریک , زیر سنکرون , فوق سنکرون , یک ماشین القایی رتور سیم پیچی است که سیم پیچ های SCIM – چکیده رتور و استاتور آن به صورت سری با توالی دو فاز معکوس می باشد , که در دو مد عملکردی زیر سنکرون و فوق سنکرون کار می کند. این ماشین در رنج وسیعی از سرعت ها می تواند کار کندو در نیروگاههای بادی برای تبدیل انرژی باد به انرژی الکتریکی مناسب است. یک ماشین القایی با اتصال سری مانند اغلب مبدل های انرژی الکترومغناطیسی می تواند به صورت موتور یا ژنراتور عمل کند. ,

تاریخ انتشار : 1393/10/22 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

مقاله انرژی های تجدید پذیر

با عنوان :

 بررسی تئوری وتحلیل عملکرد ماشین  SCIM در حالت ماندگار و ناحیه کار زیر سنکرون

یک ماشین القایی رتور سیم پیچی است که سیم پیچ های SCIM – چکیده
رتور و استاتور آن به صورت سری با توالی دو فاز معکوس متصل شده اند. این
ماشین در دو مد عملکردی زیر سنکرون و فوق سنکرون و در رنج وسیعی از
سرعت کار می کند. این مشخصه سبب شده که برای تبدیل انرژی باد به انرژی
الکتریکی مناسب باشد. یک ماشین القایی با اتصال سری مانند اغلب مبدل های
انرژی الکترومغناطیسی می تواند به صورت موتور یا ژنراتور کار کند. این ماشین
هنوز در مرحله تحقیق بوده و کار چندانی در زمینه عملکرد آن صورت نگرفته
است. در این مقاله تلاش شده تا تئوری عملکرد ماشین در حالت ماندگار و در
matlab با استفاده از نرم افزار d-q ناحیه کار زیر سنکرون به وسیله مدل
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مشخصه های مهم آن ارائه گردد.

واژه های کلیدی- ماشین القایی سری،خود تحریک،مدل سازی، زیر سنکرون

Download

pass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: ماشین القایی سری , خود تحریک , مدل سازی , زیر سنکرون , بررسی تئوری وتحلیل عملکرد ماشین SCIM در حالت ماندگار و ناحیه کار زیر سنکرون , یک ماشین القایی رتور سیم پیچی است که سیم پیچ های SCIM – چکیده رتور و استاتور آن به صورت سری با توالی دو فاز معکوس متصل شده اند. این ماشین در دو مد عملکردی زیر سنکرون و فوق سنکرون و در رنج وسیعی از سرعت کار می کند. این مشخصه سبب شده که برای تبدیل انرژی باد به انرژی الکتریکی مناسب باشد. یک ماشین القایی با اتصال سری مانند اغلب مبدل های انرژی الکترومغناطیسی می تواند به صورت موتور یا ژنراتور کار کند. این ماشین هنوز در مرحله تحقیق بوده و کار چندانی در زمینه عملکرد آن صورت نگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا تئوری عملکرد ماشین در حالت ماندگار و در matlab با استفاده از نرم افزار d-q ناحیه کار زیر سنکرون به وسیله مدل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مشخصه های مهم آن ارائه گردد ,

تاریخ انتشار : 1393/10/21 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

In Generative Shape Design (GSD) Workbench of CATIA V5, you can find two methods of modeling. These are modeling using ‘Geometrical Sets’ and modeling using ‘Ordered Geometrical Sets’. Both are quite different in approach. In this article we will show you the difference between them.

Module: Generative Shape Design (GSD)
Level: Intermediate

Simple Example to show difference between ‘Geometrical Set’ and ‘Ordered Geometrical Set’

In a new Part, create a Geometrical Set by performing Insert –> Geometrical Set…

Geometrical Set
Make a Simple Extrude based on a Sketch in XY Plane.

GS Vs. OGS  Split the Extrude Surface by using YZ Plane

3. GS Vs. OGS
Here is the resulting Split Surface.

4. GS Vs. OGS 


ادامه مطلب

:: مرتبط با: نرم افزار های مهندسی ,
:: برچسب‌ها: تفاوت بین Geometrical Set و Ordered Geometrical Set در محیط shape design , آموزش نرم افزار کتیا , آموزش محیط سورفیس , کتیا پیشرفته ,

تاریخ انتشار : 1393/10/20 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پاورپوینت آشنایی با پدیده های غیر خطی

اهداف:

1- مقایسه سیستمهای خطی و غیرخطی

2- آشنایی با پدیده های غیرخطی

3- آشنایی با برخی مفاهیم و تعاریف در سیستمهای غیرخطیDownloadpass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: اهداف: 1- مقایسه سیستمهای خطی و غیرخطی 2- آشنایی با پدیده های غیرخطی 3- آشنایی با برخی مفاهیم و تعاریف در سیستمهای غیرخطی , فرونشانی غیرسنکرون , پدیده ضربان , نوسانات ماندگار در سیستمهای خطی , نوسانات زیر هارمونیک ,

تاریخ انتشار : 1393/10/20 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی:: مرتبط با: عکس روز ,

تاریخ انتشار : 1393/10/19 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع

با عنوان:

مدیریت ریسک (Risk Management)شماره پروژه : 904
مقدمه:

امروزه تحولات عمده در محیط كسب و كار  و سرعت بالای تغییرات در فناوری ،روابط و رفتارهای سازمانی ، فعالیت و فرآیند های مربوط به پروژه ها و غیره، سازمان و مدیران را با چالشهای متعددی  مواجه ساخته است.لذا مدیران و كاركنان میبایست توانایی مقابله و برخورد با چنین تغییرات و پیچیدگیهای درونی و بیرونی را داشته باشند تا به اهداف مورد نظر سازمان دست یابند

بهره مندی از رویكرد مدیریت ریسك امكان مقابله با خطرات احتمالی و در نتیجه تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها را فراهم می سازد

فهرست
مقدمه  
تعریف 
مدیریت ریسك 
چرخه مدیریت ریسك  
مراحل پیاده سازی مدیریت ریسك 
استراتژی مقابله با ریسك
بررسی جایگاه مدیریت ریسک در جلو گیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت
ساختار شكست ریسك
مرحله شناسایی ریسکها 
مرحله ارزیابی ریسک ها 
شناسایی و ارزیابی ریسک های مختلف در دو قالب اثر ریسک و احتمال وقوع 
بررسی و تحلیل ریسک 
کمی کردن و اولویت بندی ریسک ها 
شناسایی ریسک های پروژه های ساخت با استفاده از مطالعه موردی   
    امکان سنجی (Feasibility Study )   
    قرار داد (Contract)   
    تدارکات (Procurement)   
    طراحی (Design)   
    ساخت (Construction)   
مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه   
دستورالعمل ریسك   
فرآیند شناسایی موجودیت یک خطر و تعریف ماهیت و ویژگیهای آن   
ارتباط رتبه ریسک با سطح ریسک   
کنترل ریسک   
عوامل ریسك   
دسته بندی ریسک   
ارزیابی ریسك 
اولویت بندی ریسک   
پاسخ ریسک   
برخی استراتژی های نظارت و اجتناب از ریسک   
محاسبه هزینه پایانی پروژه   
برنامه مدیریت ریسک در پروژه فاز 17و18 پارس جنوبی   
    هدف   
    دامنه   
    منابع مورد استفاده   
    تعاریف   
    مسئولیت ها   
    رویه   
خلاصه برنامه و زمانبندی مدیریت ریسك17و18   
مدیریت ریسك در پروژه های فراساحل   
 1-سیر تکامل قراردادهای پیمانکاری   
 2-مزایای  استفاده از قراردادهای پیمانکاری EPCI   
3-ویژگیهای پروژه های فراساحل   
 4-مروری بر مفاهیم مدیریت ریسک   
پروژه میدان رشادت    
پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه رشادت   
درسهای آموخته شده   
چالشها و معضلات   
گروه فرآیندهای برنامه ریزی   
گروه فرآیندهای کنترلی   
جمع بندی و نتیجه گیری   
منابع   
پیوست ها  

تعداد صفحات  : 100 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 30000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com


:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع با عنوان: مدیریت ریسک (Risk Management) فهرست مقدمه تعریف مدیریت ریسك چرخه مدیریت ریسك مراحل پیاده سازی مدیریت ریسك استراتژی مقابله با ریسك بررسی جایگاه مدیریت ریسک در جلو گیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت ساختار شكست ریسك مرحله شناسایی ریسکها مرحله ارزیابی ریسک ها شناسایی و ارزیابی ریسک های مختلف در دو قالب اثر ریسک و احتمال وقوع بررسی و تحلیل ریسک کمی کردن و اولویت بندی ریسک ها شناسایی ریسک های پروژه های ساخت با استفاده از مطالعه موردی امکان سنجی (Feasibility Study ) قرار داد (Contract) تدارکات (Procurement) طراحی (Design) ساخت (Construction) مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه دستورالعمل ریسك فرآیند شناسایی موجودیت یک خطر و تعریف ماهیت و ویژگیهای آن ارتباط رتبه ریسک با سطح ریسک کنترل ریسک عوامل ریسك دسته بندی ریسک ارزیابی ریسك اولویت بندی ریسک پاسخ ریسک برخی استراتژی های نظارت و اجتناب از ریسک محاسبه هزینه پایانی پروژه برنامه مدیریت ریسک در پروژه فاز 17و18 پارس جنوبی هدف دامنه منابع مورد استفاده تعاریف مسئولیت ها رویه خلاصه برنامه و زمانبندی مدیریت ریسك17و18 مدیریت ریسك در پروژه های فراساحل 1-سیر تکامل قراردادهای پیمانکاری 2-مزایای استفاده از قراردادهای پیمانکاری EPCI 3-ویژگیهای پروژه های فراساحل 4-مروری بر مفاهیم مدیریت ریسک پروژه میدان رشادت پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه رشادت درسهای آموخته شده چالشها و معضلات گروه فرآیندهای برنامه ریزی گروه فرآیندهای کنترلی جمع بندی و نتیجه گیری منابع , پایان نامه مهندسی صنایع: مدیریت ریسک (Risk Management) ,

تاریخ انتشار : 1393/10/19 | نظرات