تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک - بررسی و عیب یابی سیستم های بنزینی انژکتوری پژو 206
 

نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پروژه کارشناسی مهندسی خودرو

با عنوان:

 بررسی و عیب یابی سیستم های بنزینی انژکتوری پژو 206

شماره پروژه :6

پیشگفتار :

امروزه خودروها یكی از عوامل مهم آلودگی هوا و محیط زیست به شمار می روند. از طرفی بحران انرژی و افزایش روزافزون بهای سوخت و انرژی را در دهه ها و سالهای اخیر شاهد هستیم. این عوامل در كنار سایر دلایل موجب شد كه خودروسازان به كاهش مصرف سوخت در خودروهایشان توجه نمایند.برای رسیدن به این هدف سیستم سوخت رسانی خودروها به تدریج اصلاح و متحول شده و از كاربراتوری و دهانه ونتوری به انواع سیستمهای انژكتوری تغییر یافت.در كشور ما نیز در سالهای اخیر این تغییرات به تدریج در حال شكل گیری است و به زودی خودروهای داخلی بصورت انژكتوری تولید و ارائه خواهند شد. لذا با توجه به جدید بودن این سیستم ها در ایران و در راستای اهداف آموزشی و مسئولیتی كه بر دوش خود احساس می كردیم بر آن شدیم تا به یاری خداوند علیم و با تهیه این مجموعه گامی هرچند كوچك در جهت معرفی این سیستمها و افزایش سطح دانش هنرجویان برداریم .

فصل اول: كلیات                                                            

بخش اول : مقدمه                                                                      

چرا تزریق سوخت ؟                                       

سیستم تزریق سوخت چیست ؟                                    

بخش دوم : مروری بر تاریخچه سیستم‌های بنزینی انژكتوری            

بخش سوم : مزایای خودروی انژكتوری نسبت به خودروی كاربراتوری         

چكیده مزایا و معایب سیستم انژكتوری نسبت به كاربراتوری                     

الف – مزایا                                           

ب – معایب                                            

بخش چهارم : انواع سیستمهای تزریق سوخت الكترونیكی                  

1-  تزریق سوخت زمان بندی شده   Timed fuel injection          

2-  تزریق سوخت با جریان مداوم  Continuous fuel injection          

3-  تزریق سوخت در محل دریچه گاز (TBI)  Throttle body fuel injection       

بخش پنجم : انواع پاشش انژكتوری                       

1-    (پاشش  تك نقطه‌ای) MPI                                    

2-    (پاشش چند نقطه‌ای) MPI                              

3-     (پاشش گروهی) GDI                                   

فصل دوم: معرفی سیستم‌های تزریقی سوخت كارخانجات مختلف           

بخش اول                                              

·       سیستم تزریق سوخت بوش                                     

·       سیستم توزیع سوخت  K-Jetronic, KE-Jetronic                       

·       سیستمهای تزریق سوخت  L- Jetronic                             

·       سیستم های زیر گروه   (LE-LU-L3-LH-MONO)  L-Jetronic         

·       سیستم تزریق       Mono - Jetronic                      

·       سیستم‌های تزریق سوخت Mono,M,ME)) Motronic               

بخش دوم : سیستمهای تزریق سوخت جنرال موتورز                   

·       سیستم تزریق سوخت در محل دریچه گاز(TBI)                     

·       سیستم تزریق سوخت  چند دهانه‌ای (MPFI)                     

·       سیستم تزریق سوخت دیجیتال (OFI)                    

·       سیستم تزریق سوخت ترتیبی  (SFU)                        

بخش سوم : سیستمهای تزریق سوخت فورد                       

·            سیستم تزریق سوخت مركزی                            

·           سیستم تزریق سوخت دهانه‌ای                                

بخش چهارم : سیستمهای تزریق سوخت كرایسلر                      

·           سیستم تزریق سوخت چند دهانه                              

·           سیستم تزریق سوخت یك نقطه‌ای (SPI)                         

فصل سوم بررسی سیستمهای انژكتوری خودروهای داخلی             

شركت خودروسازی ایران خودرو :                                         

شماتیك ارتباط بین سنسورها و عملگرها با ECU                             

قاعده كلی عملكرد                                      

لیست قطعات                                          

مجموعه باك بنزین                                       

فیلتر بنزین                                            

ریل سوخت                                              

رگولاتور فشار بنزین                                         

انژكتورها                                             

كنیستر(بازیاب بخار بنزین)                                   

پمپ بنزین برقی                                        

محفظه دریچه گاز                                        

گرم كن دریچه گاز                                      

موتور مرحله‌ای دور آرام ( استپ موتور)                                 

پتانسیومتر دریچه گاز (TPS )                                     

سنسور فشار هوای ورودی (MAP )                              

سنسور دمای هوای ورودی                                 

واحد كنترل الكترونیكی (ECU )                                 

چراغ عیب یابی                                         

كوئل دوبل                                             

رله دوبل                                              

رله قطع كن كمپرسور كولر                                    

سنسور دور موتور                                       

سنسور سرعت خودرو                                      

سنسور فشار روغن موتور                             

سوئیچ اینرسی                                          

سنسور دمای مایع خنك كننده                                       

سنسور اكسیژن                                      

پتانسیومتر(تنظیم كننده)CO                                  

كاتالیست                                              

شماره قطعات نقشه‌های الكتریكی                             

بخش دوم : عیب‌یابی سیستم انژكتوری                        

نكات ایمنی                                              

راهنمای مقدماتی عیب‌یابی                                     

فلوچارت عیب‌یابی                                        

خواندن خطاها                                          

نحوه چك كردن سلامت سیم‌ها                                     

چك كردن عدم قطعی سیمها و عایق‌بندی آنها                           

تجزیه و تحلیل نتایج                                          

عیـب‌یابــیECU ، سنسورها، عملگرها                            

عیب یابی و رفع عیب كنترل یونیت (ECU)                             

 معرفی و عملكرد ECU                                        

نحوه عملكرد ECU در شرایط مختلف                                     

روش تجدید حافظه كردن ECU                               

نكات ایمنی مربوط به ECU                                     

سنسور دمای آب                                         

سنسور دمای هوای ورودی                                  

سنسور فشار هوای منیفولد ورودی (MAP سنسور)                      

سنسور سرعت خودرو                                       

موتور مرحله‌ای دور آرام (استپر موتور )                                

پتانسیومتر دریچه گاز                                        

سنسور دور موتور                                       

انژكتــورهــا                                         

عملكرد كویل 2 و 1                                          

پمپ بنزین برقی                                        

ولتاژ باتری                                           

تستهای بعد از تعمیر سیستم سوخت رسانی                     

تستهای سیستم سوخت رسانی                                          

تست آوانس جرقه                                             

جدول تست مدارها                                          

جدول تست قطعات                                          

شرح پایه كانكتورها                                            

سیستم سوخت رسانی و كنترل گازهای خروجی خودروی پراید انژكتوری (سایپا یدك)   

توضیح شماتیك سیستم                                              

طرح كلی سیستم                                                   

تشریح اجزاء سیستم                                                  

الف ) سنسورها                                                   

سنسور دمای هوا (ATS)                                          

سنسور دمای آب (CTS)                                    

سنسور فشار هوای منیفولد (MAP)                              

سنسور اكسیژن                                         

سنسور وضعیت دریچه گاز (TPS)                                

سنسور دور موتور و موقعیت زاویه‌ای میل‌لنگ

ب ) عملگرها (Actuators)

انژكتور

شیر برقی (سوپاپ برقی) EGR                           

شیر برقی دور آرام

شیر برقی كنیستر (استكانی ضد تبخیر)

  كوئل

رله اصلی                                              

پمپ سوخت                                              

واحد كنترل الكترونیكی موتور  (ECU)               

عیـب ‌یابــی سنسورها، عملگرها

تنظیم زمان جرقه                                           

سنسور دمای آب                                          

سنسوردمای هوای ورودی                             

سنسورفشارهوای منیفولد                                     

سنسور موقعیت دریچه گاز                                     

سیگنال مشخص كنندة سیلندر 1 ارسالی از دلكو (سنسور TDC)                

سیگنال زاویه میل‌لنگ، ارسالی از دلكو (سنسور RPM )                     

سنسور اكسیژن                                          

رلة اصلی                                              

شیر برقی كنیستر                                         

شیر برقی EGR                                           

شیر برقی دور آرام                                          

انژكتورها (4-3-2-1)                                   

فصل چهارم:عیب یابی انژكتور 206

آشنایی با كاربراتور و دلكو  و معایب ذاتی آنها

واحد كنترل الكترونیكی :

موارد ایمنی حفاظت از ECU  :

دلایل و روش تجدید حافظه ECU  پژو 206 ایران :

آشنایی با اثرات خرابی ظاهری ECU  در روی خودرو :

آشنایی با اثرات خرابی ظاهری سنسور دور موتور در روی خودرو:

آشنایی با اثرات خرابی ظاهری سنسور موقعیت دریچه گاز در روی خودرو

آشنایی با اثرات خرابی ظاهری سنسور فشار گاز كولر در روی خودرو:

آشنایی با اثرات تخریبی ظاهری سنسوردمای هوای ورودی(منیفوند)در روی خودرو:

آشنایی با اثرات خرابی ظاهری سنسور فشار هیدرولیك فرمان در روی خودرو :

آشنایی با سیستمهای :Closed loop, Opened loop

انژكتورها یا :Injectors

آشنایی با اثرات خرابی ظاهری پمپ بنزین  در روی خودرو :

آشنایی با اثات خرابی ظاهری شیر برقی كنیستر  در روی خودرو :

تجهیزات مورد استفاده برای تست و رفع عیب سیستم انژكتور و الكترونیك پژو 206 :

فهرست قطعات شماتیك سیستم انژكتور پژو 206 موتور TU3 JP/L4

موتورهای TU5 ، cc 1587 و ECU  از نوع Bosch Me7.4.4 مولتی پلكس:

منابع و مواخذ


تعداد صفحات: 194

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 45000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

 :: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: پروژه کارشناسی مهندسی خودرو با عنوان: بررسی و عیب یابی سیستم های بنزینی انژکتوری پژو 206 شماره پروژه :6 پیشگفتار : امروزه خودروها یكی از عوامل مهم آلودگی هوا و محیط زیست به شمار می روند. از طرفی بحران انرژی و افزایش روزافزون بهای سوخت و انرژی را در دهه ها و سالهای اخیر شاهد هستیم. این عوامل در كنار سایر دلایل موجب شد كه خودروسازان به كاهش مصرف سوخت در خودروهایشان توجه نمایند.برای رسیدن به این هدف سیستم سوخت رسانی خودروها به تدریج اصلاح و متحول شده و از كاربراتوری و دهانه ونتوری به انواع سیستمهای انژكتوری تغییر یافت.در كشور ما نیز در سالهای اخیر این تغییرات به تدریج در حال شكل گیری است و به زودی خودروهای داخلی بصورت انژكتوری تولید و ارائه خواهند شد. لذا با توجه به جدید بودن این سیستم ها در ایران و در راستای اهداف آموزشی و مسئولیتی كه بر دوش خود احساس می كردیم بر آن شدیم تا به یاری خداوند علیم و با تهیه این مجموعه گامی هرچند كوچك در جهت معرفی این سیستمها و افزایش سطح دانش هنرجویان برداریم . فصل اول: كلیات بخش اول : مقدمه چرا تزریق سوخت ؟ سیستم تزریق سوخت چیست ؟ بخش دوم : مروری بر تاریخچه سیستم‌های بنزینی انژكتوری بخش سوم : مزایای خودروی انژكتوری نسبت به خودروی كاربراتوری چكیده مزایا و معایب سیستم انژكتوری نسبت به كاربراتوری الف – مزایا ب – معایب بخش چهارم : انواع سیستمهای تزریق سوخت الكترونیكی 1- تزریق سوخت زمان بندی شده Timed fuel injection 2- تزریق سوخت با جریان مداوم Continuous fuel injection 3- تزریق سوخت در محل دریچه گاز (TBI) Throttle body fuel injection بخش پنجم : انواع پاشش انژكتوری 1- (پاشش تك نقطه‌ای) MPI 2- (پاشش چند نقطه‌ای) MPI 3- (پاشش گروهی) GDI فصل دوم: معرفی سیستم‌های تزریقی سوخت كارخانجات مختلف بخش اول · سیستم تزریق سوخت بوش · سیستم توزیع سوخت K-Jetronic , KE-Jetronic · سیستمهای تزریق سوخت L- Jetronic · سیستم های زیر گروه (LE-LU-L3-LH-MONO) L-Jetronic · سیستم تزریق Mono - Jetronic · سیستم‌های تزریق سوخت Mono , M , ME)) Motronic بخش دوم : سیستمهای تزریق سوخت جنرال موتورز · سیستم تزریق سوخت در محل دریچه گاز(TBI) · سیستم تزریق سوخت چند دهانه‌ای (MPFI) · سیستم تزریق سوخت دیجیتال (OFI) · سیستم تزریق سوخت ترتیبی (SFU) بخش سوم : سیستمهای تزریق سوخت فورد · سیستم تزریق سوخت مركزی · سیستم تزریق سوخت دهانه‌ای بخش چهارم : سیستمهای تزریق سوخت كرایسلر · سیستم تزریق سوخت چند دهانه · سیستم تزریق سوخت یك نقطه‌ای (SPI) فصل سوم بررسی سیستمهای انژكتوری خودروهای داخلی شركت خودروسازی ایران خودرو : شماتیك ارتباط بین سنسورها و عملگرها با ECU قاعده كلی عملكرد لیست قطعات مجموعه باك بنزین فیلتر بنزین ریل سوخت رگولاتور فشار بنزین انژكتورها كنیستر(بازیاب بخار بنزین) پمپ بنزین برقی محفظه دریچه گاز گرم كن دریچه گاز موتور مرحله‌ای دور آرام ( استپ موتور) پتانسیومتر دریچه گاز (TPS ) سنسور فشار هوای ورودی (MAP ) سنسور دمای هوای ورودی واحد كنترل الكترونیكی (ECU ) چراغ عیب یابی كوئل دوبل رله دوبل رله قطع كن كمپرسور كولر سنسور دور موتور سنسور سرعت خودرو سنسور فشار روغن موتور سوئیچ اینرسی سنسور دمای مایع خنك كننده سنسور اكسیژن پتانسیومتر(تنظیم كننده)CO كاتالیست شماره قطعات نقشه‌های الكتریكی بخش دوم : عیب‌یابی سیستم انژكتوری نكات ایمنی راهنمای مقدماتی عیب‌یابی فلوچارت عیب‌یابی خواندن خطاها نحوه چك كردن سلامت سیم‌ها چك كردن عدم قطعی سیمها و عایق‌بندی آنها تجزیه و تحلیل نتایج عیـب‌یابــیECU , سنسورها , عملگرها عیب یابی و رفع عیب كنترل یونیت (ECU) معرفی و عملكرد ECU نحوه عملكرد ECU در شرایط مختلف روش تجدید حافظه كردن ECU نكات ایمنی مربوط به ECU سنسور دمای آب سنسور دمای هوای ورودی سنسور فشار هوای منیفولد ورودی (MAP سنسور) سنسور سرعت خودرو موتور مرحله‌ای دور آرام (استپر موتور ) پتانسیومتر دریچه گاز سنسور دور موتور انژكتــورهــا عملكرد كویل 2 و 1 پمپ بنزین برقی ولتاژ باتری تستهای بعد از تعمیر سیستم سوخت رسانی تستهای سیستم سوخت رسانی تست آوانس جرقه جدول تست مدارها جدول تست قطعات شرح پایه كانكتورها سیستم سوخت رسانی و كنترل گازهای خروجی خودروی پراید انژكتوری (سایپا یدك) توضیح شماتیك سیستم طرح كلی سیستم تشریح اجزاء سیستم الف ) سنسورها سنسور دمای هوا (ATS) سنسور دمای آب (CTS) سنسور فشار هوای منیفولد (MAP) سنسور اكسیژن سنسور وضعیت دریچه گاز (TPS) سنسور دور موتور و موقعیت زاویه‌ای میل‌لنگ ب ) عملگرها (Actuators) انژكتور شیر برقی (سوپاپ برقی) EGR شیر برقی دور آرام شیر برقی كنیستر (استكانی ضد تبخیر) كوئل رله اصلی پمپ سوخت واحد كنترل الكترونیكی موتور (ECU) عیـب ‌یابــی سنسورها , عملگرها تنظیم زمان جرقه سنسور دمای آب سنسوردمای هوای ورودی سنسورفشارهوای منیفولد سنسور موقعیت دریچه گاز سیگنال مشخص كنندة سیلندر 1 ارسالی از دلكو (سنسور TDC) سیگنال زاویه میل‌لنگ , ارسالی از دلكو (سنسور RPM ) سنسور اكسیژن رلة اصلی شیر برقی كنیستر شیر برقی EGR شیر برقی دور آرام انژكتورها (4-3-2-1) فصل چهارم:عیب یابی انژكتور 206 آشنایی با كاربراتور و دلكو و معایب ذاتی آنها واحد كنترل الكترونیكی : موارد ایمنی حفاظت از ECU : دلایل و روش تجدید حافظه ECU پژو 206 ایران : آشنایی با اثرات خرابی ظاهری ECU در روی خودرو : آشنایی با اثرات خرابی ظاهری سنسور دور موتور در روی خودرو: آشنایی با اثرات خرابی ظاهری سنسور موقعیت دریچه گاز در روی خودرو آشنایی با اثرات خرابی ظاهری سنسور فشار گاز كولر در روی خودرو: آشنایی با اثرات تخریبی ظاهری سنسوردمای هوای ورودی(منیفوند)در روی خودرو: آشنایی با اثرات خرابی ظاهری سنسور فشار هیدرولیك فرمان در روی خودرو : آشنایی با سیستمهای :Closed loop , Opened loop انژكتورها یا :Injectors آشنایی با اثرات خرابی ظاهری پمپ بنزین در روی خودرو : آشنایی با اثات خرابی ظاهری شیر برقی كنیستر در روی خودرو : تجهیزات مورد استفاده برای تست و رفع عیب سیستم انژكتور و الكترونیك پژو 206 : فهرست قطعات شماتیك سیستم انژكتور پژو 206 موتور TU3 JP/L4 موتورهای TU5 , cc 1587 و ECU از نوع Bosch Me7.4.4 مولتی پلكس: منابع و مواخذ تعداد صفحات: 194 فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 45000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,

تاریخ انتشار : 1390/12/21 | نظرات
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر