تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک - کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نوین پلاستیک
 

نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

 و مهندسی پتروشیمی

با عنوان :


کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نوین پلاستیک
شماره پروژه : 278
مقدمه
 میكرو تكنولوژی در زندگی ،‌به صورت ملموسی در حال تغییر می باشد كه بخش گسترده ای از این تغییر در تكنولوژی ساخت قطعات كامپیوتری كه امروزه یكی از وسایل مورد نیاز در صنعت ونیز در زندگی شخصی هر فرد به شمار می رود مشاهده می شود . به جز در قطعات الكترونیكی ، ردپای میكروتكنولوژی در قسمتهای دیگر صنعت نیز به چشم می خورد . میكروتكنولوژی درباره ی ساختارهایی در دامنه میكرو متر صحبت می كند كه قدرت تفكیك آنها با ذره بین امكان پذیر نبوده و با میكروسكوپ های نوری نیز به سختی قابل مشاهده می باشند و این در حالیست كه چنین ساختاری هنوز هزاران بار از اندازه اتم بزرگتر می باشد و دلیلش این است كه اندازه واقعی ساختارها در محدوده ی نانومتر می باشد و می باید از تكنولوژی مناسبی جهت شناسایی آنها سود جست .
 تلاش های بسیاری برای از بین بردن قدرت تفكیك محدود میكروسكوپ ها ی نوری صورت گرفت ،‌تا منجر به تولید دستگاههایی برای حل این مشكل شد .
میكروسكوپ های میدان یونی ، الكترونی و نیروی اتمی و سرانجام خانواده میكروسكوپ های ردیابی تصویری وارد عرصه علم شدند و این اجازه را به ما دادند تا بتوانیم تصویر مولكول ها و حتی اتم ها را به طور مجزا مشاهده كنیم .
اگر چه شیمی و میكرو تكنولوژی دو مقوله ی جدا از یكدیگر می باشند ،‌اما میان این دو روابطی نیز وجود دارد . در شیمی كلاسیك ،‌فرآیندهای شیمیایی بكار رفته . در میكرو تكنولوژی بستگی به عملكرد تعداد زیادی از ذرات مشابه دارد و یك ذره نمی تواند به تنهایی در این فرآیندها و همچنین در روشهای تولید و كاربردها نقشی را بازی می كند .
اما در نانو تكنولوژی نقش اصلی را ذراتی در ابعاد اتم و مولكول ایفا می كنند . همچنین در این تكنولوژی تكنیك های فیزیكی و تاثیر جنبه های شیمیایی در ساخت و كاربرد ساختارهای نانو به یك میزان می باشد.
در مطالب نوشته شده در مورد نانو تكنولوژی توجه دانشمندان اغلب بر روی اندازه ذرات و تفاوت میان دو روش اساسی رسیدن به ذراتی در ابعاد متمركز شده است . این دو روش كلی عبارتند از :
1-    روش از بالا به پایین (مهندسی دقیق ) ؛ در این روش سعی می شود تا با بهره گیری از میكروتكنولوژی مواد را به ساختارهایی در دامنه نانومتر و یا كمتر از آن برسانند .
2-    روش از پایین به بالا (ساختار خود سامان ده )؛ كه در آن سعی می شود تا با بهره گیری از ساختارهایی در دامنه نانو متر یا كمتر از آن موادی با خصوصیات ایده آل  بوجود آورد . این روش اساساً‌ بوسیله ی  خصوصیات شیمیایی مشخص می شود .
مزیت نانوتكنولوژی اینست كه سنتزهای واقعی را بوسیله هر دو روش ایجاد می كرد و همپوشانی هر دو روش نیز مشكل نیست. زیرا هر دو تكنیك قابلیت های خاصی را ایجاد می كنند كه می تواند برای تكمیل یكدیگر مفید باشد.


چكیده
      الیاف نانو و تركیبات حاصل از این الیاف از دستاوردهای اخیر می باشند و تعداد زیادی از مقالات انتشار یافته در چند سال گذشته به روشهای تولید و به كار گیری الیاف نانو پلیمری اختصاص یافته است ، خلاصه ای از پیدایش كاربردهای جدید برای الیاف نانو پلیمری را میتوان بصورت زیر بیان نمود :
رساناهای الكتریكی ، قطعات بسیار – لایه های فیلتر قدرت فیلتراسیون زیاد – قطعات همو استاتیك ضریب بالای جذب سیالات – البسه ی جراحی ، پوشش جراحت نفوذ باكتری – لباسهای ایمنی ، پارچه های بی زیان با قابلیت بلوكه كردن مواد – قطعات نوری مایع بلوری شاترها نوری – حسگرهایی با حساسیت زیاد برای سلولها ، رگها و مویرگها – استحكام بخشی مواد ، افزایش استحكام ، افزایش مقاومت لایه ها – بافت مهندسی پیوستگی بهتر سلولها ، قابلیت كنترل جهت رشد سلول – اندام مصنوعی ، تنش كمتر ، افزایش ضریب عملكرد – استفاده از ماسك های بهتر ، انتقال بیشتر مواد – انتقال دارو ، افزایش نرخ حلالیت ، قرارگیری دار و در الیاف نانو قابلیت بكارگیری الیاف نانو در موارد مختلف بسیار زیاد است ولی در حال حاضر محدود به مراحل آزمایشگاهی می باشند و تلاش های بیشتر لازم است تا این كاربردها به صورت صنعتی و تجاری درآیند ، در نتیجه ، تحقیق و توسعه بر روی الیاف نانو پلیمری یك مورد جذاب برای دانشمندان می باشد كه بطور پیوسته به روی آن كار خواهند كرد .

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول : مقدمه و معرفی نانو تكنولوژی
1- 1 مقدمه
1-2  نانو ساختارها
1-3  نگرشی به جهان نانو
1-4 ابتكار در جهت رسیدن به نانو جهان
1-5 واحدهای سازنده در نانو تكنولوژی
1-6  واكنش ها و توپولوژی
1-7 محیط میكروسكوپی جهان نانو
1-8  نانو مواد چه نوع موادی هستند ؟


فصل دوم : پلیمرهای نانو ساختار
2-1 الكتروریسی و شكل گیری الیاف نانو
2-2 فرآیند الكتروریسی
2-2-1 شروع فوران و قطر آن
2-2-2 ناپایداری خمشی و ازدیاد طول فوران
2-3 قطر الیاف نانو
2-4  مشاهده الكتروریسی محلول اكسید پلی اتیلن
2-5  الیاف نانو و خواص منحصر به فرد آنها
2-5-1 الیاف نانو دارای دانه های ریز (Beads)
2-5-2 الیاف الكتروریسی شده ی پلی ( p – فنیلن ترفتالامید )
2-6 طرز تهیه نانو مواد
2-6-1 قوس پلاسما
2-6-2  رسوب گذاری شیمیایی فاز بخار
2-6-3  سل – ژلها
2-7 پلیمرهای نانو ساختار
2-8  سنتز نانو پلیمرها
2-9  پلیمرهای ستاره ای
2-9-1 كاربردهای بالقوه پلیمرهای ستاره ای
2-10  نانو كره های كركی
2-10-1  نانو كره های حاوی حفره
2-10-2  كاربردهای بالقوه نانو كره های كركی
2-11  نانو پلیمرهای شانه مانند
2-11-1 كاربردهای بالقوه پلیمرهای شانه مانند
2-12  نانو الیاف كوپلیمری بلوكی
2-12-1  كاربردهای بالقوه كوپلیمرهای بلوكی
2-13  نانو كانالها در فیلم های نازك
2-14   تهیه غشا
2-14-1  كاربردهای بالقوه غشا
2-15   نانو ذرات (هسته – پوسته) رابری
2-16  نانو كامپوزیت ها
2-17  نانو كامپوزیت های زمینه پلیمری
2-17-1  خواص وكاربرد نانو كامپوزیت های زمینه پلیمری
2-17-2  روش های تولید نانو كامپوزیت های زمینه پلیمری
2-17-3  نانو كامپوزیت های زمینه پلیمری حاوی نانو ذرات
2-17-4   نانو كامپوزیت های زمینه پلیمری حاوی نانو لایه ها
2-17-5  نانو كامپوزیت ها ی زمینه پلیمری حاوی نانو الیاف كربنی
2-17-6  نانو كامپوزیت های پلیمری حاوی نانو لوله های كربنی
2-17-7   طراحی نانو كامپوزیت های پلیمری
2-18  نانو كامپوزیت های زمینه سرامیكی
2-18-1  نانو كامپوزیت  WC/MgO
2-18-2  نانو كامپوزیت Si3N4/SiC
2-18-3  نانو كامپوزیت  Al2O3/Ni
2-18-4  نانو كامپوزیت نیترید سیلسیم حاوی نانو لوله كربنی چند دیواره
2-18-5  نانو كامپوزیت  Al2O3/Sic
2-19  نانو كامپوزیت های زمینه فلزی
2-19-1  نانو كامپوزیت  Mg/SiC
2-19-2  نانو كامپوزیت زیمنه فلزی حاوی نانو  لوله كربنی
2-19-3  نانو كامپوزیت  Cu/Al2O3
2-20  نانو كامپوزیتهای زمینه بین فلزی
2-21  مشخصه نمایی خواص فیزیكی
2-21-1  مطالعه ماكرو ساختار
2-21-2  مطالعه میكرو ساختار
2-21-3  نحوه توزیع فاز تقویت كننده در زمینه
2-21-4   بررسی اندازه دانه
2-21-5  به هم پیوستگی مناسب در فصل مشترك


فصل سوم : كاربردهای نانو پلیمر
3-1 مقدمه
3-2 كاربردهای پزشكی
3-2-1 اندام مصنوعی
3-2-2 بافت های مهندسی
3-2-3  انتقال دارو
3-2-4  پوشش جراحت
3-2-5  قطعات همواستاتیك
3-2-6 ما سك های پوستی
3-3   كاربرد های فیلتراسیون
 3-3-1 فیلتر
3-3-2  خواص حاصل از لایه های فیلتری الیاف نانو
3-3-3 كاربردهای مورد نیاز
3-4  البسه  ایمنی
3-5 استحكام بخشی مواد
3-5-1 الیاف نانوی كربن
3-6  هدایت كننده های الكتریكی
3-7  كاربردهای نوری
3-8  حسگرها


فصل چهارم : سیستم های میكرو الكترومكانیكی
4-1 مقدمه
4-2  سیستم های میكروالكترومكانیكی
4-3 روباتها- تا چه حد و اندازه ای می توان روباتها را كوچك نمود
4-4  مواد مقاوم در برابر فرسودگی
4-5   نانو ماشینها و نانو الاستیسیته
4-6  پوششهای نانو ذره – تاثیرات جدید ویژه
4-7 كاربردهای محیطی
مراجع

نمونه صفحات پروژه

 تعداد صفحات  : 100 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 25000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com


:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: نانو تکنولوژی الیاف نانو صنعت پلاستیک پایان نامه مکانیک , nano plastic , دانلود پایان نامه , قطعات بسیار – لایه های فیلتر قدرت فیلتراسیون زیاد – قطعات همو استاتیك ضریب بالای جذب سیالات – البسه ی جراحی , پوشش جراحت نفوذ باكتری – لباسهای ایمنی , پارچه های بی زیان با قابلیت بلوكه كردن مواد – قطعات نوری مایع بلوری شاترها نوری – حسگرهایی با حساسیت زیاد برای سلولها , رگها و مویرگها – استحكام بخشی مواد ,

تاریخ انتشار : 1397/01/26 | نظرات
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
http://www.vistaprops.com/fr/availability/office 1398/02/4 18:28
スーパーコピーブランド
https://wcpastl.com/services/ 1398/02/4 18:27
販売
https://www.richmondhood.com/product/48059/ 1398/02/3 05:39
スーパーコピーiPhone7ケースブランド 携帯カバー手帳型通販,ショッピングモール!
http://www.reedstargetshootingclub.co.uk/content/about-us 1398/02/3 05:38
楽天ブランドコピー激安偽物専門店!スーパーコピーブランドバッグN級品販売!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر