تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک - مطالب مجلات مهندسی
 

نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

Company Profile: Penn Reels

By: Molly J. Rogers

A recognized best-in-class fishing reel product line, a dedicated pursuit of advanced gear technology, and an inspiring 80-year history has helped Penn Reels become a key...

Actual Tooth Contact Analysis of Straight Bevel...

By: Mohsen Kolivand, Haris Ligata, Glen Steyer, Dale K. Benedict & Jui Chen

When measuring with coordinate measuring machines, a new proposed approach is utilized to capture deviations from spherical involute bevel gears; these deviations are then used...

Advantages of Direct Gear Design For Automotive...

By: Dr. Alexander L. Kapelevich & Thomas M. McNamara

Direct Gear Design, a development process where gear parameters are primary and tool parameters are secondary, maximizes performance of plastic gearing by compensating for...

An Improved Load-Equalizing Means For a...

By: Dr. Stephen P. Radzevich

A method for equal power sharing in planetary gearboxes is proposed based on the use of elastic absorbers of manufacturing errors.
:: مرتبط با: مجلات مهندسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود مجله مهندسی چرخدنده ها - دسامبر 2015 , دانلود مجلات مهندسی مکانیک , گیربوکس چرخدنده ساده مارپیچی ,

تاریخ انتشار : 1394/09/25 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

تاریخ انتشار : 1394/05/20 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

شماره اول نشریه تخصصی مهندسی بازرسی فنی


نشریه تخصصی مهندسی بازرسی فنی

نشریه تخصصی مهندسی بازرسی فنی (Inspector) نشریه ای در مورد جدیدترین و کارآمدترین مباحث مرتبط با رشته مهندسی بازرسی فنی از جمله تستهای غیرمخرب، متالورژی، جوشکاری و خوردگی می باشد که توسط دانشگاه صنعت نفت با حمایت مالی شرکت پالایش نفت آبادان به چاپ می رسد.

 هم اکنون می توانید شماره یک این نشریه را در دو قسمت بشرح پیوست دانلود نمایید.


پیوست ها
این فایل را دانلود کنید (inspectormag-no.1 part1.pdf)inspector magazine No. 1 Part1
این فایل را دانلود کنید (inspectormag-no.1-part2.pdf)inspector magazine No. 1 Part2:: مرتبط با: مجلات مهندسی ,
:: برچسب‌ها: شماره اول نشریه تخصصی مهندسی بازرسی فنی , نشریه تخصصی مهندسی بازرسی فنی نشریه تخصصی مهندسی بازرسی فنی (Inspector) نشریه ای در مورد جدیدترین و کارآمدترین مباحث مرتبط با رشته مهندسی بازرسی فنی از جمله تستهای غیرمخرب , متالورژی , جوشکاری و خوردگی می باشد که توسط دانشگاه صنعت نفت با حمایت مالی شرکت پالایش نفت آبادان به چاپ می رسد. هم اکنون می توانید شماره یک این نشریه را در دو قسمت بشرح پیوست دانلود نمایید. ,

تاریخ انتشار : 1394/04/3 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
آخرین شماره
آخرین شماره عمران و مقاوم سازی
شماره 9 از سری جدید (شماره 29 متوالی) پاییز 93 1393
آرشیو صنعت مقاوم سازی و بهسازی(عمران و مقاوم سازی)
سال1393
شماره 9 از سری جدید (شماره 29 متوالی) پاییز 93
شماره هشت از سری جدید (شماره بیست و هشت)، بهار و تابستان 93
سال1392
شماره 7 از سری جدید (شماره بیست و هفت) - زمستان92
شماره 6 از سری جدید (شماره بیست و شش) - پاییز92
شماره 5 از سری جدید (شماره بیست پنج) - تابستان92
شماره 4-3 از سری جدید (شماره بیست و سه و بیست و چهار) - زمستان91- بهار92
سال1391
شماره 2 - (شماره بیست و دوم) - پاییز
شماره 1 از سری جدید (شماره بیست و یکم) - تابستان
شماره بیستم - بهار
سال1390
شماره نوزدهم - زمستان
شماره هجدهم- پاییز
شماره هفدهم، تابستان
شماره شانزدهم، بهار
سال1389
شماره پانزدهم، زمستان
شماره چهاردهم، پاییز
شماره سیزدهم، تابستان
شماره دوازدهم، زمستان-بهار
سال1388
شماره یازدهم،‌ پاییز
شماره دهم، تابستان
شماره نهم، بهار
سال1387
شماره هشتم، زمستان
شماره هفتم، پاییز
شماره ششم، تابستان
شماره پنجم، بهار
سال1386
شماره چهارم، زمستان
شماره سوم، پاییز
شماره دوم - تابستان:: مرتبط با: مجلات مهندسی ,
:: برچسب‌ها: آرشیو نشریه عمران - مقاوم سازی و بهسازی , آرشیو صنعت مقاوم سازی و بهسازی(عمران و مقاوم سازی) ,

تاریخ انتشار : 1394/03/5 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

شماره 5 نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب
شماره ۳ و ۴ نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب


عناوین این شماره:


-بررسی کمی اثر دمای پیشگرم جوشکاری GTAW بر خواص ناحیه جوش چدن نشکن فریتی

- ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش اصطکاکی فولاد CK35 به 18Crmo4

- مواد مصرفی جوشکاری- الزامات کیفیتی برای ساخت، تامین و توزیع مواد مصرفی جوشکاری و فرایندهای وابسته

- خوردگی اتصالات جوشکاری شده آلیاژهای آلومینیوم

 

پیوست ها
این فایل را دانلود کنید (JWN-5.pdf)JWN5[شماره 5 نشریه جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب]:: مرتبط با: مجلات مهندسی ,
:: برچسب‌ها: شماره 5 نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب شماره ۳ و ۴ نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب عناوین این شماره: -بررسی کمی اثر دمای پیشگرم جوشکاری GTAW بر خواص ناحیه جوش چدن نشکن فریتی - ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش اصطکاکی فولاد CK35 به 18Crmo4 - مواد مصرفی جوشکاری- الزامات کیفیتی برای ساخت , تامین و توزیع مواد مصرفی جوشکاری و فرایندهای وابسته - خوردگی اتصالات جوشکاری شده آلیاژهای آلومینیوم ,

تاریخ انتشار : 1393/12/9 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

شماره ۳ و ۴ نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخربعناوین این شماره:

- بررسی کمی و کیفی عیوب جوش زیر پودری فولاد زنگ نزن آستنیتی به روش رادیوگرافی پرتو X

- اثر اصطکاک دینامیکی سرعت بستن پیچ های پر مقاومت بر نیروی پیش تنیدگی پیچ ها

- پایش سیستم حفاظت کاتدی فولاد در بتن بر اساس استاندارد ISO 12696:2012

- خوردگی اتصالات جوشکاری شده غیرمشابه

- نقشه های موردنیاز برای ساخت سازه های فلزی

- بررسی و مقایسه پوشش داکرومت با سایر پوشش های رایج صنعتی

- معرفی وب سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت

این فایل را دانلود کنید (JWN-3-4.pdf)JWN-No.3&4[شماره ۳ و ۴ نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب]:: مرتبط با: مجلات مهندسی ,
:: برچسب‌ها: شماره ۳ و ۴ نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب شماره ۳ و ۴ نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب عناوین این شماره: - بررسی کمی و کیفی عیوب جوش زیر پودری فولاد زنگ نزن آستنیتی به روش رادیوگرافی پرتو X - اثر اصطکاک دینامیکی سرعت بستن پیچ های پر مقاومت بر نیروی پیش تنیدگی پیچ ها - پایش سیستم حفاظت کاتدی فولاد در بتن بر اساس استاندارد ISO 12696:2012 - خوردگی اتصالات جوشکاری شده غیرمشابه - نقشه های موردنیاز برای ساخت سازه های فلزی - بررسی و مقایسه پوشش داکرومت با سایر پوشش های رایج صنعتی - معرفی وب سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت ,

تاریخ انتشار : 1393/12/7 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

شماره ۲ نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب

 - اثر حرارت ورودی جوشکاری اصطکاکی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال چدن نشکن فریتی -پرلیتی 

- حداقل سازی تغییرشکل های زاویه ای ناشی از جوشکاری زیرپودری با کنترل پارامترهای جوشکاری به روش سطح پاس 

- اعمال پوشش دی سیلیساید مولیبدن به روش جوشکاری قوسی تنگستن- گاز GTAW بر روی زیرلایه فولاد ساده کربنی 

- بهینه سازی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی اتصال لبه روی هم مس خالص تجاری با استفاده از روش تاگوچی بر مبنای آنالیز خاکستری و تحلیل آنو 

- اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص اتصال جوش های غیر مشابه بین سوپرآلیاژ اینکونل ۷۱۸ و فولاد زنگ نزن آستنیتی 310S. 

- مقدمه ای بر متالوگرافی- قسمت دوم  

این فایل را دانلود کنید (JWN-2.pdf)دومین شماره نشریه الکترونیک جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب

:: مرتبط با: مجلات مهندسی ,
:: برچسب‌ها: شماره ۲ نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب - اثر حرارت ورودی جوشکاری اصطکاکی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال چدن نشکن فریتی -پرلیتی - حداقل سازی تغییرشکل های زاویه ای ناشی از جوشکاری زیرپودری با کنترل پارامترهای جوشکاری به روش سطح پاس - اعمال پوشش دی سیلیساید مولیبدن به روش جوشکاری قوسی تنگستن- گاز GTAW بر روی زیرلایه فولاد ساده کربنی - بهینه سازی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی اتصال لبه روی هم مس خالص تجاری با استفاده از روش تاگوچی بر مبنای آنالیز خاکستری و تحلیل آنو - اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص اتصال جوش های غیر مشابه بین سوپرآلیاژ اینکونل ۷۱۸ و فولاد زنگ نزن آستنیتی 310S. - مقدمه ای بر متالوگرافی- قسمت دوم این فایل را دانلود کنید (JWN-2.pdf)دومین شماره نشریه الکترونیک جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ,

تاریخ انتشار : 1393/12/2 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

شماره یک نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب | JWN

نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب

نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب

عناوین شماره یک نشریه جوشکاری و آزمایش های

غیرمخرب بشرح زیر است:

- اثر اعمال امواج آلتراسونیک در حین جوشکاری GMAW بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش فولاد زنگ نزن 316

- بهینه سازی پارامترهای جوشکاری اتصال غیرمتشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کم آلیاژ استحکام بالا API 5L X65 روکش شده با اینکونل 625

- ایجاد اتصال سرامیک-فلز با استفاده از آلیاژ لحیم Ag-Cu-Sn-Zr

- انتخاب و تعیین اثربخشی آزمایش های غیرمخرب در ارزیابی تناسب برای بهره برداری (FFS)

- مقدمه ای بر متالوگرافی

پیوست ها

این فایل را دانلود کنید (JWN-1st.pdf)اولین شماره نشریه الکترونیک جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب

:: مرتبط با: مجلات مهندسی ,
:: برچسب‌ها: نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب , نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب عناوین شماره یک نشریه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب بشرح زیر است: - اثر اعمال امواج آلتراسونیک در حین جوشکاری GMAW بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش فولاد زنگ نزن 316 - بهینه سازی پارامترهای جوشکاری اتصال غیرمتشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کم آلیاژ استحکام بالا API 5L X65 روکش شده با اینکونل 625 - ایجاد اتصال سرامیک-فلز با استفاده از آلیاژ لحیم Ag-Cu-Sn-Zr - انتخاب و تعیین اثربخشی آزمایش های غیرمخرب در ارزیابی تناسب برای بهره برداری (FFS) - مقدمه ای بر متالوگرافی پیوست ها ,

تاریخ انتشار : 1393/11/26 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
دانلود نشریه 110 جلد 2

نشریه 110 که تحت عنوان کلی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی در دو جلد و جلد 2 با عنوان : تاسیسات برقی جریان ضعیف توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شده است منبعی مناسب و قابل توجه برای کلیه علاقمندان به مباحث تاسیسات الکتریکی - ساختمانی ، دانشجویان برق ، برقکارها و علاقمندان به مباحث حوزه تاسیسات الکتریکی می باشد که در این پست جلد دوم ان برای دانلود تقدیم حضور شما می گردد.

جلد 2 نشریه 110 شامل 510 صفحه و 8 فصل می باشد.

فهرست فصول 8 گانه جلد 2 نشریه 110 به شرح زیر می باشد:

1- سیمها و کابلهای فرکانس پایین (تلفن)

2- وسایل ارتباطی 

3- سیستمهای دربازکن و فراخوان 

4- سیستم TV

5-  سیستم حفاظتی

6- سیستم ساعت مرکزی  

7- سیستم صوتی  

8-سیستم بدون وقفه UPS 

برای دانلود جلد دوم نشریه 110 با عنوان تاسیسات برقی جریان ضعیف به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com

--------------------------------

جلد اول نشریه 110 با عنوان تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط را از لینک زیر دریافت نمایید :
:: مرتبط با: مجلات مهندسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود نشریه 110 جلد 2 , 1- سیمها و کابلهای فرکانس پایین (تلفن) 2- وسایل ارتباطی 3- سیستمهای دربازکن و فراخوان 4- سیستم TV 5- سیستم حفاظتی 6- سیستم ساعت مرکزی 7- سیستم صوتی 8-سیستم بدون وقفه UPS , اسیسات برقی جریان ضعیف , تاسیسات الکتریکی , مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی , دانلود کتاب , دانلود کتابهای مهندسی ,

تاریخ انتشار : 1393/10/24 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
Aerospace America Magazine 2014 Full Collection

Aerospace America Magazine 2014 Full Collection
English | 11 Issues | True PDF | 310MB
A publication of the American Institute of Aeronautics and Astronautics.


Aerospace America Magazine 2014 Full Collection

rapidgator_net:
http://rapidgator.net/file/14702e325fce7ee0377ca4349525cc8a/t48rx.Aerospace.America.Magazine.2014.Full.Collection.part1.rar.html
http://rapidgator.net/file/00ef6db2c290d1847180119785144bf2/t48rx.Aerospace.America.Magazine.2014.Full.Collection.part2.rar.html
http://rapidgator.net/file/b178c49166690c74056333a2020327fe/t48rx.Aerospace.America.Magazine.2014.Full.Collection.part3.rar.html
http://rapidgator.net/file/1bd25868604857bedf8e71c6ae97427d/t48rx.Aerospace.America.Magazine.2014.Full.Collection.part4.rar.html

uploaded_net:
http://uploaded.net/file/j5zxt21d/t48rx.Aerospace.America.Magazine.2014.Full.Collection.part1.rar
http://uploaded.net/file/fj24jwnw/t48rx.Aerospace.America.Magazine.2014.Full.Collection.part2.rar
http://uploaded.net/file/7allnf7l/t48rx.Aerospace.America.Magazine.2014.Full.Collection.part3.rar
http://uploaded.net/file/lsb7cpz2/t48rx.Aerospace.America.Magazine.2014.Full.Collection.part4.rar

uploadable_ch:
http://www.uploadable.ch/file/fX6Ewy4JCVM9/t48rx.Aerospace.America.Magazine.2014.Full.Collection.part1.rar
http://www.uploadable.ch/file/vEtmEcqMBUv3/t48rx.Aerospace.America.Magazine.2014.Full.Collection.part2.rar
http://www.uploadable.ch/file/22RQMHwTUHR7/t48rx.Aerospace.America.Magazine.2014.Full.Collection.part3.rar
http://www.uploadable.ch/file/MjCvt2K4V8y6/t48rx.Aerospace.America.Magazine.2014.Full.Collection.part4.rar


مطالب مرتبط :

تاثیرات تغییر فرم بال و بدنه بر روی معادلات سینماتیکی هواپیما

فیلم آموزشی دز زمینه ممز (MEMS and Microsystems )

کامپوزیتهای زمینه فلزی ( MMC )

ماشینکاری و کاربرد سوپرآلیاژها در صنایع هوایی
:: مرتبط با: مجلات مهندسی ,
:: برچسب‌ها: Aerospace America Magazine 2014 Full Collection Aerospace America Magazine 2014 Full Collection English | 11 Issues | True PDF | 310MB A publication of the American Institute of Aeronautics and Astronautics. Aerospace America Magazine 2014 Full Collection , مجموعه مجلات مهندسی هوافضا سال 2014 , مهندسی هوا فضا مجله , مطالب مرتبط : تاثیرات تغییر فرم بال و بدنه بر روی معادلات سینماتیکی هواپیما فیلم آموزشی دز زمینه ممز (MEMS and Microsystems ) کامپوزیتهای زمینه فلزی ( MMC ) ماشینکاری و کاربرد سوپرآلیاژها در صنایع هوایی ,

تاریخ انتشار : 1393/10/5 | نظرات